Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 26

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3317 2019-04-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gromnik z dnia 28 marca 2019 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok Wójta Gminy Gromnik
2019 879 2019-01-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 22 stycznia 2019 r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Gromnik
2018 3629 2018-05-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2018 r. Sprowazdanie Wójta Gminy Gromnik z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 1199 2018-02-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 8 lutego 2018 r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze Gminy Gromnik
2017 6049 2017-10-02 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 26 września 2017 r. do Porozumienia z  22 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik, zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik w zakresie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 183 w Siemiechowi
2017 3714 2017-05-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gromnik z dnia 31 marca 2017 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Gromnik za 2016 rok
2017 2026 2017-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 14 marca 2017 r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Gromnik
2016 7976 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/56/TK/16 Wójta Gminy Gromnik; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie gromnik zadania pn.„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna odc. 100 km 4+100 - 4+800 i odc. 110 km 0+000 - 0+050 na działce 751 w m. Chojnik i Gromnik”
2016 7975 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/91/TK/16 Wójta Gminy Gromnik; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Gromnik zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna odc. 120 km 0+016,50 – 0+205,05 w m. Gromnik (odc. od ronda do OSP)”
2016 6258 2016-11-07 Aneks Aneks Nr 1/2016 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 26 października 2016r. do Porozumienia z 22 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik, zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik w zakresie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 183 w Siemiechowie
2016 6255 2016-11-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik
2016 4838 2016-08-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gromnik z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Gromnik za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Gromnik
2016 1497 2016-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 29 lutego 2016r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Gminy Gromnik
2015 1590 2015-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 19 marca 2015r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze Gminy Gromnik
2014 1456 2014-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 28 lutego 2014r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 r. położonych na obszarze Gminy Gromnik
2014 1146 2014-02-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wójta Gminy Gromnik w sprawie powierzenia do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z dożywianiem uczniów
2013 4002 2013-06-17 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 24 maja 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik
2013 2883 2013-04-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wójta Gminy Gromnik z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie powierzenia do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z dożywianiem uczniów w gimnazjum
2013 2031 2013-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 5 marca 2013r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r. położonych na obszarze Gminy Gromnik
2012 4589 2012-09-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 14 września 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik
2012 1481 2012-04-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2012r.
2012 363 2012-01-26 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gromnik z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami obejmujących obszar Gminy Gromnik
2011 1954 2011-05-12 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gromnik z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powierzenia do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z dożywianiem uczniów w gimnazjum
2011 1664 2011-04-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 28 marca 2011r.
2010 715 2010-03-26 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gromnik w sprawie powierzenia do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z dożywianiem uczniów w gimnazjum
2010 618 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 1 marca 2010r. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Gminy Gromnik.