Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 50

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5693 2019-07-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gdów z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2018
2019 77 2019-01-04 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.13.2018 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2018 9098 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.14.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 6 grudnia 2018 r. pomiędzy Gminą Gdów reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Wojasa - Wójta Gminy Gdów, a Gminą i Miastem Dobczyce reprezentowaną przez Pana Tomasza Suś - Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2018 5367 2018-07-31 Zarządzenie Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Gdów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2017
2018 4759 2018-07-06 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapanów realizacji zadania publicznego z zakresu oświetlenia ulicznego, polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej zlokalizowanej na pograniczu miejscowości Zagórzany - dz. nr 254 (Gmina Gdów) oraz Kobylec - dz. nr 262 (Gmina Łapanów)
2018 4452 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Wójta Gminy Gdów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Porozumienie Gminy Gdów z Gminą Biskupice z dnia 5 czerwca 2018 r., w sprawie powierzenia Gminie Biskupice przez Gminę Gdów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach
2018 655 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 129/2017 Wójta Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2018 354 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.12.2017 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2018 353 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.13.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2017 7918 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/137/ZDW/17 Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Gdów zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Bocheńska) i wojewódzkiej nr 967 polegająca na budowie chodnika od Galerii Gdowskiej w kierunku Marszowic w km DW 967 od odc. 121 km 1+451 do odc. 125 km 0+098 w m. Gdów”
2017 6761 2017-11-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapanów realizacji zadania publicznego pn. Remont odcinka drogi gminnej Kobylec - Zagórzany w km 1+ 400 – 1+700 na terenie miejscowości Zagórzany i Kobylec / nr ewid. dróg – 560119K i 580185K / oraz przekazania pomocy finansowej na rzecz Gminy Łapanów
2017 4890 2017-07-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2016
2017 4767 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Gdów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2016 8068 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2016 7966 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.12.2016 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2016 7938 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/15/TK/16 Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w odcinku 100 km 2+024 do 2+495 w granicach pasa drogowego polegająca na budowie prawostronnego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, remoncie zjazdów oraz umocnieniem skap w m. Zagórzany - etap I (kontynuacja)”
2016 7928 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.11.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2016r. powierzenie Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2016 3595 2016-06-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2016 Wójta Gminy Gdów z dnia 25 marca 2016r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2015
2016 530 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.13.2015 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2016 158 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I. 1610.2.14. 2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 3 grudnia 2015r. zawarte w dniu 3 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2015 3781 2015-06-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Gdów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2014
2015 1499 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Gdów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2014 7417 2014-12-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OSO.1610.2.22.2014 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2014 7416 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr OSO.I. 1610.2.21.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2014 6873 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa prawostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa murka przepustu oraz przebudowa zjazdów DW 967 odc. 120 km 0+602,00 - 0+835,00, na działce 633/1 w m. Gdów oraz budowa chodnika w miejscu istniejącego pobocza wraz z odwodnieniem w m. Książnice (Etap I) na odc. 140 km 3+926,36 - 4+130,86”
2014 5926 2014-10-22 Porozumienie Porozumienie Nr 4/2014 Wójta Gminy Gdów; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2014 5286 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika prawostronnego w km 0+031 - 0+105 odc.100 DW 966 wraz z zatoką autobusową w km 0+035 - 0+091, budową kanalizacji deszczowej PCV o średnicy 400 mm, oraz 1400 mm (z wylotem do istniejącego rowu) oraz przejściem dla pieszych zlokalizowanych w miejscowości Podolany Gmina Gdów, Etap I”
2014 4436 2014-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Wójta Gminy Gdów z dnia 25 marca 2014r. w sprawie: wykonania budżetu Gminy Gdów za 2013 rok.
2014 3485 2014-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2014 Wójta Gminy Gdów z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2014 401 2014-01-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OSO.I.8121.1.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 2 stycznia 2014r. powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2014 244 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 966 odc. 080 w km 1+045,80 – 1+155,80 na działce nr ew. 1386 w m. Gdów wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”
2014 109 2014-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr OSO.I.8121.2.2013 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Śrpdowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2013 7736 2013-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 526/2013 Wójta Gminy Gdów; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie przekazania organom gminy prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości powiatu
2013 4366 2013-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2013 Wójta Gminy Gdów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2013 3534 2013-05-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Wójta Gminy Gdów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Gdów za 2012 rok
2013 1449 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr OSO.I.1610-2.1.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2013 810 2013-01-21 Porozumienie Porozumienie Nr OSO.I.1610-2.40.2012 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2012 5071 2012-10-16 Porozumienie Porozumienie nr OSO.I.16.10.2.26.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2012 4596 2012-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Gdów z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2012 4082 2012-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2012 4075 2012-08-23 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2012 3493 2012-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Gdów z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów
2012 3068 2012-06-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Gdów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: wykonania budżetu gminy Gdów za 2011 rok.
2012 2573 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice przez Gminę Gdów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach
2012 748 2012-02-28 Porozumienie Porozumienie nr OSO.I.1610-2.23.2011 Wójta Gminy Gdów z dnia 18 stycznia 2012r.
2012 470 2012-02-02 Porozumienie Porozumienie Nr POROZUMIENIE Nr OSO.I.1610-2. 24. 2011 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2011 5310 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/ 2011 Wójta Gminy Gdów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów.
2011 1762 2011-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Gdów z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów.
2011 1765 2011-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2010 Wójta Gminy Gdów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za rok 2010.
2010 2445 2010-07-09 Zarządzenie Zarządzenie Wójta Gminy Gdów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Oragnizacyjnego Urzędu Gminy Gdów