Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 42

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6101 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Grybów reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jacka Migacza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grybów - Anny Mogilskiej
2019 2523 2019-03-28 Zestawienie Zestawienie Nr 7114.2.2019 Wójta Gminy Grybów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2019 1510 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej
2018 4587 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 2 marca 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta - Wojciecha Piecha a Gminą Grybów reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Piotra Kroka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grybów - Anny Mogilskiej
2018 4511 2018-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2018 Wójta Gminy Grybów z dnia 31 marca 2018 r. Sprawozdanie Wójta Gminy Grybów z dnia 31 marca 2018 z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2017 rok
2018 2518 2018-03-29 Zestawienie Zestawienie Nr MK.7114.2.2018 Wójta Gminy Grybów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2018 1862 2018-03-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Grybów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej
2018 584 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 25.04.2017r., Nr X/33/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Grybów wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka - Krynica , odcinek 100 km 3+070 - 3+214 - na działkach ewidencyjnych nr 427,922/2 w m. Kąclowa, jed. ewid. Grybów”
2017 7978 2017-12-01 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 9 listopada 2017 r. do POROZUMIENIA zawartego w dniu 2017-02-09 pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a: Gminą Grybów reprezentowanym przez: 1. Wójta Gminy Grybów - Piotra Kroka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grybów - Anny Mogilskiej
2017 7532 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/33/TK/17 Wójta Gminy Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Grybów zadania pn.„Budowa chodnika w ciągu DW 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka - Krynica, odcinek 100 km 3+070 - 3+214 - na działkach ewidencyjnych nr 427,922/2 w m. Kąclowa, jed. ewid. Grybów”
2017 3371 2017-05-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Grybów z dnia 31 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2016 rok
2017 2886 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Grybów i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 09.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2142 2017-03-29 Zestawienie Zestawienie Nr 0640.1.2017 Wójta Gminy Grybów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2017 1914 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Grybów z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej.
2016 7675 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/17/TK/16 Wójta Gminy Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Grybów zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka - Krynica odcinek 100 km 6+557,00 - 6+606,00 odcinek 110 km 0+000,00 - 0+125,00 - na działkach ewidencyjnych nr: 60/6,54,136/2,79/2 w m. Florynka, jednostka ewidencyjna Grybów”
2016 5945 2016-10-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Grybów i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 11.08.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 4700 2016-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Grybów z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 2047 2016-03-30 Zestawienie Zestawienie Nr 0640.1.2016 Wójta Gminy Grybów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2016 1755 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Grybów z dnia 11 marca 2016r. w sprawiew sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej w 2016 roku
2015 6909 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 10 września 2015r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Grybów reprezentowanym przez: l. Wójta Gminy - Piotra Kroka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grybów
2015 4863 2015-08-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Grybów z dnia 28 maja 2015r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1933 2015-04-01 Zestawienie Zestawienie Nr 0640.1.2015 Wójta Gminy Grybów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2015 1585 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Grybów z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej w 2015 roku
2015 455 2015-01-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2013 rok
2014 7167 2014-12-15 Informacja Informacja Nr 1/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 30 września 2014r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku
2014 6869 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Grybów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 Zborowice-Krynica, odc. 100 km 5+969 -6+560 w m. Florynka, gmina Grybów”
2014 1733 2014-03-21 Zestawienie Zestawienie nr 0640.1.2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 14 marca 2014r. W sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2014 1233 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej w 2014 roku
2013 5651 2013-09-26 Informacja Informacja nr I/2013 Wójta Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku
2013 4465 2013-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Grybów z dnia 21 czerwca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2012 rok
2013 2224 2013-03-18 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Wójta Gminy Grybów z dnia 15 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2013 2170 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2013 Wójta Gminy Grybów z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej w 2013 roku.
2012 5230 2012-10-24 Informacja Informacja nr 1/2012 Wójta Gminy Grybów z dnia 6 września 2012r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2012 roku
2012 2860 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2012 Wójta Gminy Grybów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2011 rok
2012 1487 2012-04-05 Zestawienie Zestawienie nr 1/2012 Wójta Gminy Grybów z dnia 30 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Grybów
2012 1485 2012-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.34.2012 Wójta Gminy Grybów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej w 2012 roku.
2011 4880 2011-10-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Grybów z dnia 22 września 2011r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2011 roku
2011 4489 2011-09-30 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011r. zawarte w dniu 15 czerwca 2011 roku pomiędzy:
2011 3842 2011-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2011 Wójta Gminy Grybów z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne.
2011 1843 2011-05-05 Zestawienie Zestawienie nr 1/2011 Wójta Gminy Grybów z dnia 31 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na terenie Gminy Grybów
2010 3514 2010-09-13 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 r
2010 1800 2010-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Grybów z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2009 r