Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 68

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7048 2019-10-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wadowickiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 6360 2019-09-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wadowickiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 1562 2019-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr NCK.5511.1.2019 Starosty Wadowickiego z dnia 22 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 847 2019-01-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4.2019 Starosty Wadowickiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w 2019 roku.
2018 818 2018-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 10 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
2018 786 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6.2018 Starosty Wadowickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w 2018 roku.
2018 424 2018-01-12 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Wadowic; Starosty Wadowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. do porozumienia Nr SON.031.15.2017 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w m. Stanisław Górny
2017 8553 2017-12-11 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Starosty Wadowickiego z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.30.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 4311 2017-07-03 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Wadowic; Starosty Wadowickiego z dnia 22 czerwca 2017 r. do porozumienia Nr SON.031.17.2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2017 3062 2017-04-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 22 marca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO ZA 2016 ROK
2017 1333 2017-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr NCK.5511.2.2017 Starosty Wadowickiego z dnia 20 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 862 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3.2017 Starosty Wadowickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w 2017 roku
2017 452 2017-01-12 Informacja Informacja Nr NGK.6620.1.25.2016 Starosty Wadowickiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Chocznia w jednostce ewidencyjnej Wadowice
2016 1046 2016-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 16 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2016 902 2016-02-03 Informacja Informacja Nr NGK.6620.1.3.2016 Starosty Wadowickiego z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach: nr 1 Wadowice, nr 11 Wadowice-Zaskawie, nr 12 Wadowice-Gorzeń Dolny i nr 13 Wadowice-Jaroszowice w jednostce ewidencyjnej: miasto Wadowice
2016 768 2016-01-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3.2016 Starosty Wadowickiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w 2016 roku.
2015 4972 2015-08-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1 Starosty Wadowickiego z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 4725 2015-07-31 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Starosty Wadowickiego z dnia 28 lipca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Andrzej Górecki - Wicestarosta 2. Eugeniusz Kurdas - Członek Zarządu przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Warchoł a Gminą Andrychów zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł
2015 3760 2015-06-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 31 marca 2015r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 2631 2015-04-29 Informacja Informacja Nr NGK.6620.1.13.2015 Starosty Wadowickiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Jaroszowice i Ponikiew w jednostce ewidencyjnej Wadowice
2015 1498 2015-03-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 16 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 482 2015-01-29 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5.2015 Starosty Wadowickiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w 2015 roku.
2014 2854 2014-05-21 Informacja Informacja nr NGK.6620.1.25.2014 Starosty Wadowickiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie: Babica w jednostce ewidencyjnej Wadowice
2014 2153 2014-04-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Starosty Wadowickiego z dnia 1 marca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania Powiatu w zakresie prowadzenia ogniska pracy pozaszkolnej
2014 1761 2014-03-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Starosty Wadowickiego w sprawie powierzenia Gminie do wykonywania zadania Powiatu w zakresie prowadzenia ogniska pracy pozaszkolnej
2014 1128 2014-02-21 Informacja Informacja nr NGK.6620.1.11.2014 Starosty Wadowickiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Zawadka w jednostce ewidencyjnej Wadowice
2014 565 2014-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013
2014 504 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Wadowickiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w roku 2014
2013 1254 2013-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Wadowickiego z dnia 28 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012.
