Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1586 2019-02-26 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Wójta Gminy Żegocina z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 8113 2018-12-04 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Żegocina z dnia 3 grudnia 2018 r. w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 302 w Żegocinie i 304 w Łąkcie Górnej
2018 674 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2017 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Wójta Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 344 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Żegocina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 24.04.2017 r., Nr X/34/TK/17 w sprawie powierzenia Gmina Żegocina wykonania zadania p.n..: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 965 w m. Łąkta Górna odc. 190 km 1+114,50 - 1+366,50 (strona prawa)”
2018 299 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Żegocina z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Żegocina
2017 6504 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/34/TK/17 Wójta Gminy Żegocina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żegocina zadania pn. „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 965 w m. Łąkta Górna odc. 190 km 1+114,50 - 1+366,50 (strona prawa)”
2017 3767 2017-05-31 Porozumienie Porozumienie Nr OPS.4323.1.76.2017 Wójta Gminy Żegocina; Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania przez Gminę Żegocina przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Żegocinie tj.: Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Żegocinie, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Żegocinie oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Żegocinie i prowadzenia przekształconych szkół
2017 981 2017-02-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Wójta Gminy Żegocina z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 7632 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/21/TK/16 Wójta Gminy Żegocina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żegocina zadania pn.„Przebudowa chodnika przy DW 965 w m. Żegocina odc.210 km 1+493 - 1+690 (strona lewa)”
2016 695 2016-01-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Wójta Gminy Żegocina z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2015 1704 2015-03-26 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Wójta Gminy Żegocina z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2014 2447 2014-04-25 Aneks Aneks nr 2 Starosty Bocheńskiego; Starosty Dąbrowskiego; Starosty Tarnowskiego; Wójta Gminy Żegocina z dnia 19 marca 2014r. do porozumienia nr 11/09 zawartego w dniu 10 marca 2009 r. w Tarnowie w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych
2014 1503 2014-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Wójta Gminy Żegocina z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipnica Murowana Gminie Żegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi