Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 39

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4704 2019-06-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr WEZ.833.2.2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe, fundacje ,jednpostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Oświęcimskiego kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 3747 2019-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 marca 2019 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.
2019 1560 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2019
2019 905 2019-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018
2018 3169 2018-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 61/755/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2017 rok
2018 2407 2018-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr ORG.1610.6.53.2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2018 1436 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatkówprzeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2018
2017 2925 2017-04-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2016 rok
2017 1074 2017-02-09 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2017
2016 1472 2016-03-02 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2016
2016 760 2016-01-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie działalności komisji bezpieczeństwa i porządku w roku 2015.
2015 3451 2015-06-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Oświęcimskiego kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2015 846 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświecimskim na rok 2015
2015 703 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2014
2014 4154 2014-07-25 Informacja Informacja nr SGG.6620.23.114.2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Brzeszcze - miasto w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie
2014 1127 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2014
2014 732 2014-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 stycznia 2014r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013
2013 1573 2013-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2013
2013 86 2013-01-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SOZ. 5511.8.2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 grudnia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012
2012 7648 2012-12-21 Informacja Informacja nr SGG.6620.82.20.2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Przeciszów w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie.
2012 4080 2012-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia przez Starostę Oświęcimskiego wykonywania zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie gminy Kęty
2012 4079 2012-08-23 Porozumienie Porozumienie Starosty Oświęcimskiego; Wójta Gminy Polanka Wielka z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia przez Starostę Oświęcimskiego wykonywania na terenie Gminy Polanka Wielka zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
2012 4078 2012-08-23 Aneks Aneks Starosty Oświęcimskiego; Wójta Gminy Osiek z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia przez Starostę Oświęcimskiego wykonywania zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie gminy Osiek
2012 4077 2012-08-23 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Chełmek; Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia przez Starostę Oświęcimskiego wykonywania zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie gminy Chełmek 
2012 3455 2012-07-17 Informacja Informacja Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Oświęcim obszar wiejski w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie
2012 3335 2012-07-13 Porozumienie Porozumienie Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”
2012 1042 2012-03-12 Informacja Informacja nr SGG.6620.072.5.2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Polanka Wielka w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie.
2012 808 2012-03-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SOZ.5511.1.2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W ROKU 2011
2012 280 2012-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2012.
2011 7253 2011-12-29 Informacja Informacja nr SGG.6620.23.4.2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Brzeszcze obszar wiejski w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie.
2011 1915 2011-05-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 kwietnia 2011r.
2011 1576 2011-04-15 Porozumienie Porozumienie nr WOŚ/2/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 marca 2011r. oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Chrzanów w sprawie powierzenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chrzanów niektórych zadań i kompetencji należących do właściwości Starosty.
2011 897 2011-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SOZ.5511.2.2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 stycznia 2011r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZENSTWA I PORZĄDKU W ROKU 2010
2011 577 2011-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2011.
2010 6143 2010-12-30 Informacja Informacja nr 1/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Oświęcim obszar wiejski w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie.
2010 2477 2010-07-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 10 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 marca 2010r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2009 R.
2010 2026 2010-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2010.
2010 380 2010-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 111 2010-02-04 Informacja Informacja Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej gminy Oświęcim w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie.