Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 280

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7180 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum im. Romualda Traugutta w Wolbromiu.
2019 7179 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 4 w Olkuszu.
2019 7178 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 3 w Olkuszu.
2019 7177 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 1 w Olkuszu.
2019 7176 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Wolbromiu.
2019 7175 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wolbromiu.
2019 7174 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Olkuszu.
2019 7173 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu.
2019 7172 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego III Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.
2019 7171 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu.
2019 7170 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
2019 7169 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 5 Specjalnego w Olkuszu.
2019 7168 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Olkuski.
2019 7167 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2019 7166 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 7165 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5514 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr X/86/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
2019 5513 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5512 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 5511 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/43/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27.03.2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranej przez uczelnie, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2019 4224 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 4028 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr V/36/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27.03.2019r.
2019 2830 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 2692 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2019 2691 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranej przez uczelnie, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2019 2690 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2019 2689 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/29/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2019 rok.
2019 1124 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr III/34/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1123 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr III/32/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2019 r.
2019 6 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. POWIATU OLKUSKIEGO na 2019 ROK
2019 5 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 4 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2019 3 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 9073 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/29/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2019 rok
2018 7335 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olkuskiego
2018 7334 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 7333 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/338/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6671 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6415 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/328/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 6414 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/326/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 4666 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/325/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28.01.2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olkuski.
2018 4665 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/321/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 3650 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/309/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/287/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20.12.2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2018 rok.
2018 3649 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/313/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia w Wolbromiu.
2018 3648 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/312/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Technikum w Wolbromiu.
2018 3647 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/307/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 1939 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/297/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/292/2018 Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Olkuskiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2018 r. poz. 1121).
2018 1938 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/294/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2018 1121 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/292/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Olkuskiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 1120 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/291/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat
2018 1119 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/289/2018 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2018 r.
2017 9064 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/287/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2018 rok
2017 9063 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/284/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OLKUSKIEGO NA 2018 ROK
2017 9062 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/283/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 9061 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/281/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 7859 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/264/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 rok
2017 7858 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/259/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 rok
2017 7653 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/279/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Wolbromiu.
2017 7652 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/278/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w Olkuszu.
2017 7651 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/277/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Wolbromiu.
2017 7650 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/276/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Olkuszu.
2017 7649 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/275/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych w Olkuszu.
2017 7648 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/274/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Olkuszu.
2017 7647 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/273/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Olkuszu.
2017 7646 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/272/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wolbromiu w Branżową Szkołę I Stopnia w Wolbromiu.
2017 7645 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/271/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Olkuszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Olkuszu.
2017 7644 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/270/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Olkuszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Olkuszu.
2017 7643 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Olkuszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Olkuszu.
2017 7642 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 Specjalnej w Olkuszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 Specjalną w Olkuszu.
2017 7641 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Olkuszu.
2017 7640 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej w Olkuszu.
2017 7639 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5684 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako nr ewidencyjny gr. 658/1 zlokalizowanej w Żuradzie, do kategorii drogi powiatowej nr 1074K Olkusz ( Mazaniec ) – Żurada.
2017 5683 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/253/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy na wniosek mieszkańców miejscowości Zabagnie w związku z nadaniem nazw ulic.
2017 5682 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/252/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy na wniosek mieszkańców miejscowości Gołaczewy w związku z nadaniem nazw ulic.
2017 5681 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/251/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy na wniosek mieszkańców miejscowości Chełm w związku z nadaniem nazw ulic.
2017 5680 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/250/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/220/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 5679 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych, realizowanej w ramach projektu “Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”
2017 5678 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców- rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”
2017 5677 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/241/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 4317 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi położonej na terenie Gminy Olkusz, w skład której wchodzą: ciąg ulic Rabsztyńska, Sikorka i fragment ul. bez nazwy (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1093K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1090K) oraz ciąg ulic Kościuszki, 29-go Listopada i fragment ul. bez nazwy (od skrzyżowania z al. 1000-lecia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791).
2017 4316 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/237/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 1063K Olkusz (ul. Żuradzka – ul. Mazaniec) – Bukowno (ul. Długa – ul. 1-go Maja) położonego w granicach administracyjnych Miasta Bukowno.
2017 4315 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/235/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 1083K Zawada–Przeginia ( gr. pow.), położonej w granicach administracyjnych Gminy Olkusz.
2017 4314 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/233/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 2658 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/221/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/208/2017 Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom funkcjonującym na terenie Powiatu Olkuskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 2657 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/220/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 2656 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 2626 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/222/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 1697 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.
2017 1696 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/208/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym funkcjonującym na terenie Powiatu Olkuskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 1695 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/205/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2017 r.
