Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 4

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5377 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/CzD/2019 Wójta Gminy Czarny Dunajec; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Czarny Dunajec pełnienia funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących przebudowę (wraz z wykonaniem chodnika) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w Czarnym Dunajcu od km od 0+000 do km 0+091,5 w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie części Rynku w Czarnym Dunajcu – place pomiędzy kościołem a plebanią”
2019 1753 2019-03-05 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Czarny Dunajec; Wójta Gminy Poronin z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Poronin realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w Gminie Czarny Dunajec w miejscowości Ratułów od nr 307 do nr 354; w Szkole Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem
2018 6121 2018-09-13 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Czarny Dunajec; Wójta Gminy Jabłonka z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego – jakim jest objęcie mieszkańców - osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Czarny Dunajec opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jabłonce
2013 6089 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Czarny Dunajec; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Czarny Dunajec wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika, zatok w autobusowych wraz z odwodnieniem na odc. 060 DW 958 od km 6+548,39 do km 7+873,91 w m. Chochołów i Koniówka”