Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1582 2019-02-26 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1 reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 485 2019-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2018 8483 2018-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie prowadzenia opieki psychologiczno- pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0- 6 lat zamieszkałymi na terenie gmin Czernichów i Zabierzów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gmin Czernichów i Zabierzów
2018 8482 2018-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju
2018 7788 2018-11-16 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1, reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7683 2018-11-13 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1, reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 6381 2018-09-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 65.2018 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2018 2138 2018-03-21 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1, reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 276 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2018 Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2017 4312 2017-07-03 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1 reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2017 1691 2017-03-06 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 136 2017-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów
2016 6645 2016-11-22 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3083 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 686 2016-01-26 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 16 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 153 2016-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów
2015 4898 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 47.2015 Wójta Gminy Czernichów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego
2015 2597 2015-04-28 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2014 1670 2014-03-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GOPS.SP.072.2.23.2014 Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów
2014 1616 2014-03-17 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007)
2012 4403 2012-09-11 Porozumienie Porozumienie nr V/7/IK/101/12 Burmistrza Gminy Słomniki; Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce; Wójta Gminy Michałowice; Wójta Gminy Mogilany; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej.
2012 3757 2012-07-27 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 marca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,