Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2239 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Gminą Kamienica reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kamienica - Pana dr Władysława Sadowskiego Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kamienica Pani mgr Anna Faron
2018 2177 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 19 stycznia 2018 r. do Umowy Partnerskiej nr 1/2017 zawartej w dniu 3.10.2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2176 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 28 listopada 2017 r. do Umowy Partnerskiej Nr 1/2017 zawartej w dniu 3.10.2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1422 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 2 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża a Gmina Kamienica reprezentowaną przez: Władysław Sadowski - Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kamienica - Anna Faron
2017 6673 2017-10-30 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 3 października 2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 2053 2017-03-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Kamienica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2016 1748 2016-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie powierzenia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Kamienica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
2016 145 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Kamienica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r
2015 8178 2015-12-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Kamienica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powierza Gminie Kamienica wykonania zadania publicznego dotyczącego przygotowania siedziby dla Urzędu Gminy Szczawa
2015 4727 2015-07-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1.2015 Burmistrza Miasta Limanowa; Wójta Gminy Kamienica z dnia 1 lipca 2015r. pomiędzy Gminą Kamienica, reprezentowaną przez dr Władysława Sadowskiego Wójta Gminy Kamienica, a Miastem Limanowa, reprezentowanym przez mgr inż. Władysława Biedę Burmistrza Miasta Limanowa