Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 25

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6692 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Łużna z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Gorlice na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łużna, z której ścieki będą odprowadzane poprzez sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżówka, do miejskiej oczyszczalni ścieków w Gorlicach
2019 2243 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Gminą Gorlice reprezentowaną przez Jana Przybylskiego - Wójta Gminy Gorlice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gorlice Krystyny Bugno
2018 8677 2018-12-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2018 r. do POROZUMIENIA NR 2/2016 w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Gorlice w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Gorlice oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2018 3151 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gorlice z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Gorlice
2018 1374 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 21.04.2017 r., Nr X/44/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Gorlice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w Zagórzanach - dwóch odcinków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 979 w km odc. 010 km 0+982 - 1+402 oraz odc. 010 km 4+399 - 4+840, odc. 020 km 0+000 - 0+863 w m. Zagórzany - etap II”
2018 1253 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 9 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Gorlice reprezentowaną przez Ryszarda Guzika - Wójta Gminy Gorlice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gorlice Krystyny Bugno
2018 356 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 maja 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 30.09.2016 r. na wspólną realizację zadania zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej Miasta Gorlice dla Gminy Gorlice oraz Gminy Moszczenica
2018 355 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie realizacji zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej Miasta Gorlice dla Gminy Gorlice oraz Gminy Moszczenica
2018 338 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 21.04.2017 r., Nr X/43/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Gorlice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 993 relacji Gorlice - Nowy Żmigród – Dukla w m. Dominikowice odc. 020 km 0+918 - 0+997 i odc. 030 km 0+000 - 0+593 - etap I”
2017 9142 2017-12-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Łużna z dnia 10 listopada 2017 r. zawarte w Gorlicach, pomiędzy: pomiędzy: Gminą Łużna, reprezentowaną przez: Pana Kazimierza Kroka - Wójta Gminy Łużna a Gminą Gorlice reprezentowaną przez Pana Ryszarda Guzika - Wójta Gminy Gorlice przy kontrasygnacie Skarbników Gmin
2017 6496 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/44/TK/17 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Budowa chodnika w Zagórzanach - dwóch odcinków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 979 w km odc. 010 km 0+982 - 1+402 oraz odc. 010 km 4+399 - 4+840, odc. 020 km 0+000 - 0+863 w m. Zagórzany - etap II”
2017 6495 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/43/TK/17 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Gorlice zadania pn." Budowa chodnika w ciągu DW 993 relacji Gorlice - Nowy Żmigród – Dukla w m. Dominikowice odc. 020 km 0+918 - 0+997 i odc. 030 km 0+000 - 0+593 - etap I”
2017 1009 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 5 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Gorlice reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gorlice Ryszarda Guzika przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Bugno,
2016 8163 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr X/93/TK/16 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Budowa chodnika w Zagórzanach - dwóch odcinków w ciągu drogi wojewódzkiejnr 979 w km odc. 010 km 0+982 - 1+402 oraz odc. 010 km 4+399 - 4+840, odc. 020 km 0+000 - 0+863 w m. Zagórzany - etap I”
2016 8154 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2016 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Gorlice w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Gorlice oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2016 5071 2016-09-06 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Łużna z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie wspólnej budowy łącznika pomiędzy siecią kanalizacyjną miejscowości Mszanka (I etap) a studzienką C4 zlokalizowaną na działce Nr 1824 położoną w Zagórzanach (Gmina Gorlice) oraz określenia zamierzeń w sprawie dalszej budowy sieci kanalizacyjnej Gminy Łużna
2016 1173 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte w pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka, a Gminą Gorlice reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gorlice Ryszarda Guzika przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Bugno,
2016 1172 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka, a Gminą Gorlice reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gorlice Ryszarda Guzika przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Bugno
2015 1570 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 24/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1568 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 23/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2014 2369 2014-04-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujacych się na terenie Gminy Gorlice
2014 243 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Gorlice wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w Zagórzanach - dwóch odcinków: odc. 010 km 1+370 - 2+317 i odc. 010 km 3+825 - 4+399 z odwodnieniem, 2 zatokami autobusowymi na pierwszym odcinku, przebudową przepustów”
2013 4172 2013-06-25 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gorlice z dnia 5 czerwca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Gorlice, zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą - Wojewodą Małopolskim a Gminą Gorlice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorlice, Pana Ryszarda Guzika
2012 4089 2012-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Starosty Gorlickiego; Wójta Gminy Gorlice z dnia 2 marca 2012r. w sprawie prowadzenia przez Powiat Gorlicki Oddziału Przedszkolnego Specjalnego
2012 3297 2012-07-10 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gorlice z dnia 20 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Gorlice, zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą - Wojewodą Małopolskim a Gminą Gorlice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorlice, Pana Ryszarda Guzika