Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 6121 2018-09-13 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Czarny Dunajec; Wójta Gminy Jabłonka z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego – jakim jest objęcie mieszkańców - osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Czarny Dunajec opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jabłonce
2017 5862 2017-09-20 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 13 września 2017 r. w sprawie opracowania dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania w ramach działania 4.1. Rozwój Infrastruktury Produkcji Energii ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
2017 5238 2017-08-10 Porozumienie Porozumienie Nr 1/08/2017 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2017/2018
2015 6371 2015-11-05 Porozumienie Porozumienie Nr 1/09/2015 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 19 października 2015r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2015/2016.
2014 5287 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Jabłonka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Jabłonka wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 Białka - Nowy Targ w m. Zubrzyca Dolna oraz budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 Białka - Nowy Targ w m. Jabłonka (ul. Podhalańska)”
2013 6264 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Jabłonka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Jabłonka wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 w m. Zubrzyca Górna oraz budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 w m. Zubrzyca Dolna”
2012 4333 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie przekazania przez Gminę Lipnica Wielka, Gminie Jabłonka realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Lipnica Wielka bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2012/2013
2011 7262 2011-12-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 października 2011r. W dniu 27 października 2011r., w Jabłonce, pomiędzy Gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłonka - Pana Antoniego Karlaka, a Gminą Lipnica Wielka reprezentowaną przez Wójta Gminy Lipnica Wielka - Pana Bogusława Jazowskiego,
2011 7024 2011-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2011r. W dniu 27 października 2011r., w Jabłonce, pomiędzy Gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłonka - Pana Antoniego Karlaka, a Gminą Raba Wyżna reprezentowaną przez Wójta Gminy Raba Wyżna - Pana Andrzeja Dziwisza,