Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 709

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7263 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/164/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skawiński Obszar Łąkowy (PLH 120079) oraz zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy (PLH 120065)
2019 7128 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/165/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 13 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
2019 7127 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/162/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 781 na terenie Gminy Babice
2019 7126 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/157/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 010, 600, 630, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 921, 925
2019 6538 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XII/142/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły
2019 6537 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XII/141/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim
2019 6536 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XII/140/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki w części położonej na terenie województwa małopolskiego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047
2019 6225 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XII/145/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego
2019 6192 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XII/144/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXX/441/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także przyznawania nagród i  innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie
2019 6191 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XII/136/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 900, 921
2019 5491 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/125/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 010, 150, 600, 710, 750, 756, 758, 801, 851, 853, 900, 921
2019 5019 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/115/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
2019 5018 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/113/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/713/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 5017 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/112/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/767/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 5016 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/111/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/693/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego
2019 5015 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/110/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego
2019 4734 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/102/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 010, 150, 600, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 921
2019 4455 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX/107/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, instytucji kultury województwa małopolskiego
2019 4454 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX/101/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego
2019 4067 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/144/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz nadania jej statutu
2019 4066 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926
2019 3021 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego”.
2019 2915 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/76/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
2019 2914 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/75/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
2019 2913 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Turystyczno-Gastronomicznego w Myślenicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
2019 2912 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
2019 2911 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/68/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Radziszowie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. Prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie
2019 2910 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/67/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
2019 2909 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/66/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rabce Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce
2019 2908 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zakopanem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem
2019 2907 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 010, 600, 700, 750, 756, 757, 758, 801, 851, 853, 900, 921, 925
2019 2849 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego
2019 2200 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VI/49/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021
2019 2051 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/57/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu występowania przez mieszkańców Województwa Małopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2019 2050 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 12 do umowy Nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2019 2049 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2019 roku
2019 2048 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 150, 600, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921
2019 2047 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
2019 1460 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019
2019 1226 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Centrum Sztuki Mościce, instytucji kultury województwa małopolskiego
2019 1225 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr X/116/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami
2018 9117 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 730, 750, 754, 756, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925, 926
2018 7569 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/822/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego
2018 7568 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/817/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 730, 750, 754, 758, 851, 852, 853, 855, 900, 921, 925
2018 7384 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr LIV/825/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminów wsparcia stypendialnego dla uczniów i studentów – mieszkańców Województwa Małopolskiego
2018 7270 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIV/819/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie
2018 6831 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/806/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 150, 600, 630, 750, 758, 801, 851, 853, 921
2018 6747 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIII/810/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/144/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz nadania jej statutu
2018 6746 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIII/809/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II
2018 6745 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIII/808/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - część położona w województwie małopolskim
2018 5957 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LII/789/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921, 926
2018 5880 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/798/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie oraz zmiany Uchwały Nr XLIII/648/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie
2018 5879 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/797/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania samorządowej instytucji kultury Krakowskiego Teatru – Scena STU Gminie Miejskiej Kraków
2018 5878 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/793/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
2018 5877 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/792/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
2018 5133 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LI/778/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/623/17 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
2018 5132 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LI/779/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 730, 750, 757, 758, 801, 851, 853, 921, 926
2018 4590 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr L/775/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/641/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
2018 4333 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/761/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w dziale 010, 150, 630, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 853, 921, 926
2018 4249 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/770/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2018 4248 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/769/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 11 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie” oraz uchylenia Uchwały Nr XLVI/727/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zawarcia aneksu nr 11 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2018 4247 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/767/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 4246 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/763/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie oraz nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2018 3524 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim
2018 3523 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/753/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/116/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami
2018 3522 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/749/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w dziale 150, 600, 750, 758, 801, 853, 921
2018 3521 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/752/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznemu „KOL-MED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2018 3215 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego
2018 3052 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/739/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/108/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad otwartego konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” zmienionej uchwałą nr XI/178/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego
2018 3051 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/734/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w dziale 010, 150, 600, 710, 750, 758, 851, 853, 921, 926
2018 1905 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/708/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w dziale 010, 150, 600, 750, 758, 801, 852, 853, 855, 900, 921
2018 1705 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/729/2018 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałami nr XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012r. , nr XLII/675/13 z dnia 30 września 2013r., nr XLIX/791/14 z dnia 31 marca 2014 r., nr III/28/14 z dnia 22 grudnia 2014 r., XXII/321/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz nr XXXIV/517/17 z dnia 27 marca 2017 r.
