Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 50

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2352 2019-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Starosty Wielickiego z dnia 28 stycznia 2019 r. Sprawozdanie Starosty Wielickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za rok 2018
2019 2351 2019-03-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Wielickiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2019
2019 1730 2019-03-05 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Wielickiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2019.
2018 1411 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 18/2018 Starosty Wielickiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2018.
2018 1410 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Wielickiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2018.
2018 1409 2018-02-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2018 Starosty Wielickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za rok 2017
2017 1465 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Wielickiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2017.
2017 1448 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Wielickiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2017.
2017 1121 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Wielickiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów, na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2017 849 2017-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Starosty Wielickiego z dnia 20 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2016
2016 1915 2016-03-21 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Starosty Wielickiego z dnia 29 stycznia 2016r. do porozumienia Nr 1/2015 w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi z dnia 26 czerwca 2015 roku
2016 1882 2016-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wielickiego z dnia 29 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2015
2016 1770 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 22/2016 Starosty Wielickiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2016.
2016 1769 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 21/2016 Starosty Wielickiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2016.
2015 2353 2015-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Starosty Wielickiego z dnia 29 stycznia 2015r. Sprawozdanie Starosty Wielickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2014
2015 815 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Wielickiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2015.
2015 814 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Wielickiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2015
2015 813 2015-02-17 Porozumienie Porozumienie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Starosty Wielickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi
2015 812 2015-02-17 Porozumienie Porozumienie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Starosty Wielickiego z dnia 29 października 2014r. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje do realizacji zadanie z zakresu właściwości powiatu pn: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2014/2015
2014 6845 2014-11-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 308/2014 Starosty Wielickiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2014 4989 2014-09-15 Aneks Aneks Nr 1 Starosty Wielickiego; Wójta Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2014 2544 2014-05-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wielickiego z dnia 31 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2013
2014 2365 2014-04-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Starosty Wielickiego; Wójta Gminy Kłaj z dnia 12 marca 2014r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2014 1156 2014-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 265/14 Starosty Wielickiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2014
2014 1155 2014-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/14 Starosty Wielickiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2014.
2013 6394 2013-11-08 Informacja Informacja Starosty Wielickiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 18 obrębów jednostki ewidencyjnej Wieliczka – obszar wiejski
2013 6362 2013-11-07 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Starosty Wielickiego z dnia 29 lipca 2013r. do porozumienia nr 314/2013 zawarty w dniu 22.10.2013 r. w Wieliczce pomiędzy: Powiatem Wielickim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, zwanym dalej Powiatem reprezentowanym przez:  1) Jacka Juszkiewicza - Starostę Wielickiego  2) Mirosława Mrozowskiego - Wicestarostę Wielickiego  a Gminą Niepołomice, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice: Roman Ptak.
2013 6361 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie nr 394/2013 Starosty Wielickiego; Wójta Gminy Kłaj z dnia 16 września 2013r. w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia, niektórych zadań z zakresu właściwości powiatu
2013 5244 2013-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 314/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Starosty Wielickiego z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia, niektórych zadań z zakresu właściwości powiatu zawarte w Wieliczce, w dniu 29.07.2013 r., pomiędzy Powiatem Wielickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wielickiego, w imieniu którego działają: 1. Jacek Juszkiewicz Starosta Wielicki 2. Mirosław Mrozowski Wicestarosta Wielicki a Gminą Niepołomice, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice: Roman Ptak.
2013 3004 2013-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/13 Starosty Wielickiego z dnia 31 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2012
2013 1631 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/13 Starosty Wielickiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
2013 1630 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/13 Starosty Wielickiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego.
2013 1549 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/13 Starosty Wielickiego z dnia 11 lutego 2013r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
2013 1548 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/13 Starosty Wielickiego z dnia 11 lutego 2013r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
2013 1547 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2013 Starosty Wielickiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2012 5459 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 461/2012 Starosty Wielickiego; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia, niektórych zadań z zakresu właściwości powiatu
2012 1425 2012-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wielickiego z dnia 26 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2011
2012 1424 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/12 Starosty Wielickiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego
2012 1423 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/12 Starosty Wielickiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego
2011 3857 2011-09-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Wielickiego z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Wieliczka Gmina
2011 2625 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2011r. Starosty Wielickiego z dnia 12 maja 2011r. W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnym domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
2011 2626 2011-06-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wielickiego z dnia 22 marca 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za rok 2010
2011 1110 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011r. Starosty Wielickiego z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego.
2011 1111 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2011r. Starosty Wielickiego z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
2010 2549 2010-07-20 Informacja Informacja Starosty Wielickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Biskupice.
2010 2550 2010-07-20 Informacja Informacja Starosty Wielickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Kłaj.
2010 939 2010-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wielickiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego za 2009r.
2010 798 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2010r. Starosty Wielickiego z dnia 5 marca 2010r. W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego.
2010 799 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2010r. Starosty Wielickiego z dnia 5 marca 2010r. W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
2010 543 2010-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wielickiego z dnia 22 lutego 2010r. informujące o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych