Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 327

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7079 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/110/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2019 rok
2019 7078 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/103/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/312/10 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wadowicki
2019 7077 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/102/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki
2019 7076 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/99/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2019 7075 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/96/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2019 5215 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/88/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2019 rok
2019 4372 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/76/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR realizowanego przez Powiat Wadowicki
2019 4212 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/50/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
2019 4211 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
2019 4210 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej
2019 4209 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/53/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2019 4208 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach
2019 4207 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/55/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
2019 4206 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
2019 4205 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/57/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
2019 4204 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Radoczy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
2019 4203 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/59/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Andrychowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2019 4202 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Andrychowie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
2019 4201 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2019 4200 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/62/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
2019 4199 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Radoczy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
2019 4198 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
2019 4197 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Andrychowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2019 4196 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/66/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2019 4195 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/67/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
2019 4194 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/68/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
2019 4193 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Wadowicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
2019 4192 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Radoczy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
2019 4191 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/75/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wadowickiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 4190 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/80/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2019 rok
2019 3214 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2019 rok
2019 1705 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2019 rok
2019 1704 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2019 1703 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/28/19 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2019 50 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/22/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2019 51 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/25/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na 2019 rok
2018 9200 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/19/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2018 8800 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2018 8777 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2018 7001 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/380/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2018 6355 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/374/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2018 6290 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/373/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Wadowickiego
2018 6289 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/368/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Wadowickiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2018 6288 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/367/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 5193 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/358/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2018 5060 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/357/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/329/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. dotyczącej określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wadowickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych
2018 5059 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/354/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/220/09 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wadowicki, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niektórych szkół, w tym również nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 5058 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/353/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2018 5057 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/352/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu
2018 5056 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/346/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2018 3625 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/341/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2018 2514 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/334/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2018 rok
2018 2443 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/327/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd
2018 2442 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/328/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych funkcjonujących w strukturach  jednostki FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy w mieszkania chronione treningowe oraz wprowadzenia zmian w Statucie tej jednostki
2018 2441 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/329/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wadowickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych
2018 847 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/321/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2018 846 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII/319/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym, funkcjonującym na terenie Powiatu Wadowickiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 9141 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/310/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 9140 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/313/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na 2018 rok
2017 8876 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXX/305/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2017 7993 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/295/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2017 7992 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/301/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 6477 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/292/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 6168 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/290/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1755K w Andrychowie
2017 5812 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/278/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2017 5811 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/284/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
2017 5810 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/285/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 5809 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/286/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2017 5808 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/287/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu powiatu wadowickiego instrumentem płatniczym
2017 5807 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/288/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 4310 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/271/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 4309 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/276/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia stypendiów stażowych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR realizowanego przez Powiat Wadowicki
2017 4243 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/246/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2017 4242 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/247/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
2017 4241 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/248/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
2017 4240 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/249/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie
2017 4239 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/250/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 6 w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 6 w Wadowicach
2017 4238 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/251/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej
2017 4237 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/252/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kaczynie ze Specjalną Szkołą Filialną w Kętach, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Kaczynie ze Specjalną Szkołą Filialną w Kętach
2017 4236 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/253/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej
2017 4235 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/254/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kaczynie ze Specjalną Szkołą Filialną w Kętach, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie
2017 4234 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/255/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
2017 4233 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/256/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
2017 4232 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/257/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2017 4231 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/258/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach
2017 4230 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/259/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie
2017 4229 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/260/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Andrychowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2017 4228 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/261/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2017 4227 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/262/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radoczy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
2017 4226 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/263/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
2017 4225 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/264/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
2017 4224 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/265/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Wadowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2017 4223 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/266/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Andrychowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2017 4222 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/267/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kalwarii Zebrzydowskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2017 4221 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/268/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Radoczy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
2017 3796 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/236/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2017 3795 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/241/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/186/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2017 3794 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 2989 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/233/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok
2017 2853 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/231/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
2017 2852 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/232/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2017 2688 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/225/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Wadowickim na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1412 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXII/207/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2017 1411 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXII/208/17 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich
2017 691 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/187/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016 r.