2018 1704 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/727/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 11 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2018 1703 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/713/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 1702 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/712/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2018 roku
2018 1701 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/703/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/116/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami
2018 1577 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/715/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/537/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia Zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i istniejących urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2018 1169 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/696/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji oraz nadania statutu Małopolskiemu Szpitalowi Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
2018 1168 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/695/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
2018 1167 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/694/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2018 1166 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/693/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego
2018 1165 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/691/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w dziale 600, 730, 750, 756, 758, 851, 921
2018 1164 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/689/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego
2018 1163 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/688/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będących nieruchomościami, dla których funkcję podmiotu tworzącego pełni Województwo Małopolskie
2018 917 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/669/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2018
2018 776 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/672/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 754, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925
2018 407 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/678/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego”
2018 406 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/676/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2018 405 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/675/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II
2018 404 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/674/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Józefa Dietla w Krakowie
2017 8113 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/667/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Wielkich Drogach wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
2017 8112 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/666/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu Specjalnemu w Radziszowie wchodzącemu w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Ks. prof. J. Tischnera przy Małopolski Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie
2017 8111 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/665/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mszanie Dolnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
2017 8110 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/658/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/465/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
2017 8109 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/657/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
2017 8108 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/656/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Okulistycznemu w Krakowie
2017 8107 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/655/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy
2017 8106 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/654/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/148/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wiśniowa
2017 8105 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/650/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 100, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926
2017 7991 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/653/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Łapsze Niżne - Frydman
2017 7676 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLIII/648/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie
2017 7239 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/640/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego
2017 6812 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/644/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”
2017 6811 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/643/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/365/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jordanów
2017 6810 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/642/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice
2017 6809 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/641/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
2017 6808 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/638/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 754, 758, 851, 853, 855, 900, 921
2017 6807 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/637/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/510/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/615/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r., uchwałą Nr XLV/735/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Nr III/42/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., uchwałą Nr X/163/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 8 lipca 2011 r., uchwałą nr XVII/279/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. oraz uchwałą nr XXXIV/589/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r.
2017 6602 2017-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLI/623/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
2017 6180 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/631/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rudniańskiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie modraszki – Kajasówka PLH120077
2017 6178 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/630/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048
2017 6177 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/627/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/73/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułoszowa
2017 6176 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/625/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 150, 600, 630, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 921
2017 5511 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/621/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5510 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/618/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/810/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski
2017 5509 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/616/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/797/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
2017 5508 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/612/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Małopolskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2017 5507 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/610/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 925
2017 4991 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/575/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Sanki PLH 120059
2017 4795 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/582/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie
2017 4794 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/577/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/493/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 roku, w sprawie nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/586/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r.