2013 1014 2013-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 4.2013 Starosty Wadowickiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej  oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w roku 2013
2012 5629 2012-11-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Starosty Wadowickiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 5581 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie Starosty Wadowickiego; Wójta Gminy Stryszów z dnia 30 października 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 4787 2012-10-01 Porozumienie Porozumienie Starosty Wadowickiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 3524 2012-07-19 Porozumienie Porozumienie Starosty Wadowickiego; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych
2012 3347 2012-07-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Wadowickiego; Wójta Gminy Tomice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 625 2012-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Wadowickiego z dnia 10 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011
2012 277 2012-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2012 Starosty Wadowickiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w roku 2012
2011 7263 2011-12-29 Aneks Aneks nr 2/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 23 grudnia 2011r. do porozumienia Nr SON.031.48.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 6994 2011-12-17 Aneks Aneks nr 3/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 7 grudnia 2011r. do porozumienia Nr SON.031.44.2011 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5727 2011-11-23 Aneks Aneks nr 2/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 17 listopada 2011r. do porozumienia Nr SON.031.33.2011 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5728 2011-11-23 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 17 listopada 2011r. do porozumienia Nr SON.031.40.2011 z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej
2011 5729 2011-11-23 Aneks Aneks nr 2/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 17 listopada 2011r. do porozumienia Nr SON.031.44.2011 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5387 2011-11-15 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.55.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Myślenicki realizacji powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Wadowickiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach
2011 5201 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.48.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5202 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.50.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej
2011 5200 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.44.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5197 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.43.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej
2011 5199 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.42.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania w zakresie robót drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1774K
2011 5206 2011-11-09 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 28 października 2011r. do porozumienia Nr SON.031.42.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania w zakresie robót drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1774K
2011 5207 2011-11-09 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 10 sierpnia 2011r. do porozumienia Nr SON.031.33.2011 z dnia 29 czerwca 2011r. zawartego pomiędzy Powiatem Wadowickim a Gminą Spytkowice w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5205 2011-11-09 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 28 października 2011r. do porozumienia Nr SON.031.48.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 5203 2011-11-09 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 28 października 2011r. do porozumienia Nr SON.031.37.2011 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodników w ciągach dróg powiatowych
2011 5204 2011-11-09 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 28 października 2011r. do porozumienia Nr SON.031.43.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych
2011 4609 2011-10-07 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.40.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej
2011 3997 2011-09-07 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.39.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej
2011 3631 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.34.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika
2011 3632 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.35.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowych na budowę chodników
2011 3418 2011-08-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Wadowickiego z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 3047 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.33.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie i przebudowie chodników w ciągach dróg powiatowych
2011 1280 2011-03-31 Aneks Aneks nr 16 Starosty Wadowickiego z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie powierzenia przez Starostę Wadowickiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawartego pomiędzy: Starostą Wadowickim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów w związku ze zmianą powierzchni lasów wynikającą z aktualizacji ewidencji gruntów oraz zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych w roku 2011 na nadzór nad gospodarką leśną. Strony porozumienia tj. Starosta Wadowicki – Jacek Jończyk oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów – Jerzy Potocki postanawiają, co następuje:
2011 813 2011-03-07 Informacja Informacja nr NGK.6620.1.10.2011 Starosty Wadowickiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Dąbrówka, Leśnica, Łękawica, Stronie, Stryszów, Zakrzów i Dąbrówka-Ostałowa w jednostce ewidencyjnej Stryszów; w obrębach: Izdebnik, Jastrzębia, Lanckorona, Podchybie i Skawinki w jednostce ewidencyjnej Lanckorona; w obrębach: Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Nidek, Przybradz i Wieprz w jednostce ewidencyjnej Wieprz
2011 645 2011-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/20/2011 Starosty Wadowickiego z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w roku 2011
2011 582 2011-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/11 Starosty Wadowickiego z dnia 5 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.
2010 3463 2010-09-09 Informacja Informacja nr NGK-7451-25/2010 Starosty Wadowickiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach : Barwałd Górny, Brody. Bugaj, Leńcze, Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie i Zebrzydowice w jednostce ewidencyjnej Kalwaria Zebrzydowska
2010 963 2010-04-16 Informacja Informacja Starosty Wadowickiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Jaszczurowa, Koziniec, Mucharz, Skawce, Świnna Poręba i Zagórze w jednostce ewidencyjnej Mucharz
2010 833 2010-04-07 Aneks Aneks nr 15 Starosty Wadowickiego z dnia 25 stycznia 2010r. do Porozumienia z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie powierzenia przez Starostę Wadowickiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawartego pomiędzy: Starostą Wadowickim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów, w związku ze zmianą powierzchni lasów wynikającą z aktualizacji ewidencji gruntów oraz zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych w roku 2010 na nadzór nad gospodarką leśną. Strony porozumienia, tj. Starosta Wadowicki - Teresa Kramarczyk oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów - Jerzy Potocki postanawiają, co następuje :
2010 369 2010-03-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z dnia 25 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009
2010 110 2010-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr III/142/2010 Starosty Wadowickiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utryzmania w domach pomocy społecznej oraz placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Wadowickiego w roku 2010