Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5401 2019-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2018 rok
2019 76 2019-01-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gołcza w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 9178 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego 7 maja 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gołcza w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 7533 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 29 października 2018 r. zmieniające porozumienie zawarte 30 kwietnia 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gołcza w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 7532 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 29 października 2018 r. zmieniające porozumienie zawarte 7 maja 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gołcza w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 4429 2018-06-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2017 rok
2018 4346 2018-06-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaproszenia dwóch nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Gołcza w ramach repatriacji
2018 4345 2018-06-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zaproszenia dwóch nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Gołcza w ramach repatriacji
2017 4094 2017-06-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2016 rok
2016 3449 2016-06-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2015 rok
2015 3783 2015-06-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z dnia 27 maja 2015r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁCZA ZA 2014 ROK
2015 375 2015-01-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gołcza za 2013 rok
2013 4721 2013-07-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania budżetu Gminy Gołcza za 2012 rok
2012 2594 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie nr RIR.2151.24.2012 Wójta Gminy Gołcza z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolbromiu dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo będących mieszkańcami gminy Gołcza
2012 1162 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie nr RIR.2151.11.2012 Wójta Gminy Gołcza z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miechowie dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych będących mieszkańcami gminy Gołcza.
2011 2611 2011-06-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2010 rok
2010 1590 2010-05-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gołcza z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2009 rok