2017 4793 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/572/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II
2017 4792 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/571/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2017 4791 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/570/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie
2017 4790 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/569/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2017 4789 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/565/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 855, 921
2017 4659 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/561/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2017 4649 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/606/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Mszanie Dolnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
2017 4648 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/602/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Myślenicach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach
2017 4647 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/601/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myślenicach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Myślenicach
2017 4646 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/598/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
2017 4645 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/592/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie włączenia Gimnazjum Specjalnego w Rabce wchodzącego w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rabce Zdroju wchodzącej w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce
2017 4644 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/591/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie włączenia Gimnazjum Specjalnego w Zakopanem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zakopanem wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem
2017 4643 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/590/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie włączenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
2017 4642 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/589/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie włączenia Gimnazjum Specjalnego w Myślenicach wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach
2017 4635 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/605/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Specjalnego w Radziszowie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie w Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Radziszowie
2017 4634 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/604/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Specjalnego w Wielkich Drogach wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
2017 4633 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/603/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Specjalnego w Mszanie Dolnej wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
2017 4632 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/600/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach wchodzącej w skład Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach
2017 4631 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/599/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Gorlicach wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorlicach
2017 4630 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/597/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu
2017 4629 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/596/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych Nr 3 w Krakowie wchodzącej w skład Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
2017 4628 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/595/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie
2017 4627 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/594/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie
2017 4626 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/593/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie
2017 4625 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/588/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Myślenicach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach
2017 4624 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/587/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wielkich Drogach wchodzącej w skład Zespołu Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
2017 4623 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/586/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radziszowie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie
2017 4622 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/585/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
2017 4621 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/584/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zakopanem wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem
2017 4620 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/583/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rabce Zdroju wchodzącej w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce
2017 4201 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/559/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 600
2017 3910 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/545/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego
2017 3898 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/554/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/283/04 z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie stawek opłat za przeprawę promową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Borusowa
2017 3897 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/549/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc i Rehabilitacji
2017 3896 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/548/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Józefa Dietla w Krakowie
2017 3895 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/547/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie
2017 3894 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/546/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego
2017 3893 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/543/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z  dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”
2017 3892 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/541/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 750, 758, 801, 851, 853, 921
2017 3208 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/538/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/406/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim
2017 3207 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/537/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia Zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i istniejących urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2017 3206 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/536/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego
2017 3205 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/535/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki
2017 3204 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/534/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Andrychowie
2017 3203 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/533/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
2017 3202 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/532/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2017 3201 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/531/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach
2017 3200 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/530/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu im. dr. Stefana Jasińskiego w Zakopanem
2017 3199 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/527/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2017 3198 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/525/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 100, 150, 600, 710, 750, 801, 853, 900, 921
2017 3025 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/511/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Wieś
2017 2477 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/223/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
2017 2476 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/517/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałami nr XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012 r., nr XLII/675/13 z dnia 30 września 2013 r., nr XLIX/791/14 z dnia 31 marca 2014r., nr III/28/14 z dnia 22 grudnia 2014 r oraz nr XXII/321/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
2017 2475 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/515/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznemu „KOL-MED” samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Tarnowie
2017 2474 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/514/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu
2017 2473 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/505/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 150, 600, 750, 758, 851, 853, 855, 900, 921
2017 2264 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”
2017 1805 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/464/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926
2017 1740 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/489/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 10 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2017 1739 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/466/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2017 roku
2017 1216 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/449/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 150, 600, 710, 750, 921
2017 866 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXII/456/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ - Trute
2017 865 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXII/445/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Małopolskiego
2017 825 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/437/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 757, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926
2017 811 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.
2017 787 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2017 744 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/436/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2017
2016 8056 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/439/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz nadania jej statutu
2016 6873 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/428/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 758, 851, 852, 853, 900, 921, 925
2016 6767 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/431/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2016 6481 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków
2016 6480 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/414/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skawina