2017 302 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/196/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2017 301 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/199/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na 2017 rok
2016 7577 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XX/181/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach
2016 7576 2016-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2016 7575 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XX/186/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2016 7574 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XX/187/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XI/106/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu wadowickiego
2016 7573 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XX/190/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 5990 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/171/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 października 2016r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wadowickiego na lata 2016 – 2020
2016 5989 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/177/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 5403 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2016 5372 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/161/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2016 5371 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/162/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 5370 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/166/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2016 5369 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 3785 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie połączenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Radoczy w jedną jednostkę organizacyjną i nadania jej statutu
2016 3784 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/149/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
2016 3783 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2016 3782 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/151/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/220/09 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wadowicki, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niektórych szkół, w tym również nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2016 3781 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 3034 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/139/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2016 3033 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 1954 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2016 1953 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/133/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wadowickiego, przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
2016 1952 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 1071 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/126/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
2016 1070 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2016 rok
2016 1047 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 4 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/312/10 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wadowicki
2015 8447 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/114/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 8446 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/117/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na 2016 rok
2015 8374 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XI/105/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy
2015 8373 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XI/106/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie  trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu wadowickiego
2015 8372 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XI/107/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2015 8371 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XI/108/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2015 6040 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr X/97/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 6039 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr X/100/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 5613 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/91/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Wadowickiego
2015 5612 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/92/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2015 5611 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/93/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/04 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2015 5610 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/95/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 5101 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/89/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 5086 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
2015 5085 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Rady Powiatu w Wadowicach
2015 3807 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/64/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy
2015 3806 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/70/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2015 3796 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/63/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
2015 3795 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/67/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego
2015 3794 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/73/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy
2015 3793 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/75/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 2758 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/58/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2014 r. dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2015 2757 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 2737 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 1917 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/40/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2015 1916 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1747K ul. Daszyńskiego w Andrychowie
2015 1915 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/48/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym, prowadzonym przez inne podmioty niż Powiat Wadowicki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji
2015 969 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/36/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2015 rok
2015 968 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wadowicach
2015 729 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu wadowickiego
2015 36 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/15/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2015 35 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2015 34 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/18/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2015 33 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/21/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na 2015 rok
2014 6328 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/489/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2014 6327 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/494/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 6326 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/488/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
2014 5340 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/482/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny – Koziniec – Świnna Poręba
2014 5339 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/483/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 5338 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/484/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 4931 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/472/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Wadowickiego
2014 4830 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/473/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/403/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2014 4092 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/462/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2014 4091 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/465/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2014 4090 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/466/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Wadowickiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu
2014 4089 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/468/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 3273 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/434/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach II Liceum Profilowanego
2014 3272 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/454/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 3271 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/435/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej
2014 3270 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/440/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014r. o warunkach udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wadowickiego
2014 3269 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/442/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wadowicach
2014 3264 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/443/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Powiatu Wadowickiego
2014 3252 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/431/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 3251 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/420/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 2438 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/428/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/403/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2014 2437 2014-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2014 1298 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/415/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2014 369 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/407/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na 2014 rok
2014 368 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/404/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 7848 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/398/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 7806 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/403/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2013 7281 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/396/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach
2013 6075 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/391/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 6074 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/390/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, dla którego Powiat Wadowicki jest podmiotem tworzącym
2013 6073 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/388/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 5810 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/383/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 września 2013r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu
2013 5727 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/382/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2013 5726 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/386/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 5354 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/375/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 5353 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/374/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2013 5352 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/373/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XLI/313/10 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 5351 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/369/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej nr 1750K ul. Szewska w Andrychowie
2013 4799 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/361/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 4355 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/355/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie nadania I Liceum Ogólnokształcącemu w Wadowicach imienia Marcina Wadowity
2013 4354 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/356/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/313/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2013 4205 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/351/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach
2013 4204 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/357/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2013 3231 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/323/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Wadowicki
2013 3230 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/325/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach
2013 3229 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/326/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy Szkoły Policealnej
2013 3228 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/327/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
2013 3227 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/328/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2
2013 3226 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/329/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1
2013 3225 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/330/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Jana Pawła II w Radoczy Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
2013 3224 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/331/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1
2013 3223 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/332/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3
2013 3222 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach
2013 3221 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/334/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach
2013 3220 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/335/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej, działającej w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
2013 3219 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/336/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, działającego  w ramach Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2013 3218 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/337/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2013 3217 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/338/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie
2013 3216 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/339/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
2013 3215 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/340/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
2013 3214 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/341/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2013 3213 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/342/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wadowicach, działające w ramach Zespołu Szkół Nr 3  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
2013 3212 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/343/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Wadowicki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 3211 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/346/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich
2013 3210 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/349/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 3169 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/316/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 2935 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/313/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2013 2934 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/312/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 1098 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/301/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 274 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/286/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na 2013 rok
2013 114 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/283/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 7822 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/281/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2012 7744 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2012 7743 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/282/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2012 7742 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/280/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym, prowadzonym przez inne podmioty niż Powiat Wadowicki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji
2012 6287 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/271/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wadowicach
2012 6286 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/264/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 5842 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/259/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 11 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 5164 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/251/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2012 5163 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/246/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 10 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wadowickiego opracowanego na okres od września 2012 r. do września 2016 r.
