Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 4

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 7696 2016-12-15 Aneks Aneks Nr 1/2016 Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Porozumienia z dnia 28 września 2016 r. o zwrot kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej do jego miejsca zamieszkania
2016 7633 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 28 września 2016r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej do jego miejsca zamieszkania
2015 8083 2015-12-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej do jego miejsca zamieszkania, zawarte pomiędzy Gminą Kozy reprezentowaną przez Krzysztofa Fiałkowskiego - Wójta Gminy Kozy, zwaną dalej "Gminą Kozy" a Gminą Kęty reprezentowaną przez Krzysztofa Jana Klęczara - Burmistrza Gminy Kęty, przy Kontrasygnacie Grażyny Zątek - Skarbnika Gminy Kęty, zwaną dalej "Gminą Kęty"
2015 3583 2015-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej