Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4578 2019-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 8 marca 2019 r. z  wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2018 rok
2018 4701 2018-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 2 marca 2018 r. z  wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2017 rok
2017 4092 2017-06-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 2 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Łososina Dolna za 2016 rok
2016 4943 2016-09-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Czchowa; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 24 sierpnia 2016r. w zakresie wspólnego przygotowania, aktualizowania i uzgadniania z Zarządem Województwa Małopolskiego Planu Rozwoju Zbiornika Czchowskiego
2016 3170 2016-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 19/2016 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2015 rok
2016 2212 2016-04-06 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gmina Łososina Dolna i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 15.01.2016 roku do 31.12.2016 roku
2015 4956 2015-08-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2014 rok
2015 1569 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 1/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 477 2015-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Laskowa; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Łososina Dolna opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom samopomocy w Ujanowicach oraz ustalenie zasad kierowania mieszkańców gminy do tej jednostki
2014 5783 2014-10-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2013 rok
2013 3992 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok
2012 5832 2012-11-12 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 6 listopada 2012r. do Porozumienia z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łososina Dolna
2012 4574 2012-09-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łososina Dolna
2012 2498 2012-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2011 rok
2011 1217 2011-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/11 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2010 rok
2010 1681 2010-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 432/10 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2009 rok