Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5588 2019-07-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 29 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2018 ROK
2018 5377 2018-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/18 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2017 rok
2016 6683 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego
2016 4418 2016-07-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 31 marca 2016r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2015 rok
2015 7089 2015-12-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 25 listopada 2015r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego zwaną dalej „Miastem”, a Gminą Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Gnojnik Pana Sławomira Paterka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Pauliny Brzyk zwaną dalej „Gminą”
2014 6539 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego zwaną dalej „Miastem”, a Gminą Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Gnojnik Pana Sławomira Paterka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Pauliny Brzyk zwaną dalej „Gminą”
2013 7797 2013-12-23 Porozumienie Porozumienie nr 27/2013 Wójta Gminy Gnojnik; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Gnojnik realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu
2013 6732 2013-11-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2013r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Gnojnik Pana Sławomira Paterka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Pauliny Brzyk, zwaną dalej "Gminą"
2013 4303 2013-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/13 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013r. ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 rok
2013 321 2013-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Sławomira Paterka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Pauliny Brzyk
2012 7458 2012-12-17 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gnojnik; Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 7 września 2012r. Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie powierzenia Gminie Gnojnik realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu
2012 3288 2012-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/12 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 29 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 ROK