Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4016 2019-05-20 Aneks Aneks Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 27 kwietnia 2012 r. pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne w sprawie: wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na założenie i prowadzenie publicznej szkoły publicznej typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży przez Gminę Łapsze Niżne
2019 4015 2019-05-20 Aneks Aneks Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 30 sierpnia 2017 r. pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne w sprawie: wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne
2019 3471 2019-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr W.0050.3.16.2019 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2019 3215 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie Nr 1/ŁN/2019 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapsze Niżne pełnienia funkcji inwestora robót budowlanych – budowy ścieżki rowerowej o długości ok. 440 m w ciągu drogi powiatowej nr 1639K Dębno – Frydman w Falsztynie od mostu na potoku Białka w kierunku Falsztyna w ramach projektu „Budowa Ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek IV: Biała Dama – trasa rowerowa we Frydmanie (od mostu w Dębnie do Falsztyna)”
2018 2096 2018-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr W.0050.3.1.2018 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne.
2017 5496 2017-09-04 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne
2017 2964 2017-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr W.0050.3.4.2017 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2015 1341 2015-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr W.0050.3.3.2015 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2014 5831 2014-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr 2/ŁN/2014 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie powierzenia Gmina Łapsze Niżne prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących modernizację skrzyżowań drogi powiatowej nr 1642K Groń - Trybsz - Niedzica z drogami gminnymi w miejscowości Łapsze Niżne w ramach projektu realizowanego przez Gminę Łapsze Niżne pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Jana Pawła II oraz dróg dojazdowych ul. Leśnej, ul. Spółdzielców i ul. Wiśmierskiego”,
2014 1497 2014-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr W.0050.3.4.2014 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2013 7957 2013-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŁN/2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie prowadzenie zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących remont pobocza prawostronnego drogi powiatowej nr K1642 Groń – Trybsz – Niedzica w m. Niedzica na odcinku ul. 3 Maja od km 19+740 do km 20+054, pełniącego rolę ścieżki pieszo-rowerowej
2013 6887 2013-11-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŁN/2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Łapsze Niżne prowadzenia zadania, polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót obejmujących przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Świętej Rozalii
2013 2602 2013-04-04 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2013r. do porozumienia nr 1/ŁN/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r., zwanego dalej Porozumieniem
2013 2391 2013-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr W.0050.3.2.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne.
2012 4718 2012-09-27 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 września 2012r. do porozumienia nr 1/ŁN/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku
2012 4099 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2012 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2-3 letniej w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne
2012 4098 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2012 r. Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne
2012 4097 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na założenie i prowadzenie publicznej szkoły typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży przez Gminę Łapsze Niżne.
2012 3772 2012-07-27 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 3 kwietnia 2012r. do porozumienia nr 2/ŁN/2010 z dnia 4 marca 2010 roku
2012 3771 2012-07-27 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 3 kwietnia 2012r. do porozumienia nr 1/ŁN/2010 z dnia 4 marca 2010 roku
2012 3382 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.2.13.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu
2012 1331 2012-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr W.0050.3.2.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 rok położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2011 1409 2011-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr ZGKM 129/Z-034/01/11 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie danych dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne
2010 858 2010-04-08 Zestawienie Zestawienie nr Z-304/01/10 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Gminy Łapsze Niżne