2012 4812 2012-10-02 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 września 2012r. do porozumienia Nr SON.031.46.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 4572 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XX/247/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 3732 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/240/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 3731 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/239/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej nr 1732K Mucharz - Jaszczurowa
2012 3730 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/237/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2012 3212 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego działającego w ramach Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 3177 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/236/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2012 3176 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/235/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
2012 3175 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/234/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 3174 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/233/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, działającej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2012 3173 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/232/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, działającej w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2012 3172 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/231/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, działającej w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
2012 3171 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/230/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, działającej w ramach Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 3170 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/229/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, działającej w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
2012 3169 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, działającej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach
2012 3168 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/227/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, działającej w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie
2012 3167 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/226/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego działającego w ramach  Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2012 3166 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/225/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach
2012 3165 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/221/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży działającego w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
2012 3164 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego, działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
2012 3163 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/217/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego działającego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej
2012 3162 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/215/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach  III Liceum Profilowanego
2012 3161 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
2012 3160 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/213/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica  w Wadowicach I Liceum Profilowanego
2012 3159 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy Liceum Profilowanego
2012 3158 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży
2012 3157 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/208/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie II Liceum Profilowanego
2012 3156 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/206/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej I Liceum Profilowanego
2012 3155 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/205/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej II Liceum Profilowanego
2012 3154 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej i nadania mu Statutu
2012 3148 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/186/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 maja 2012r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Jaszczurowej z siedzibą w Radoczy i uchwalenia statutu
2012 3103 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/224/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
2012 3102 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/223/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
2012 3101 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/222/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego działającego w ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy
2012 3100 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/220/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie
2012 3099 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/219/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie
2012 3098 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2012 3097 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie I Liceum Profilowanego
2012 3096 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/207/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach II Liceum Profilowanego
2012 3095 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/204/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/220/09 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wadowicki, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niektórych szkół, w tym również nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2012 3034 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/202/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2012 2515 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVII/187/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 2326 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/184/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2012 2325 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/182/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Rady Powiatu w Wadowicach
2012 2324 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/176/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
2012 2242 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/178/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1474 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/180/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 1254 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XV/166/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2012 rok
2012 1176 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/159/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wadowicach
2012 914 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/135/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu oraz nadania jednolitego tekstu Statutowi Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2012 913 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/128/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Filii Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy z siedzibą w Zatorze
2012 749 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/126/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na 2012 rok
2011 6628 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/116/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokosci kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 6629 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/117/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2011 6247 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/108/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2011 6248 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/115/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2011 4836 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/96/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dn. 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2011 4837 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/99/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 września 2011r. w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawy promowe na drodze powiatowej 1774K Spytkowice - Poręba - Żegoty
2011 4666 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr III/32/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na rok 2011
2011 4443 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/90/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 4444 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/95/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1730K Kalwaria (ul.Kościuszki-ul.3-go Maja) - Zakrzów w m. Kalwaria Zebrzydowska na odcinku ul. 3-go Maja w m. Kalwaria Zebrzydowska celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych
2011 4445 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/84/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, dla którego Powiat Wadowicki jest podmiotem tworzącym
2011 3776 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.37.2011 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodników w ciągach dróg powiatowych
2011 3484 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/83/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2011 3420 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/91/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu
2011 2436 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr V/48/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lanckoronie
2011 2437 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr V/53/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2011 1154 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/34/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2011 1153 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wadowicach
2011 1156 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/36/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wadowickiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym lub udzielenia innych ulg w ich spłacie
2011 1155 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2011 592 2011-02-21 Porozumienie Porozumienie nr SON.0118-8/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na remont chodnika
2011 281 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
2010 5561 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/312/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wadowicki
2010 5562 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/317/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
2010 4351 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych projektowanego odcinka drogi klasy L Stryszów-Zembrzyce, oraz pozbawienie kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1729K Stronie-Stryszów-Skawce celem wyłączenia z użytkowania
2010 3464 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XVII/92/2000 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia nagród naukowych Rady Powiatu Wadowickiego dla uczniów szkół średnich
2010 943 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wadowickiego
2010 944 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 marca 2010r. nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wadowicach
2010 777 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie budżetu powiatu wadowickiego na rok 2010
2010 4668 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XLI/313/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie