Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 7402 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Bolesław reprezentowaną przez Kazimierza Olearczyka - Wójta Gminy Bolesław, przy kontrasygnacie Bożeny Nowak - Skarbnika Gminy zwanym dalej Przejmującym.
2018 358 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bolesław
2017 6606 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2016 6168 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
2015 6132 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 19 października 2015r. Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
2014 6854 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Bolesław
2013 6371 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Bolesław reprezentowaną przez Kazimierza Olearczyka - Wójta Gminy Bolesław, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Nowak, zwanym dalej Przejmującym.