Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6103 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr Pawła Stawarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik - mgr Barbary Badura- Chrast
2019 6102 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr Pawła Stawarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik - mgr Barbary Badura- Chrast
2018 8225 2018-12-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 17 września 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: P. Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta a Gminę Jodłownik reprezentowaną przez: Pana Pawła Stawarza Wójta Gminy Jodłownik przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik Pani Haliny Kasprzyk
2018 8224 2018-12-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 17 września 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: P. Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Pana Pawła Stawarza Wójta Gminy Jodłownik przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik Pani Haliny Kasprzyk
2018 755 2018-01-24 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2018 Wójta Gminy Jodłownik; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania przez Gminę Jodłownik Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jodłownik przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach.
2017 5107 2017-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 3035.001.2017 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 20 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2016 rok
2017 4293 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 12 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka Prezydenta Miasta Nowy Sącz a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Pana Pawła Stawarza Wójta Gminy Jodłownik przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik
2016 5172 2016-09-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gmina Jodłownik i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 15.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 5171 2016-09-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 15.06.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Jodłownik znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 4647 2016-08-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 3035.1.2016 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 18 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Jodlownik za 2015 r.
2015 4648 2015-07-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 3035.1.2015 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 18 marca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2014 rok
2015 2911 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczacego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Jodłownik
2015 2644 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2015r. zawarte  pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Wójta Gminy Jodłownik – Pawła Stawarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik- Halinę Kasprzyk
2015 2643 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 38/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2015r. zawarte w dniu 27 lutego 2015 r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Wójta Gminy Jodłownik – Pawła Stawarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik Halinę Kasprzyk
2015 2553 2015-04-24 Porozumienie Porozumienie Nr 38/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Jodłownik miastu Nowy Sącz, zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2014 6086 2014-11-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 3035.1.2014 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wykonania budżetu gminy Jodłownik za 2013 rok
2014 2809 2014-05-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Jodłownik; Wójta Gminy Łapanów; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji „Programu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice”.
2014 1887 2014-04-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Wójta Gminy Jodłownik; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzania przez Gminę Jodłownik Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jodłownik przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2013 7212 2013-12-10 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Jodłownik
2013 5454 2013-09-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 3035/1/2013 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 marca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jodłownik za 2012 rok.
2012 4196 2012-08-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr FN.3035.007.2012 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 16 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłownik za 2011 r.  W S T Ę P
2012 3754 2012-07-27 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 21 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Jodłownik, zawartego w dniu 21 maja 2007 r, pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Jodłownik, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jodłownik, Pana Pawła Stawarza
2011 3841 2011-08-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 3035.1.2011 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2010 r.
2010 2483 2010-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 3029/1/2010 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 15 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Jodłownik za 2009 r.