2016 6479 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/413/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ryglice: Lubcza-Wola Lubecka
2016 6478 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/412/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra
2016 6477 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/411/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko-Sterkowiec
2016 6476 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/410/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko
2016 6475 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/409/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnów
2016 6474 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/408/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubień-Pcim
2016 6473 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/407/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakopane
2016 6472 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/406/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim
2016 6471 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/405/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gromnik
2016 6470 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/404/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wadowice
2016 6469 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/403/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bochnia-Damienice
2016 6439 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobczyce Centrum
2016 6438 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Wieś
2016 6437 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/420/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz
2016 6436 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/419/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wolbrom
2016 6435 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/418/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ
2016 6434 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/417/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Limanowa miasto
2016 6433 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/416/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilany-Włosań
2016 6432 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/402/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie Radłowsko – Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2016 6431 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/397/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 600, 700, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921
2016 5582 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/384/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 851, 852, 853, 921, 926
2016 5541 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/392/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ulic Mroźnej, Piaskowej i Elektrycznej w Mieście Tarnów oraz pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 973 – ulic Klikowskiej i odcinka Niedomickiej w Mieście Tarnów
2016 5540 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/390/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Liszki-Piekary
2016 5539 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/389/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa
2016 5538 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/388/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kluszkowce
2016 5537 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/387/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maniowy
2016 5536 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/386/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Brzesko
2016 5070 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/378/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/328/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia przez Województwo Małopolskie Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym
2016 5069 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/377/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Makowsko-Zawojskiej
2016 5068 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/376/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sucha Beskidzka
2016 5067 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/375/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tymbark
2016 5066 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/374/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żegocina
2016 5065 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/371/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 150, 600, 700, 710, 720, 730, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921, 925, 926
2016 4498 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/358/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 150, 600, 750, 758, 801, 852, 853, 921, 926
2016 4404 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/367/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chrzanów
2016 4403 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/366/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Libiąż A
2016 4402 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/365/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jordanów
2016 4401 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/364/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Osiek
2016 4116 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/361/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
2016 3924 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/355/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi krajowej nr 28 – ul. Legionów i części ul. A. Mickiewicza w miejscowości Gorlice
2016 3371 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/330/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 600, 630, 710, 720, 750, 758, 851, 853, 854, 900, 921, 926
2016 3318 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/333/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2016 3273 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/336/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bukowina Tatrzańska
2016 3272 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/335/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pleśna
2016 3271 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/334/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Igołomia
2016 3267 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/328/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustanowienia przez Województwo Małopolskie Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym
2016 3266 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/350/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie
2016 2863 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/324/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/811/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce
2016 2862 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/321/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałami nr XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012 r., nr XLII/675/13 z dnia 30 września 2013 r., nr XLIX/791/14 z dnia 31 marca 2014r oraz nr III/28/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 2861 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/303/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 150, 600, 710, 730, 750, 801, 803, 851, 854, 921
2016 2860 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/325/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/106/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski
2016 2180 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/289/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/465/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
2016 2179 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/288/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie połączenia Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie
2016 2178 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/287/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przekształcenia Centrum Medycznego „KOL - MED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2016 2177 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 010, 150, 600, 750, 758, 801, 852, 854, 921
2016 2176 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/297/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania przez Województwo Małopolskie stypendiów uczniom i studentom
2016 1681 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XX/258/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 150, 600, 710, 720, 750, 758, 851, 852, 853, 900, 921
2016 1659 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/273/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Wojnicz (od zjazdu z obecnej drogi wojewódzkiej nr 975 w Dębinie Łętowskiej do ronda w Wielkiej Wsi w miejscu ponownego włączenia do obecnej drogi wojewódzkiej nr 975)
2016 1658 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/272/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, drogi położonej na terenie Gminy Wielka Wieś – ulicy Częstochowskiej w m. Modlnica, na odcinku od granicy administracyjnej miasta Krakowa do początku węzła na drodze krajowej nr 94 w Modlnicy
2016 1657 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/271/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, drogi na terenie Gminy Piwniczna – Zdrój (część ul. Daszyńskiego – od skrzyżowania z ul. Krynicką do ul. Węgierskiej, ul. Węgierska oraz ul. Podolik – do granicy administracyjnej państwa)
2016 1656 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/270/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dwóch dróg zlokalizowanych wzdłuż drogi ekspresowej nr S7, posiadających obecnie charakter drogi zbiorczej (serwisowej): drogi położonej na terenie Gmin Pcim, na odcinku od granicy Gminy Pcim i Gminy Myślenice do granicy Gminy Pcim i Gminy Lubień oraz drogi, stanowiącej jej kontynuację, położonej na terenie Gminy Lubień, na odcinku od granicy Gminy Pcim i Gminy Lubień do miejsca włączenia do obecnego przebiegu drogi krajowej nr 7
2016 1655 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/269/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz: ciągu ulic Rabsztyńska, Sikorka i fragment ul. bez nazwy (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1093 K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1090 K) oraz ciągu ulic Kościuszki, 29-go Listopada i fragment ul. bez nazwy (od skrzyżowania z al. 1000-lecia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791)
2016 1654 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/265/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zawarcia aneksu nr 9 do umowy Nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2016 1653 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XX/260/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2016 rok
2016 1146 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/244/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 750, 853, 900, 921
2016 1145 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/232/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2016
2016 1144 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/234/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 921, 925
