Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 6763 2017-11-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica do wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Paszkówka po prawej stronie na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą gminną nr K470030
2017 4930 2017-07-25 Aneks Aneks Nr 3 Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 7 lipca 2017 r. do porozumienia Nr SON.0118-8/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 1768K Brzeźnica - Tomice
2017 3635 2017-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Wójta Gminy Brzeźnica; Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonywania części zadania publicznego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków polegającego na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Brzeźnica z miejscowości Łączany
2017 3183 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Wójta Gminy Tomice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach”
2017 231 2017-01-09 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2016r. do porozumienia Nr SON.0118-8/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 1768K Brzeźnica - Tomice
2016 6089 2016-11-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1788K w miejscowości Paszkówka na odcinku 34 mb
2016 3309 2016-06-01 Aneks Aneks Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 maja 2016r. do porozumienia Nr SON.0118-8/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 1768K Brzeźnica - Tomice
2014 4818 2014-09-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2013 6076 2013-10-18 Aneks Aneks Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 października 2013r. do porozumienia Nr SON.031.74.2013 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 5060 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie utworzenia ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Łączany w ciągu drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań-Ryczów-Łączany
2013 5054 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie w ramach modernizacji dróg powiatowych wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Remont ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba - Paszkówka - Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice, gmina Brzeźnica"
2013 5053 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie remontu ok. 160 mb ciągu pieszego wraz z odwodnieniem w miejscowości Tłuczań Zagrodniki w ciągu drogi powiatowej nr 1777K Tłuczań-Wyźrał (strona lewa od kościoła w kierunku cmentarza)
2013 4531 2013-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie remontu chodnika na długości ok. 160 mb (od strony kościoła do drogi gminnej) w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice-Jaśkowice w miejscowości Paszkówka, realizowanego w ramach zadania pn. "Adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka".
2012 4778 2012-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego nr OR 031.1.2011 zawartego w dniu 1 sierpnia 2011 r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Brzeźnica w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Brzeźnica doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2012 4240 2012-09-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011 ROK
2010 2074 2010-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ROCZNE Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 12 maja 2010r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2009 ROK