Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 77 2019-01-04 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.13.2018 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2018 4759 2018-07-06 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapanów realizacji zadania publicznego z zakresu oświetlenia ulicznego, polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej zlokalizowanej na pograniczu miejscowości Zagórzany - dz. nr 254 (Gmina Gdów) oraz Kobylec - dz. nr 262 (Gmina Łapanów)
2018 354 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.12.2017 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2017 6761 2017-11-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapanów realizacji zadania publicznego pn. Remont odcinka drogi gminnej Kobylec - Zagórzany w km 1+ 400 – 1+700 na terenie miejscowości Zagórzany i Kobylec / nr ewid. dróg – 560119K i 580185K / oraz przekazania pomocy finansowej na rzecz Gminy Łapanów
2016 7966 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.12.2016 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2016 530 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.13.2015 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2015 2912 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łapanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczacego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łapanów
2014 7417 2014-12-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OSO.1610.2.22.2014 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2014 2809 2014-05-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Jodłownik; Wójta Gminy Łapanów; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji „Programu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice”.
2014 109 2014-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr OSO.I.8121.2.2013 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Śrpdowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2013 5057 2013-08-08 Aneks Aneks nr 2/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łapanów z dnia 26 lipca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Łapanów, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą - Wojewodą Małopolskim, a Gminą Łapanów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łapanów, Pana Jana Kuliga
2013 1034 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapanów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Łapanów wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika z kanalizacją opadową przy drodze wojewódzkiej nr 966 w odc. 130 km 0+583 – odc. 140 km 0+991”
2013 810 2013-01-21 Porozumienie Porozumienie Nr OSO.I.1610-2.40.2012 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2012 4075 2012-08-23 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2012 4053 2012-08-22 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Łapanów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. do porozumienia nr X/43/ZDW/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. dotyczącego powierzenia Gminie Łapanów zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie wstępnej dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z przebudową skrzyżowań tej drogi z drogami powiatowymi”
2012 470 2012-02-02 Porozumienie Porozumienie Nr POROZUMIENIE Nr OSO.I.1610-2. 24. 2011 Wójta Gminy Gdów; Wójta Gminy Łapanów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2010 2775 2010-08-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/10 Wójta Gminy Łapanów z dnia 29 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy:Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panem Bogdanem Zdrojewskim, z siedzbą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie, zwanym dalej Ministrem, a Gminą Łapanów, zwaną dalej Gminą z siedzibą 32-740 Łapanów 34, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Łapanów, Pana Jana Kuliga zwanych dalej Stronami.
2010 701 2010-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2010 Wójta Gminy Łapanów z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łapanowie.