Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5943 2019-08-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Iwanowice; Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowej numeracji porządkowej budynków
2019 1677 2019-03-04 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 13 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Iwanowice z siedzibą w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 99, reprezentowaną przez: Roberta Lisowskiego – Wójta Gminy Iwanowice zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 4281 2018-06-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Iwanowice; Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 marca 2018 r. zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Iwanowice i Gminą Michałowice w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych przy ulicy Pod Sosną
2018 1388 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Iwanowice z siedzibą w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 99, reprezentowaną przez: Roberta Lisowskiego – Wójta Gminy Iwanowice zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 585 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Iwanowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/52/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Iwanowice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 773 od km 0+457,5 – 0+911 odc.150 w m. Poskwitów o długości ok.455 mb – etap II”
2017 8968 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/45/TK/16 Wójta Gminy Iwanowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Iwanowice zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 773 w m. Poskwitów odc. 150 km 0+107,5 – 0+507,5”
2017 7533 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/52/TK/17 Wójta Gminy Iwanowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Iwanowice zadania pn.„Budowa chodnika w ciągu DW 773 od km 0+457,5 - 0+911 odc. 150 w m. Poskwitów o długości ok 455 mb - etap II”
2017 1890 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1889 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3084 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 2506 2015-04-23 Aneks Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia Przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2014 1604 2014-03-17 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 24 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007)
2013 7211 2013-12-10 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Iwanowice
2013 5697 2013-09-30 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Iwanowice do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Iwanowice, zawartego w dniu 10 lipca 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Iwanowice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Iwanowice, Pana Zbigniewa Tomaszka
2013 1057 2013-01-30 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Iwanowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Iwanowice wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW nr 773 o długości ok. 2198 mb wraz z kanalizacją deszczową o długości około 1606 mb i przebudową istniejących zjazdów w m. Poskwitów”
2012 3671 2012-07-25 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 28 marca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2010 2771 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/10 Wójta Gminy Iwanowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.