Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6116 2019-09-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zasady powierzenia Miastu Nowy Sącz zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego polegającego na wykonywaniu komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Łukowica
2019 5502 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Gminą Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy- Bogdana Łuczkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Michała Kornasia
2018 4361 2018-06-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 3 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminę Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesławę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łukowica
2018 2175 2018-03-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 26 lutego 2018 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czeslawę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gmina Łukowica
2017 4178 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Łukowica znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2017 2054 2017-03-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2017 r. przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Łukowica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2016 1367 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gmina Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesławę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Michała Kornaś
2016 1366 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesławę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Michała Kornaś
2016 144 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 13/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania w zakresie udzielania schronienia w hotelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Łukowica znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2015 6885 2015-11-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łukowica z dnia 5 marca 2015r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKOWICA za 2014 rok
2015 1982 2015-04-02 Porozumienie Porozumienie Nr 3/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2014 5257 2014-09-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łukowica z dnia 14 marca 2014r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminz Łukowica za 2013 rok
2014 3341 2014-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/14 Wójta Gminy Łukowica z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łukowicy
2013 5545 2013-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/11 Wójta Gminy Łukowica z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łukowicy
2013 4641 2013-07-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łukowica z dnia 14 marca 2013r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok