Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4141 2019-05-27 Porozumienie Porozumienie Nr 18.2019 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2019 3280 2019-04-18 Porozumienie Porozumienie Nr 14.2019 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem oraz budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2019 3279 2019-04-18 Porozumienie Porozumienie Nr 15.2019 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej
2018 5992 2018-09-10 Porozumienie Porozumienie Nr 26.2018 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 3 września 2018 r. Gminy Skrzyszów i Powiatu Tarnowskiego w sprawie rozwiązania porozumienia nr 24.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
2018 5268 2018-07-20 Porozumienie Porozumienie Nr 24.2018 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1378K w sąsiedztwie szkoły w Pogórskiej Woli
2018 3801 2018-05-19 Aneks Aneks Nr 1 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 maja 2018 r. do porozumienia Nr 8.2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
2018 3142 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Nr 9.2018 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 1853 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Nr 8.2018 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
2017 8526 2017-12-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Tarnowa; WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa wykonywania zadania własnego Gminy Skrzyszów w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 4147 2017-06-22 Aneks Aneks Nr 1 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. do Porozumienia Nr 2.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
2017 4146 2017-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 18.2017 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 1597 2017-03-02 Porozumienie Porozumienie Nr 3.2017 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
2017 1596 2017-03-02 Porozumienie Porozumienie Nr 2.2017 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2016 6513 2016-11-16 Aneks Aneks Nr 1 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 listopada 2016r. Aneks Nr 1 do Porozumienia Nr 28.2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 5221 2016-09-14 Porozumienie Porozumienie Nr 28.2016 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 5220 2016-09-14 Porozumienie Porozumienie Nr 29.2016 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2015 3559 2015-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr 12.2015 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Skrzyszów w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
2015 3558 2015-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr 11.2015 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Skrzyszów w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 6821 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Nr 31.2014 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2014 6820 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Nr 30.2014 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 6091 2014-11-04 Porozumienie Porozumienie Nr 26.2014 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 października 2014r. w sprawie wykonania aktywnego znaku D-6 z podświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów – Ryglice –Żurowa – Ołpiny w miejscowości Skrzyszów.
2014 4456 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego z zakresie budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica-Stronie-Stryszów
2013 7788 2013-12-23 Aneks Aneks nr 1.2013 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 1376K relacji Lisia Góra - Zaczarnie - Wola Rzędzińska - Ładna - Skrzyszów - Łękawka w miejscowości Łekawica i drogi nr 1357K relacji Tarnów - Żurowa - Ołpiny w m. Szynwałd oraz budowy ścieżek rowerowych wzdłuż drógi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów - Ryglice -Żurowa - Ołpiny w miejscowościach Skrzyszów i Szynwałd
2013 5292 2013-08-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2013 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 marca 2013r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW ZA 2012 ROK
2013 4538 2013-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 24.2013 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 1376K relacji Lisia Góra - Zaczarnie - Wola Rzędzińska - Ładna - Skrzyszów - Łękawka w miejscowości Łekawica i drogi nr 1357K relacji Tarnów - Żurowa - Ołpiny w m. Szynwałd oraz budowy ścieżek rowerowych wzdłuż drógi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów - Ryglice -Żurowa - Ołpiny w miejscowościach Skrzyszów i Szynwałd.
2012 5157 2012-10-22 Aneks Aneks nr 1.2012 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 października 2012r. do porozumienia nr 12.2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie budowy chodników w pasie dróg powiatowych nr 1357K,1376K i 1415K w miejscowościach Szynwałd, Łękawica i Pogórska Wola
2012 5119 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 września 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Skrzyszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marcina Kiwiora przy udziale Skarbnika Gminy Pana Rafała Iwana w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty
2012 4096 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 12.2012 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie budowy chodników w pasie dróg powiatowych nr 1357K,1376K i 1415K w miejscowościach Szynwałd, Łękawica i Pogórska Wola.
2012 4095 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 11.2012 Starosty Tarnowskiego; WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów - Ryglice - Żurowa - Ołpiny w miejscowości Skrzyszów.
2012 3779 2012-07-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2012 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW ZA 2011 ROK
2012 3617 2012-07-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu oświaty polegające na przyjęciu do Przedszkola Publicznego nr 32 w Tarnowie