Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 43

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4816 2019-06-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Powiecie Nowosądeckim
2019 1550 2019-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2019 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok
2019 1408 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2019 1407 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2018 1919 2018-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok
2018 1427 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2018 1426 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2017 1470 2017-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
2017 1120 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2017 1119 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
2016 8053 2016-12-30 Aneks Aneks Nr 1 Starosty Nowosądeckiego; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 lipca 2016r. DO POROZUMIENIA NR 2/2016 ZAWARTEGO W DNIU 19 MAJA 2016 R. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa w km 0+ 080,00 – km 0 + 870
2016 7814 2016-12-16 Informacja Informacja Nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 0003, Grybów obręb 3 i nr 0004, Grybów obręb 4, jednostka ewidencyjna Grybów – miasto, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.
2016 2487 2016-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok
2016 1210 2016-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2016 1209 2016-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
2015 6477 2015-11-06 Informacja Informacja Nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 października 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Muszyna, w jednostce ewidencyjnej Muszyna - miasto, powiat Nowosądecki, województwo małopolskie
2015 3744 2015-06-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Powiecie Nowosądeckim.
2015 917 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2015 916 2015-02-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2015 672 2015-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok
2014 7363 2014-12-29 Informacja Informacja Nr 1/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 001 i 002 w jednostce ewidencyjnej miasto Grybów, powiat Nowosądecki, województwo małopolskie.
2014 1771 2014-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok
2014 1647 2014-03-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie powierzenia przez Starostę Nowosądeckiego, Burmistrzowi Krynicy-Zdrój, prowadzenia spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji, o których mowa w Art. 24 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późń. zm.), dotyczących udostępnienia informacji zawartych w operatach ewidencyjnych w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tych operatów
2014 1217 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2014 1216 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2013 7686 2013-12-18 Informacja Informacja nr 2 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Królowa Górna w jednostce ewidencyjnej Kamionka Wielka.
2013 7685 2013-12-18 Informacja Informacja nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Bogusza w jednostce ewidencyjnej Kamionka Wielka.
2013 2134 2013-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
2013 2133 2013-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2013 1209 2013-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2012 r.
2013 1147 2013-02-05 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 października 2012r. Aneks do załącznika nr 1 z dnia 31 października 2012 do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2013
2012 1272 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2012 1271 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2012 1144 2012-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2011 ROK.
2011 2293 2011-05-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Powiecie Nowosądeckim.
2011 1112 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ustalania średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
2011 1113 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2011 507 2011-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok.
2010 1511 2010-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej “Dom Bosko” w Gostwicy.
2010 1512 2010-05-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nowosądeckiego z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za rok 2009
2010 796 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
2010 797 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2010 784 2010-03-31 Porozumienie Porozumienie Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego prowadzenia zadań z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych należących do kompetencji Starosty Nowosądeckiego