Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 5

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 8996 2017-12-22 Porozumienie Porozumienie Nr X/19/TK/16 Wójta Gminy Drwinia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Drwinia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 964 polegająca na budowie zatok autobusowych, chodnika ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia hybrydowego, przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia w kilometrze odc. 470 km 2+542 do odc. 480 km 0+059 ”
2015 4432 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Drwinia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Drwinia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika, ciągu pieszo rowerowego i zatoki autobusowej wraz z kanalizacją deszczową i przebudową istniejących zjazdów w ciągu DW 965 Zielona - Limanowa odc. 010 km 3+228 - odc. 020 km 0+591 w m. Drwinia”
2013 6263 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Drwinia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Drwinia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym DW 965 w m. Gawłówek na długości ok. 140 mb od przystanku autobusowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2096K”
2013 6262 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Drwinia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Drwinia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 965 w m. Dziewin na odc. 020 w km 2+150 - 2+300 na długości ok. 150 mb”
2012 4584 2012-09-19 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Drwinia z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Drwinia