Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 49

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7653 2019-11-07 Porozumienie Porozumienie Nr 5 Starosty Dąbrowskiego; Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 21 października 2019 r. w sparwie przejęcia zadania publicznego polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Radgoszcz
2019 7651 2019-11-07 Porozumienie Porozumienie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Starosty Dąbrowskiego z dnia 21 października 2019 r. zawarte pomiedzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Lesława Wieczorka - Starostę Dąbrowskiego, Krzysztofa Bryka - Wicestarostę, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Miastem i Gminą Szczucin, reprezentowaną przez Jana Sipiora - Burmistrza Szczucina przy kontrasygnacie Agnieszki Makuch - Skarbnika Miasta i Gminy zwanym dalej Przejmującym
2019 3496 2019-04-29 Zarządzenie Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Dąbrowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego
2019 2230 2019-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Dąbrowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. Sprawozdanie Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2018r.
2019 1526 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Dąbrowskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie w 2019 roku.
2019 1525 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Dąbrowskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta Chmielowskiego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w 2019 roku.
2019 636 2019-01-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Dąbrowskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2019 r.
2018 1903 2018-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Dąbrowskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta Chmielowskiego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w 2018 roku.
2018 1902 2018-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Dąbrowskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie w 2018 roku.
2018 557 2018-01-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Dąbrowskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2018 r.
2017 2127 2017-03-29 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2017 1814 2017-03-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Dąbrowskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie w 2017 roku.
2017 1813 2017-03-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Dąbrowskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta Chmielowskiego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w 2017 roku.
2017 725 2017-01-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Dąbrowskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2017 r.
2016 1643 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie Nr Nr 13/2016 Starosty Dąbrowskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2016 roku
2016 1642 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie Nr Nr 12/2016 Starosty Dąbrowskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2016 roku
2016 452 2016-01-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Dąbrowskiego z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2016 roku.
2015 3671 2015-06-16 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2015 2711 2015-05-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Dąbrowskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej
2015 1579 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr Nr 15/2015 Starosty Dąbrowskiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2015 roku.
2015 1578 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr Nr 14/2015 Starosty Dąbrowskiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2015 roku.
2015 415 2015-01-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Dąbrowskiego z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2015 roku.
2014 5697 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 47/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Dąbrowskiego dla Gminy: Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski), na okres od 2014 r. do 2023 r.
2014 3292 2014-06-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Dąbrowskiego; Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 6 czerwca 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Robert Pantera - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek, zwanym dalej Przejmującym.
2014 3152 2014-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Dąbrowskiego dla Gminy: Szczucin (obszar miasto, wieś) na okres od 2014 do 2023 r.
2014 3151 2014-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Dąbrowskiego dla Gminy: Olesno, na okres od 2014 do 2023 r.
2014 3150 2014-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Dąbrowskiego dla Gminy: Dąbrowa Tarnowska (obszar miejski), na okres od 2014 do 2023 r.
2014 3149 2014-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Dąbrowskiego dla Gminy: Bolesław na okres od 2014 do 2023 r.
2014 2447 2014-04-25 Aneks Aneks nr 2 Starosty Bocheńskiego; Starosty Dąbrowskiego; Starosty Tarnowskiego; Wójta Gminy Żegocina z dnia 19 marca 2014r. do porozumienia nr 11/09 zawartego w dniu 10 marca 2009 r. w Tarnowie w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych
2014 1533 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2014 roku
2014 1532 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2014 roku
2014 997 2014-02-17 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Szczucin - miasto powiat dąbrowski, województwo małopolskie
2014 345 2014-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Dąbrowskiego z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2014 roku.
2013 7934 2013-12-31 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2013 6969 2013-11-28 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2013 2044 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Dąbrowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2013 roku
2013 2043 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Dąbrowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2013 roku
2013 672 2013-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Dąbrowskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2013 roku.
2012 1082 2012-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Dąbrowskiego z dnia 13 lutego 2012r. Starosty Dąbrowskiego w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2012 roku.
2012 1081 2012-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Dąbrowskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2012 roku.
2012 1080 2012-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Dąbrowskiego z dnia 13 lutego 2012r. Starosty Dąbrowskiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2012 roku
2011 1276 2011-03-31 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 4 marca 2011r. o możliwości zgłasznia kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej
2011 526 2011-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/11 Starosty Dąbrowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2011 roku.
2011 527 2011-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/11 Starosty Dąbrowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2011 roku
2011 528 2011-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/11 Starosty Dąbrowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej w formie autonomicznej grupy mieszkaniowej i grupy usamodzielnienia wchodzących w struktury Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2011 roku.
2010 3394 2010-09-07 Informacja Informacja Starosty Dąbrowskiego z dnia 17 czerwca 2010r. Informacja Starosty Dabrowskiego
2010 575 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/10 Starosty Dąbrowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia średniego misięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej w formie autonomicznej grupy mieszkaniowej i grupy usamodzielnienia wchodzących w struktury Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 2010 roku
2010 573 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/10 Starosty Dąbrowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 2010 roku.
2010 574 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/10 Starosty Dąbrowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Radosnej Starości w Kupieninie w 2010 roku.