Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 42

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6692 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Łużna z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Gorlice na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łużna, z której ścieki będą odprowadzane poprzez sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżówka, do miejskiej oczyszczalni ścieków w Gorlicach
2019 2246 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Łużna reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr Mariusza Tarsa przy kontrasygnacie Inspektora Krystyny Świniarskiej z upoważnienia Skarbnika Gminy Katarzyny Rak - Wachowskiej
2018 8016 2018-11-27 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Łużna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Łużna w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Łużna oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki.
2018 7068 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Łużna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. do porozumienie z dnia 27.04.2017 r. Nr X/38/TK/17 w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 977 Tarnów - granica państwa w m. Łużna - etap I"
2018 3390 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 12 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Łużna reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Kazimierza Krok przy kontrasygnacie podinspektora Krystyny Świniarskiej z upoważnienia Skarbnika Gminy Katarzyny Rak - Wachowskiej
2018 593 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Łużna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2017 r. do porozumienia z dnia 27.04.2017 r., Nr X/38/TK/17 w sprawie powierzenia Gmina Łużna wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 977 Tarnów- granica państwa w m. Łużna – etap I”
2017 9142 2017-12-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Łużna z dnia 10 listopada 2017 r. zawarte w Gorlicach, pomiędzy: pomiędzy: Gminą Łużna, reprezentowaną przez: Pana Kazimierza Kroka - Wójta Gminy Łużna a Gminą Gorlice reprezentowaną przez Pana Ryszarda Guzika - Wójta Gminy Gorlice przy kontrasygnacie Skarbników Gmin
2017 7574 2017-11-22 Aneks Aneks Nr 9 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 13 listopada 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna, zmienionego aneksami: nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 2 z dnia 17 września 2015 r., nr 3 z dnia 9 grudnia 2015 r., nr 4 z dnia 8 czerwca 2016 r., nr 5 z dnia 24 października 2016 r., nr 6 z dnia 5 grudnia 2016 r. aneksem nr 7 z 23 maja 2017 r. oraz aneksem nr 8 z 26 lipca 2017 r. w zakresie wykonania remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 122 i 123 w Łużnej – Pustki oraz zarządzania programem Znaku Dziedzictwa Europejskiego
2017 7537 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/38/TK/17 Wójta Gminy Łużna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Łużna zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 977 Tarnów - granica państwa w m. Łużna - etap I”
2017 6561 2017-10-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z art.6 ust.1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, związane z regulacją granicy działki Nr 980, obj. księgą wieczystą KW Nr NS1G/00052827/4, położonej w Łużnej, zajętej pod cmentarz wojenny Nr 123
2017 5132 2017-08-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Łużna znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2017 3747 2017-05-31 Aneks Aneks Nr 6 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 5 grudnia 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna w zakresie wykonania remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 122 i 123 w Łużnej – Pustki oraz zarządzania programem Znaku Dziedzictwa Europejskiego
2017 3763 2017-05-31 Aneks Aneks Nr 7 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 23 maja 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna, zmienionego aneksami: Nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 2 z dnia 17 września 2015 r., Nr 3 z dnia 9 grudnia 2015 r., Nr 4 z dnia 8 czerwca 2016 r., Nr 5 z dnia 24 października 2016 r., Nr 6 z dnia 5 grudnia 2016 r. w zakresie wykonania remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej Nr 122 i 123 w Łużnej – Pustki oraz zarządzania programem Znaku Dziedzictwa Europejskiego
2017 2880 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Łużna i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 20.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2016 6081 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 5 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 24 października 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna w zakresie wykonania remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 122 i 123 w Łużnej – Pustki oraz zarządzania programem Znaku Dziedzictwa Europejskiego
2016 5071 2016-09-06 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Łużna z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie wspólnej budowy łącznika pomiędzy siecią kanalizacyjną miejscowości Mszanka (I etap) a studzienką C4 zlokalizowaną na działce Nr 1824 położoną w Zagórzanach (Gmina Gorlice) oraz określenia zamierzeń w sprawie dalszej budowy sieci kanalizacyjnej Gminy Łużna
2016 3647 2016-06-17 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 8 czerwca 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna
2016 2530 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 1 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Łużna znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 2527 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 1 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Łużna i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 1.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
2015 8291 2015-12-17 Aneks Aneks Nr 2 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 17 września 2015r. do porozumienia z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna
2015 7792 2015-12-09 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna do porozumienia z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna
2015 4876 2015-08-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna
2015 4042 2015-07-03 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujacych sie na terenie Miata Nowego Sącza
2015 2916 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy ŁUŻNA
2015 2641 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Łużna reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Kazimierza Krok przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Rak-Wachowskiej.
2015 2640 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowak a Gminą Łużna reprezentowaną/ym przez: Wójta Gminy – Kazimierza Krok przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Rak-Wachowskiej
2015 2639 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 10 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta – Ryszarda Nowak a Gminą Łużna reprezentowaną przez: Wójta – Kazimierza Krok przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Rak - Wachowskiej
2014 7003 2014-12-05 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 28 listopada 2014r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2014 6874 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łużna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Łużna wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż DW 977 Tarnów - Konieczna w miejscowości Mszanka - 715 mb”
2014 4867 2014-09-04 Aneks Aneks Nr 3/2014 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujacych sie na terenie Gminy Łużna
2014 4490 2014-08-13 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna
2014 2370 2014-04-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 25 marca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rzadowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna
2013 7213 2013-12-10 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna
2013 6648 2013-11-18 Aneks Aneks nr 5/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 8 listopada 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2013 6243 2013-10-30 Aneks Aneks nr 4/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 23 października 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2013 6081 2013-10-18 Aneks Aneks nr 3/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2013 5449 2013-09-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łużna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Łużna za 2012 rok
2013 5058 2013-08-08 Aneks Aneks nr 2/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2013 4161 2013-06-24 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 21 maja 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2012 5083 2012-10-16 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 10 października 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2012 3329 2012-07-13 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna, Pana Kazimierza Kroka
2012 2084 2012-05-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łużna z dnia 29 marca 2012r. sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2011 rok