2016 812 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2016 811 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/248/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wietrzychowice
2016 779 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/247/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice-Wschód
2016 778 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/246/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice
2016 555 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/237/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/477/2002 roku Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie oraz przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2016 554 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/236/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2016 553 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/233/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Małopolskiego będących w użytkowaniu wieczystym wojewódzkich osób prawnych
2015 7516 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/227/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/797/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
2015 7515 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/223/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
2015 7514 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/221/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925
2015 7513 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/228/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piwniczna-Zdrój
2015 6852 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/207/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921
2015 6654 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/210/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2015 6007 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/198/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 750, 756, 758, 851, 852, 853, 900, 921, 925
2015 5727 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/200/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie przekształcenia Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie
2015 5726 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/201/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2015 5483 2015-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Małopolskiego
2015 5395 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII/187/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 050, 150, 600, 710, 750, 756, 801, 851, 852, 853, 900, 921
2015 5380 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/192/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinków dróg powiatowych nr 1892 K – ul. Chemików oraz 1895 K – ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu
2015 5379 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/190/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drwinia
2015 5378 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/193/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 973 oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi powiatowej nr 1346 K w powiecie tarnowskim
2015 4754 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr XI/164/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 710, 750, 756, 757, 758, 801, 851, 853, 921
2015 4535 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/179/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 10 Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem oraz włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
2015 4534 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/178/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/108/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad otwartego konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”
2015 4533 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/172/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwanowice
2015 4532 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/171/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Charsznica
2015 4531 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/170/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jodłownik
2015 4530 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/169/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2015 4529 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/168/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
2015 4528 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/166/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego”
2015 4527 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/162/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/290/08 SWM z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Małopolskiego
2015 4526 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI/180/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania przez Województwo Małopolskie stypendiów uczniom i studentom oraz uchylenia Uchwały Nr XLVII/748/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy stypendialnej uczniom i studentom w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie Programu Promocji Zdolnej Młodzieży zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/617/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r.
2015 4338 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/167/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2015 3761 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr IX/151/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 050, 150, 600, 750, 756, 801, 851, 900, 921
2015 3353 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr IX/153/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
2015 3030 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/147/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna
2015 3029 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/146/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim
2015 3028 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/145/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skawina
2015 3027 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/148/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wiśniowa
2015 3026 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/143/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz
2015 3025 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/142/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipinki
2015 3024 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/144/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ - Łopuszna
2015 3023 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/140/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnów
2015 3022 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/139/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/382/12 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rabka - Zdrój
2015 3021 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/134/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 600, 700, 750, 754, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 921, 925
2015 3020 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/141/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Pałecznica
2015 2708 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/102/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 600, 630, 720, 750, 757, 758, 803, 851, 853, 921
2015 2706 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/57/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 150, 600, 630, 710, 750, 801, 852, 853, 900
2015 2494 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/123/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Limanowa miasto
2015 2493 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/122/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmiec
2015 2492 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/121/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gródek nad Dunajcem
2015 2491 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/117/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernichów
2015 2490 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/116/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kęty
2015 2489 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/115/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków – Skotniki
2015 2488 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/114/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice
2015 2487 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/113/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sękowa - Wapienne
2015 2486 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/112/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków
2015 2485 2015-04-22 Uchwała Uchwała Nr VII/124/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wieprz
2015 2477 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/120/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Czernichów - Rusocice
2015 2476 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/109/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie dopuszczenia utrzymywania na terenie gmin Dobra i Tymbark wyłącznie pszczół rasy kraińskiej (car) linii Dobra
2015 2410 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/119/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/99/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilany – Włosań
2015 2409 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/118/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/223/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilany – Lusina
2015 2393 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2015 1414 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015
2015 1333 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/85/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/611/13 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeszcze
2015 1332 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/84/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gdów
2015 1331 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/83/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Szklary
2015 1330 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/82/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary
2015 1329 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/81/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszowice – Zalas
2015 1328 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/80/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszowice
2015 1327 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/79/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Spytkowice
2015 1326 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/78/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zabierzów – Niegoszowice
2015 1325 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/77/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa
2015 1324 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/76/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Lubień
2015 1323 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/75/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Pcim
2015 1322 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/74/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wojnicz
