Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7391 2019-10-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr SF 3035.1.2019 Wójta Gminy Biskupice SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2018 ROK Część opisowa
2019 2367 2019-03-19 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Biskupice z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 02 października 2018 roku (Nr 105/ZIKIT/2018) w sprawie: powierzenia przez Gminę Biskupice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka reprezentowaną przez: Renatę Gawlik – Wójta Gminy Biskupice zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Gminą”
2018 7353 2018-10-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Biskupice z dnia 2 października 2018 r. zawarte w dniu 2 października 2018 roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Miastem” a Gminą Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka reprezentowaną przez: Henryka Gawor – Wójta Gminy Biskupice zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Gminą”.
2018 4452 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Wójta Gminy Gdów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie Porozumienie Gminy Gdów z Gminą Biskupice z dnia 5 czerwca 2018 r., w sprawie powierzenia Gminie Biskupice przez Gminę Gdów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach
2018 3847 2018-05-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2017 ROK
2018 998 2018-02-07 Porozumienie Porozumienie Nr 9/ŚDS/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Wójta Gminy Biskupice z dnia 1 lutego 2018 r. dotyczące powierzenia Gminie Wieliczka realizacji zadania publicznego Gminy Biskupice z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców gminy Biskupice opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieliczce
2018 592 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/64/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w zakresie budowa chodnika wraz z odwodnieniem, remontem zjazdów i budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tomaszkowice gmina Biskupice, odc. 010 km 1+862,30 - 2+090,00 i odc. 020 km 0+000,00 - 0+021,30”
2017 7529 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/64/TK/17 Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Biskupice zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w zakresie budowa chodnika wraz z odwodnieniem, remontem zjazdów i budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tomaszkowice gmina Biskupice, odc. 010 km 1+862,30 - 2+090,00 i odc. 020 km 0+000,00 - 0+021,30”
2017 5398 2017-08-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr WPiF.3035.2.2017.AG Wójta Gminy Biskupice SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2016 ROK
2017 3292 2017-05-09 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Wójta Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach przez mieszkańców Gminy Wieliczka zawarte w dniu 29 grudnia 2016 roku
2016 7674 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/24/TK/16 Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Biskupice zadania pn.„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa polegająca na budowie zatok autobusowych odc. 040 km 2+011,65 - odc. 040 km 2+157,65 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zabezpieczeniem sieci teletechnicznej w m. Trąbki , gminie Biskupice, powiecie wielickim, województwie małopolskim”
2016 4899 2016-08-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice z dnia 24 lutego 2016r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2015 ROK
2015 4855 2015-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice z dnia 31 marca 2015r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2014 ROK
2014 7112 2014-12-11 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 966 Wieliczka- Tymowa na odcinku ref. 040 od km 1+386,20 do km 1+498,00 DW 966, polegająca na budowie chodnika na ww. odcinku drogi - strona lewa, przebudowie istniejących zjazdów oraz umocnieniu skarpy płytami ażurowymi od km 1+418,90 do km 1+438,90 w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, woj. Małopolskie”
2014 6038 2014-10-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice z dnia 28 marca 2014r. sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu GMINY BISKUPICE ZA 2013 ROK
2014 5403 2014-10-01 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 966 Wieliczka - Tymowa w Łazanach w km 0+891,00 - 1+294,00 odc. 060 (str. lewa) z kanalizacją deszczową w km 0+897,70 - 0+923,50 km 0+968,86 - 1+267,91 odc. 060 i przykanalikiem w km 0+964,00 - 0+968,00 odc. 060 oraz przebudową istniejących zjazdów w : km 0+936,60, km 1+048,87, km 1+086,51, km 1+097,71, km 1+115,03, km 1+167,51, km 1+181,93, km 1+204,42, km 1+263,90, km 1+273,52 odc. 060; o zakresach rzeczowych: 1. Budowa chodnika o łącznej długości 403,00 mb, szerokość 2,00 m w km 0+891,00 – 1+294,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona lewa); 2. Budowa kanalizacji deszczowej: - długość 25,80 mb o średnicy 0,30 m w km 0+897,70 – 0+923,50 odcinka 060 drogi wojewódzkiej - długości 299,05 mb o średnicy 0,40 m w km 0+968,86 – 1+267,91 odcinka 060 drogi wojewódzkiej - przykanalik długości 4,00 mb o średnicy 0,20 m w km 0+964,00 – 0+968,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej; 3.Przebudowa zjazdów na odcinku 060 drogi wojewódzkiej w : - km 0+936,60, szer.4,00 m; km 1+048,87, szer.5,00 m; km 1+086,51,szer.4,00 m; km 1+097,71, szer. 4,00 m; km 1+115,03, szer. 4,00 m; km 1+167,51, szer. 4,00 m; km 1+181,93, szer.4,00 m; km 1+204,42, szer.9,00 m; km 1+236,90, szer. 4,00 m; km 1+273,52, szer.4,00 m. Lokalizacja – działka nr 468 w obręb Łazany”
2013 6258 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w Łazanach (przysiółek Brotki): w km 1+177,00 - 1+229,00 odcinka 050, w km 0+000,00 - 0+029,00 odcinka 060 (strona lewa), w km 0+009,00 - 0+082,00 odcinka 060 (strona prawa) z kanalizacją deszczową w km 0+009,00 - 0+082,00 odcinka 060 (strona prawa), o zakresach rzeczowych: 1. Budowa chodnika o łącznej długości 154,00mb, szerokości 2,00m: - chodnik po stronie lewej długości 81,00mb, szerokości 2,00m w km 1+177,00 – 1+ 229,00 odcinka 050, km 0+000,00 – 0+029,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej; - chodnika po stronie prawej długości 73,00mb, szerokości 2,00m w km 0+009,00- 0+82,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej; 2. Budowa kanalizacji deszczowej długości 73,00mb o średnicy 0,50m w km 0+009,00-0+82,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona prawa). Lokalizacja – działka nr 93 w obrębie Łazany
2013 6259 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego pn. „Budowa chodnika w odc. 010 km 1+985,50 do odc. 020 km 0+076,50 wraz z kanalizacją deszczową, umocnieniem fragmentu rowu w odc. 010 km 1+987,70 do odc. 010 km 1+986,65, remontem zjazdów w odc.020 km 0+022,75 km 0+064,40, km 0+069,35, budową przyłącza (kabla enn) zasilającego aktywny znak przejścia dla pieszych w odc. 020 km 0+041,35 do odc. 020 km 0+075,45, zlokalizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tomaszkowice, gm. Biskupice, na działce nr 114 obr. Tomaszkowice, gm. Biskupice”
2013 5626 2013-09-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice z dnia 29 marca 2013r. GMINY BISKUPICE ZA 2012 ROK
2012 6827 2012-12-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice z dnia 4 grudnia 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  GMINY BISKUPICE ZA 2011 ROK
2011 5637 2011-11-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Biskupice z dnia 31 marca 2011r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2010 ROK