Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 43

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1559 2019-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Starosty Bocheńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO W 2018 ROKU.
2019 1558 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Bocheńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2019 1224 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Bocheńskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni na rok 2019.
2018 1100 2018-02-08 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Bocheńskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni na rok 2018.
2018 667 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Bocheńskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2018 472 2018-01-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Starosty Bocheńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO W 2017 ROKU.
2017 881 2017-02-01 Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Bocheńskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni na rok 2017.
2017 758 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Bocheńskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2017 290 2017-01-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego w 2016 roku
2016 7810 2016-12-16 Informacja Informacja Nr 2 Starosty Bocheńskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Nowy Wiśnicz - miasto gmina Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, województwo małopolskie
2016 1431 2016-02-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 29 grudnia 2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO ZA ROK 2015
2016 1395 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Bocheńskiego z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2016 1394 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2016 Starosty Bocheńskiego z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2016 1393 2016-02-26 Informacja Informacja Nr 1 Starosty Bocheńskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Borek, Buczków, Dąbrówka, Dębina gmina Rzezawa, powiat bocheński, województwo małopolskie
2015 6468 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/101/2015 Rady Powiatu w Bochni; Starosty Bocheńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2016 roku
2015 6467 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/99/2015 Rady Powiatu w Bochni; Starosty Bocheńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Bochni ul. Karolina 14D
2015 6466 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/98/2015 Rady Powiatu w Bochni; Starosty Bocheńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR” w Bochni oraz nadania statutu Dziennemu Domowi „Senior-WIGOR” w Bochni.
2015 6120 2015-10-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr SZ.8120.1.82.2015 Starosty Bocheńskiego z dnia 16 października 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 1829 2015-03-30 Zarządzenie Zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Bocheńskiego z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2015 897 2015-02-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Bocheńskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2015 311 2015-01-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 30 grudnia 2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO ZA ROK 2014
2015 310 2015-01-19 Informacja Informacja Starosty Bocheńskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Krzeczów gmina Rzezawa, powiat bocheński, województwo małopolskie i obrębu ewidencyjnego Bochnia-2, gmina Miasto Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie
2014 4153 2014-07-25 Informacja Informacja nr 1 Starosty Bocheńskiego z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Gmina Drwinia, powiat bocheński, województwo małopolskie
2014 3365 2014-06-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 10 grudnia 2013r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO ZA ROK 2013
2014 2447 2014-04-25 Aneks Aneks nr 2 Starosty Bocheńskiego; Starosty Dąbrowskiego; Starosty Tarnowskiego; Wójta Gminy Żegocina z dnia 19 marca 2014r. do porozumienia nr 11/09 zawartego w dniu 10 marca 2009 r. w Tarnowie w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych
2014 1280 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Bocheńskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2014 1279 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Bocheńskiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni
2013 2047 2013-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 21 grudnia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego za rok 2012
2013 1268 2013-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Bocheńskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2013 1091 2013-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Bocheńskiego z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2012 1947 2012-05-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 16 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego za rok 2011.
2012 1433 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo - wychowawczej: Dom Dziecka w Bochni.
2012 1211 2012-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2011 3158 2011-07-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 1256 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 17/2011 Starosty Bocheńskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2011 1257 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 19/2011 Starosty Bocheńskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce rodzinnej funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni.
2011 1258 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 18/2011 Starosty Bocheńskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce socjalizacyjnej funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni.
2011 898 2011-03-14 Informacja Informacja nr 1 Starosty Bocheńskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gmina Łapanów i Gmina Trzciana powiat bocheński województwo małopolskie.
2011 580 2011-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 28 stycznia 2011r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO ZA ROK 2010.
2010 962 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2010 Starosty Bocheńskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce rodzinnej funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bochni.
2010 960 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2010 Starosty Bocheńskiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2010 961 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2010 Starosty Bocheńskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce socjalizacyjnej funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bochni.
2010 227 2010-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 7 stycznia 2010r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BOCHEŃSKIEGO ZA ROK 2009.