2015 1321 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/73/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułoszowa
2015 1320 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/86/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Alwernia
2015 1319 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/71/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Muszyna
2015 1318 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/70/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułkowice
2015 1317 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/69/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Trzyciąż
2015 1316 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/68/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niedźwiedź
2015 1315 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/67/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna miasto
2015 1314 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grybów - Stróże
2015 1313 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grybów
2015 1312 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/64/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Korzenna
2015 1311 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/63/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krynica - Zdrój
2015 1310 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/62/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biecz
2015 1309 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/72/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żegiestów
2015 1300 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie
2015 1194 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/93/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”
2015 766 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/52/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Siepraw
2015 765 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/51/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobczyce Centrum
2015 764 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/50/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zator
2015 763 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/49/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bukowina Tatrzańska
2015 762 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/48/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radłów
2015 761 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/47/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stryszów
2015 760 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/46/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamienica
2015 759 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/45/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ - Trute
2015 758 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/44/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ - Krempachy
2015 757 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/43/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakliczyn
2015 756 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Nowy Targ - Dębno
2015 755 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/41/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/601/13 SWM z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Libiąż A
2015 754 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/53/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/756/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łącko - Jazowsko
2015 731 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2015 roku
2015 75 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/25/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Czarny Dunajec – Stare Bystre
2015 74 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/24/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Czarny Dunajec – Piekielnik
2015 73 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/23/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tokarnia
2015 72 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/21/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 050, 150, 600, 710, 720, 730, 750, 754, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 921, 925
2015 71 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/28/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałami nr XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012 r., nr XLII/675/13 z dnia 30 września 2013 r. oraz nr XLIX/791/14 z dnia 31 marca 2014 r.
2014 7120 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/891/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925
2014 6256 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/917/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego
2014 6255 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/908/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim”
2014 6254 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/907/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lisia Góra
2014 6253 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/906/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kłaj – Targowisko
2014 6252 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/905/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kłaj
2014 6251 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/904/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/177/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska
2014 6250 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/903/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łukowica
2014 6249 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/902/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/69/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarny Dunajec
2014 6248 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/901/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzciana
2014 6247 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/900/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Lipnica Murowana - Rajbrot
2014 6246 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/899/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipnica Murowana
2014 6245 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/896/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie w sprawie przekształcenia Centrum Medycznego „KOL - MED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2014 6244 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/895/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie przekształcenia Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy
2014 6223 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LVI/919/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz nadania jej statutu
2014 5762 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr LV/868/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 150, 600, 630, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921
2014 5749 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr LIV/845/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 921, 925, 926
2014 5660 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LV/880/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Limanowa - Męcina
2014 5659 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LV/879/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Limanowa - Mordarka
2014 5658 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LV/878/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czchów
2014 5657 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LV/877/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łososina Dolna
2014 5656 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LV/876/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radgoszcz
2014 5527 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/882/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Limanowa - Stara Wieś
2014 5526 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/881/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Limanowa - Młynne
2014 5525 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/875/2014 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie innych niż nieruchomości aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których funkcję podmiotu tworzącego pełni Województwo Małopolskie
2014 5524 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/873/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
2014 5523 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/872/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
2014 5505 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/883/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi gminnej nr 250691 K w miejscowości Mokrzyska i Bucze w powiecie brzeskim
2014 5495 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/884/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinków dróg powiatowych nr 1892 K – ul. Chemików oraz 1895 K – ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu
2014 5513 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/871/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
2014 5512 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LV/870/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
2014 4792 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/861/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
2014 4791 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/860/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Lanckorona - Izdebnik
2014 4790 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/859/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrowa Tarnowska
2014 4789 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/858/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2014 4788 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/857/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
2014 4787 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/862/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
2014 4008 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LIII/829/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 150, 600, 630, 720, 750, 801, 851, 852, 900, 921
2014 4003 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/813/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 r. w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 851, 853, 900, 921.
2014 4002 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr L/803/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 150, 600, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921, 926
2014 3963 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/778/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 150, 600, 630, 750, 754, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 921
2014 3943 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/758/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921.
2014 3826 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LIII/838/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/526/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Klucze.
2014 3825 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LIII/836/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wolbrom
2014 3824 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LIII/835/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/620/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchów – Środkowa Biała.
