Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5803 2019-08-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 28 marca 2019 r. z  wykonania budżetu Gminy Iwkowa za 2018 rok
2019 4188 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: Odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Iwkowa
2019 4142 2019-05-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2018 5668 2018-08-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2018 5667 2018-08-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 86 /2018 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2018 5283 2018-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2018 5282 2018-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2017 6027 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2017 6026 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 21 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2017 3665 2017-05-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Iwkowa z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania specjalistycznych usług psychologiczno - terapeutycznych, prawnych wykonanych przez specjalistów Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Iwkowa w okresie od 01.04.2017 r. do 12.07.2017 r. we wszystkie dni powszednie roku z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych w godzinach od 7.00-20.00 a w soboty od 8.00 do 20.00
2016 5216 2016-09-14 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Iwkowa z dnia 1 września 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania specjalistycznych usług psychologiczno - terapeutycznych, prawnych wykonanych przez specjalistów Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Iwkowa w okresie od 16.04.2016 r. do 31.08.2016 r. we wszystkie dni we wszystkie dni powszednie roku z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych w godzinach od 7.00 do 20.00 a w soboty od 8.00 do 20.00
2016 4854 2016-08-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2016 4853 2016-08-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie: odwołania alarmu powodziowego na terenie gminy Iwkowa
2016 4852 2016-08-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 31 lipca 2016r. w sprawie: wprowadza się alarm powodziowy na terenie gminy Iwkowa
2016 4851 2016-08-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie: wprowadza się stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2016 3628 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Iwkowa z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania specjalistycznych usług psychologiczno - terapeutycznych, prawnych wykonanych przez specjalistów Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Iwkowa w okresie od 16.04.2016 r. do 31.08.2016 r. we wszystkie dni we wszystkie dni powszednie roku z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych w godzinach od 7.00 do 20.00 a w soboty od 8.00 do 20.00.
2015 5857 2015-10-09 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Iwkowa z dnia 23 lutego 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Iwkowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Iwkowa – Bogusława Kamińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Iwkowa – Ireny Jakubik
2015 476 2015-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Iwkowa; Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Iwkowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom samopomocy w Ujanowicach
2014 4152 2014-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/14 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 44/14 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2014 4151 2014-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 44 /14 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 17 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa
2012 4733 2012-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 6/2012 Wójta Gminy Iwkowa; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Iwkowa realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu
2011 6347 2011-12-09 Porozumienie Porozumienie nr 5/2011 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie finansowania wydatków związanych z realizacją przez dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Iwkowa wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Nowym Sączu. zawarte w dniu 14 października 2011 r. pomiędzy: Gminą Iwkowa reprezentowaną przez : Bogusława Kamińskiego - Wójta Gminy Iwkowej a Miastem Nowy Sącz - miastem na prawach powiatu, reprezentowanym przez Bożenę Jawor - Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
2011 1637 2011-04-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie: powierzenia Gminie Laskowa realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej związanego z dożywianiem uczniów z terenu Gminy Iwkowa oraz przekazania dotacji na dofinansowanie tego zadania
2011 1638 2011-04-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2011 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 16 marca 2002r.
2010 2929 2010-08-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 22 kwietnia 2010r. S p r a w o z d a n i e roczne z wykonania budżetu Gminy Iwkowa za 2009 rok.
2010 1837 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/10 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1034 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/10 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 15 stycznia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA