Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 30

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1539 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Tatrzańskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2019.
2019 1538 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Tatrzańskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na rok 2019
2018 1369 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Tatrzańskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2018.
2018 1368 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Tatrzańskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na rok 2018.
2018 1268 2018-02-15 Informacja Informacja Starosty Tatrzańskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczącej obrębu ewidencyjnego: 121702_2.0203 Gliczarów Górny, położonego w jednostce ewidencyjnej Biały Dunajec.
2018 934 2018-02-02 Informacja Informacja Starosty Tatrzańskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczącej obrębu ewidencyjnego: 121705_2.0507 Małe Ciche, położonego w jednostce ewidencyjnej Poronin.
2017 5140 2017-08-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zakopane; Starosty Tatrzańskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 1648 K - ul. Oswalda Balzera w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi nr G 420181 K – ul. Karłowicza, nr G 420155 K – Droga na Bystre, G 420150 K – Droga do Olczy w miejscowości Zakopane, tj. w km drogi powiatowej 0 + 000, w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) oraz pełnienia roli inwestora zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1648 K z drogami gminnymi nr G 420181 K
2017 5139 2017-08-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zakopane; Starosty Tatrzańskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 1648 K - ul. Oswalda Balzera w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr G 420138 K - ul. Chłabówka Górna w miejscowości Zakopane, tj. w km drogi powiatowej 2 + 288, w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) oraz pełnienia roli inwestora zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1648 K z drogą gminną nr G 420138 K - ul. Chłabówka Górna w Zakopanem”
2017 1305 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Tatrzańskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie: określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2017.
2017 1304 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Tatrzańskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie: określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na rok 2017.
2016 1749 2016-03-14 Aneks Aneks Nr 4 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Tatrzańskiego z dnia 23 grudnia 2015r. Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w imieniu, którego działają:
2016 1698 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Tatrzańskiego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2016 1117 2016-02-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2016 Starosty Tatrzańskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na rok 2016.
2016 1116 2016-02-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Tatrzańskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2016.
2015 5471 2015-09-24 Informacja Informacja Starosty Tatrzańskiego z dnia 9 września 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczącej obrębów ewidencyjnych: 121703_2.0302 Białka Tatrzańska, 121704_2.0401 Kościelisko, 121704_2.0403 Butorów 1, 121704_2.0404 Butorów 2, 121705_2.0501 Bustryk, 121705_2.0503 Ząb.
2015 1111 2015-03-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2015.
2015 1087 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na rok 2015.
2014 1290 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Tatrzańskiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie: określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na rok 2014
2014 1289 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Tatrzańskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2014
2014 203 2014-01-13 Informacja Informacja Starosty Tatrzańskiego z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Murzasichle w jednostce ewidencyjnej Poronin
2013 1807 2013-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Tatrzańskiego z dnia 30 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 1804 2013-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Tatrzańskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na rok 2013
2013 1803 2013-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Tatrzańskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na rok 2013.
2012 875 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie określenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na rok 2012.
2012 874 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej.
2012 706 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Tatrzańskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2011 1078 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/11 Starosty Tatrzańskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2011 1081 2011-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Tatrzańskiego z dnia 19 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
2010 562 2010-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 561 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/10 Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.