2014 3814 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/839/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wadowice
2014 3813 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/840/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rytro
2014 3810 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/837/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dębno
2014 3807 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/834/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciężkowice
2014 3806 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/833/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobowa
2014 3798 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/832/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2014 3127 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LI/822/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017
2014 3100 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LI/821/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2014 3099 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LI/820/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra
2014 3023 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LI/819/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2014 2567 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr L/810/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sucha Beskidzka
2014 2566 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr L/809/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Gręboszów
2014 2565 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr L/808/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pleśna
2014 2564 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr L/801/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia
2014 2563 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr L/811/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Brzesko
2014 2359 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/782/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/743/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2014 roku
2014 2298 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/788/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kozłów
2014 2297 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/787/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mucharz
2014 2231 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/786/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olesno
2014 2082 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIX /785/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2014 2081 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/791/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałami nr XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012 r. oraz nr XLII/675/13 z dnia 30 września 2013 r.
2014 2016 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/721/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na 2014 rok
2014 1957 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/723/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 720, 750, 756, 757, 758, 801, 803, 851, 853, 900, 921, 925
2014 1349 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/767/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Laskowa
2014 1348 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/765/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Dobczyce Nowa Wieś
2014 1338 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/768/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łącko
2014 1337 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/766/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bolesław
2014 1336 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/764/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tomice
2014 1335 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/763/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zembrzyce
2014 1334 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/762/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Borzęcin
2014 1333 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/775/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/189/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia wraz z Gminą Miasta Krakowa wspólnej instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej
2014 628 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/743/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2014 roku
2014 627 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/742/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Spytkowice
2014 626 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/741/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Budzów
2014 625 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/739/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
2014 609 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/756/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/400/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”, zmienionej uchwałami: nr XXXI/455/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku, nr XLI/662/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 roku, nr VII/110/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 roku, nr XVI/261/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku, nr XIX/335/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012 roku oraz nr XXXII/519/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku
2014 353 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/707/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 921, 926
2014 256 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/727/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko
2014 255 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/726/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Mędrzechów
2014 254 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/728/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko – Sterkowiec
2013 7565 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/709/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
2013 7564 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/703/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2013 6603 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/682/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921
2013 6349 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/687/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Raba Wyżna - Podsarnie
2013 6348 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/686/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Raba Wyżna - Skawa
2013 6347 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr NR XLIII/685/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ
2013 6346 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/684/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczucin
2013 6345 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/689/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2013 6008 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/663/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego na lata 2009 - 2013”
2013 6007 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r.
2013 5989 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/673/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jordanów
2013 5988 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/672/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwału Nr XXXVIII/602/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gorlice
2013 5987 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/671/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/27/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczurowa
2013 5986 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/670/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/449/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Wieś
2013 5985 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/669/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raba Wyżna - Rokiciny Podhalańskie.
2013 5984 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/674/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Jordanów - Łętownia
2013 5983 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/665/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926
2013 5982 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/675/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/430/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałą XXVII/453/12 z dnia 24 września 2012 r.
2013 5514 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 853, 921, 926
2013 5044 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XL/644/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 758, 921
2013 4875 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/625/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 756, 758, 851, 852, 853, 900, 921, 925.
2013 4681 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XL/643/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gnojnik
2013 4669 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/632/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grybów miasto
2013 4668 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/630/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
2013 4667 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/629/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Centrum Medycznego „KOL–MED” samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie
2013 4554 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/631/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szerzyny
2013 4553 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/627/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
2013 4552 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/641/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem
2013 4525 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/628/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
2013 4027 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/609/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 700, 750, 758, 853, 921.
2013 3807 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/611/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeszcze
2013 3785 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/617/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/748/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy stypendialnej uczniom i studentom w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie Programu Promocji Zdolnej Młodzieży
2013 3784 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/615/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec – Naszacowice
2013 3783 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/618/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie
2013 3350 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/601/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Libiąż A
2013 3349 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/600/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzebinia
2013 3348 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/599/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chrzanów
2013 3347 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/597/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej im. św. Katarzyny Sieneńskiej w Makowie Podhalańskim
2013 3346 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/596/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
2013 3345 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/594/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 050, 150, 750, 853, 921.
2013 3344 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/602/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Libiąż B
2013 3173 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/576/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 756, 757, 758, 851, 900, 921
2013 3135 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/586/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/493/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej
2013 3134 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/582/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr X/162/11 z dnia 8 lipca 2011 r w sprawie likwidacji Fundacji pn. Fundacja Karpacka „Zielone Technologie”.
2013 3133 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/581/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/297/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu