Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3663 2019-05-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2018 rok
2018 4324 2018-06-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK nad DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU
2018 2139 2018-03-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 2 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Gródek nad Dunajcem reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem - mgr Jozefa Tobiasza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gródek nad Dunajcem - Janiny Matusik
2017 3809 2017-06-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 marca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK nad DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU
2017 2980 2017-04-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przyjmuje do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Grodek nad Dunajcem i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2016 8053 2016-12-30 Aneks Aneks Nr 1 Starosty Nowosądeckiego; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 lipca 2016r. DO POROZUMIENIA NR 2/2016 ZAWARTEGO W DNIU 19 MAJA 2016 R. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa w km 0+ 080,00 – km 0 + 870
2016 8002 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 1 grudnia 2016r. zawarte w dniu 1.12.2016 w pomiedzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez; Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Gródek nad Dunajcem reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Józefa Tobiasza Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta/Gminy Janiny Matusik
2016 4943 2016-09-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Czchowa; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 24 sierpnia 2016r. w zakresie wspólnego przygotowania, aktualizowania i uzgadniania z Zarządem Województwa Małopolskiego Planu Rozwoju Zbiornika Czchowskiego
2016 4865 2016-08-25 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2016 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1561 K Sienna - Siedlce w km 0+ 000,00 – km 2 + 924,04
2016 3183 2016-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 marca 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
2016 1387 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Gródek nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek n/Dunajcem NIP 734-348-28-12 reprezentowaną przez: mgr inż. Józef Tobiasz - Wójt Gminy Gródek n/Dunajcem przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta/Gminy - Janina Matusik
2015 6910 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 1 lipca 2015r. pomiędzy Gminą Gródek n/Dunajcem reprezentowaną przez: mgr inż. Józefa Tobiasza – Wójta Gminy a Miastem – Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowy Sącz – Ryszarda Nowaka Przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej- Czesława Baranieckiego
2015 4872 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 3 marca 2015r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU
2015 3804 2015-06-25 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy: Gminą Gródek n/Dunajcem reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr inż. Józefa Tobiasza a Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - mgr Ryszarda Nowaka przy kontrasygnacie Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – mgr Czesława Baranieckiego
2014 6883 2014-11-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2013 rok
2013 3988 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 marca 2013r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU
2013 1031 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Gródek nad Dunajcem wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Dokończenie budowy chodnika (realizowanego w 2010 r.) przy DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa - budowa lewostronnej zatoki autobusowej w m. Gródek nad Dunajcem odc. 280 w km 2+650 do km 2+710/dz.ew nr 15 obręb Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki, gmina Gródek nad Dunajcem/”
2012 3027 2012-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Gródek n/Dunajcem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
2011 3840 2011-08-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za 2010 rok.
2010 3289 2010-09-01 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy