Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5316 2019-07-11 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Bukowno; Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz; Wójta Gminy Bolesław (powiat olkuski); Wójta Gminy Klucze z dnia 12 czerwca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 27 czerwca 2002 r.
2019 4982 2019-07-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2018 ROK
2018 4353 2018-06-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2017 ROK
2017 5094 2017-08-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Klucze; Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lipca 2017 r. przekazania Gminie Klucze realizacji zadania „ Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1104K Pilica – Kwaśniów do drogi nr 791”
2017 4184 2017-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2016 ROK
2017 2802 2017-04-13 Komunikat Komunikat Nr 2/2017 Wójta Gminy Klucze z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/112/2016 rady Gminy Klucze z dnia 29.02.2016r. w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze'' zmienionej uchwałą nr XXXIV/207/2017 rady Gminy Klucze z dnia 07.02.2017r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze''.
2017 1242 2017-02-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Klucze z dnia 14 lutego 2017 r. Zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkaniowych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r. połozonych na obszarze Gminy Klucze.
2017 1151 2017-02-14 Komunikat Komunikat Nr 1/2017 Wójta Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze''.
2016 3654 2016-06-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z dnia 31 marca 2016r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2015 ROK
2016 2119 2016-04-04 Komunikat Komunikat Nr 2/2016 Wójta Gminy Klucze z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Klucze do roku 2030''.
2016 2118 2016-04-04 Komunikat Komunikat Nr 1/2016 Wójta Gminy Klucze z dnia 29 lutego 2016r. o podjęciu uchwały o przyjęcia ,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Klucze’’
2016 1080 2016-02-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Klucze z dnia 8 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 położonych na obszarze Gminy Klucze.
2015 4790 2015-08-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z dnia 31 marca 2015r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2014 ROK
2015 1208 2015-03-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Klucze z dnia 24 lutego 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 położonych na obszarze Gminy Klucze
2015 356 2015-01-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2013 ROK
2014 1114 2014-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Wójta Gminy Klucze z dnia 10 lutego 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2013 położonych na obszarze Gminy Klucze
2013 4467 2013-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z dnia 13 czerwca 2013r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK
2013 1218 2013-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Wójta Gminy Klucze z dnia 4 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2012 położonych na obszarze Gminy Klucze
2012 3254 2012-07-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z dnia 29 marca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klucze za 2011 rok
2012 708 2012-02-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Klucze z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnyc  Zestawienie danych dotyczacych czynszow najmu lokali mieszkalnych nie należących  do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II polrocze na obszarze Gminy Klucze
2011 3032 2011-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z dnia 31 marca 2011r.
2011 1150 2011-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Klucze z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych
2010 1463 2010-05-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z dnia 12 marca 2010r. Sprawozdanie Wójta Gminy Klucze z Wykonania Budżetu za rok 2009
2010 395 2010-03-08 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Klucze z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych