Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 5707 2018-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego polegającego na wykonywaniu komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Łącko
2018 350 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Łącko; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/47/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Łącko wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 969 Nowy Targ - Brzezna - Stary Sącz odc. 120 w km 5+300,00 - 5+707,50; km 5+838,00 - 6+205,00 str. prawa oraz odc. 120 km 5+567,00 - 5+663,50 str. lewa w m. Jazowsko - etap I”
2018 346 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Łącko; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/47/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Łącko wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 969 Nowy Targ - Brzezna - Stary Sącz odc. 120 w km 5+300,00 - 5+707,50; km 5+838,00 - 6+205,00 str. prawa oraz odc. 120 km 5+567,00 - 5+663,50 str. lewa w m. Jazowsko - etap I”
2017 7536 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/47/TK/17 Wójta Gminy Łącko; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w srawie powierzenia do realizacji Gminie Łącko zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 969 Nowy Targ - Brzezna - Stary Sącz odc. 120 w km 5+300,00 - 5+707,50; km 5+838,00 - 6+205,00 str. prawa oraz odc. 120 km 5+567,00 - 5+663,50 str. lewa w m. Jazowsko" - etap I”
2016 7836 2016-12-19 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2016 Wójta Gminy Łącko; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 listopada 2016r. zawarte w dniu 3 listopada 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa na odcinku w km 4+ 953 – km 6 + 179
2015 3282 2015-05-28 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Wójta Gminy Łącko; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zasad zwrotu kwoty dotacji udzielonej przez Gminę Podegrodzie dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Podegrodzie, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Łącko
2015 1573 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 032.21.2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łącko z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2013 6269 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łącko; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 września 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Łącko wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 968 Lubień Mszana Dolna – Zabrzeż odcinek nr 070 w km 4+726- 4+924 i od km 4+784 do 4+957 strona prawa oraz 4+957- 5+432 strona lewa w m. Zabrzeż (etap I)”
2012 4102 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łącko z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łącko
2011 1820 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2011 Wójta Gminy Łącko z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łącko za 2010 rok