2017 593 2017-01-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIII/197/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2016r. na rok 2017
2016 7958 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/201/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7957 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/199/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 7949 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2017 rok.
2016 6790 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 rok
2016 5603 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/186/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 5266 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XX/176/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 rok
2016 5183 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 1138K Łobzów-Swojczany, położonej w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom.
2016 5182 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XX/179/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy na wniosek mieszkańców sołectwa Żurada w związku z wprowadzeniem nazw ulic.
2016 5181 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XX/178/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu Olkuskiego- Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce.
2016 3888 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/171/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi położonej na terenie Gminy Olkusz, w skład której wchodzą: ciąg ulic Rabsztyńska, Sikorka i fragment ul. bez nazwy (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1093K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1090K) oraz ciąg ulic Kościuszki, 29-go Listopada i fragment ul. bez nazwy (od skrzyżowania z al. 1000-lecia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791),
2016 3887 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/170/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3417 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/161/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 3416 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/160/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 2965 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/152/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 1989 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat
2016 1988 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Olkuszu
2016 1987 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2016 r.
2016 1986 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/140/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2016 r. ustalonym uchwałą Nr KI-411/90/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r.
2016 1269 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1268 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/137/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.
2016 1267 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/136/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/129/2015 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2016 rok
2016 75 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 8409 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/128/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 rok
2015 8402 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2016 rok
2015 7322 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany statutów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
2015 7321 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2015 7320 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5824 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5679 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i form instytucjonalnej pieczy zastępczej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2015 5678 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/108/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie likwidacji Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olkuszu.
2015 5680 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/112/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w granicach administracyjnych Gminy Bukowno
2015 5682 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie: pozbawienia kategorii odcinków dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Wolbrom
2015 5681 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 września 2015r. w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych oraz odcinków dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wolbrom
2015 5180 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olkuskiego
2015 5179 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu
2015 5178 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2015 5177 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 5176 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 4061 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 4011 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr X/87/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2014 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2015 rok
2015 3293 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 3292 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 3291 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 2780 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.
2015 2779 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015 r.
2015 2532 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2014 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2015 rok
2015 2462 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
2015 2461 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Kluczach i likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w jego skład.
2015 2460 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Bukownie i likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w jego skład.
2015 1631 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski
2015 1630 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury oraz ich wysokości
2015 1629 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2015 1593 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Olkuskiego
2015 1592 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2008 Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie utworzenia centrum Krztałcenia Ustawicznego
2015 702 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany statutów Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
2015 693 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
2015 692 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyłączenia szkoły z zespołu szkół i likwidacji tej szkoły
2015 470 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Olkuskiego
2015 368 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2015 155 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2015 95 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2015 rok
2014 6837 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr 578/51/IV/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 6715 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/424/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2014 6708 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/415/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2014 6603 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/430/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu.
2014 6602 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/428/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Olkuszu
2014 6601 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/427/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Olkuskiego
2014 6584 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/372/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2014 6583 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/368/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2014 5947 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/352/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2014 5872 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/417/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Olkuskiego
2014 5263 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/412/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu
2014 5262 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/401/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/317/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2014 5261 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/399/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5183 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/389/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5171 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/403/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
2014 5170 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/400/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 5168 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/410/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1074K Olkusz (Mazaniec) gr. pow. – Płoki, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2014 5167 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/409/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1094K od drogi nr 1074K – Niesułowice – do drogi nr 1076K, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2014 5166 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/408/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej w Olkuszu.
2014 5158 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/411/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 4577 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 332/32/IV/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4554 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr 301/30/IV/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 4052 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/393/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.
2014 3585 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/383/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 3475 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/386/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu na odległość
2014 3061 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/380/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu z siedzibą w Wolbromiu.
2014 3060 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/379/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolbromiu.
2014 3059 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/377/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 3058 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
2014 2755 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2535 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/344/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2526 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/332/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
2014 2448 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX/357/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu
2014 1668 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/349/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat
2014 524 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/305/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OLKUSKIEGO NA 2014 ROK
2014 274 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/297/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2014 273 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/296/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2014 59 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/307/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2014 50 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/315/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
2014 49 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/314/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyłączenia szkół z zespołu szkół i likwidacji tych szkół
2014 48 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/313/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyłączenia szkół z zespołu szkół i likwidacji tych szkół
2014 47 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/312/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyłączenia szkół z zespołu szkół i likwidacji tych szkół
2014 46 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/311/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyłączenia szkół z zespołu szkół i likwidacji tych szkół
2014 45 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/310/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyłączenia szkół z zespołu szkół i likwidacji tych szkół
2014 44 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/309/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyłączenia szkół z zespołu szkół i likwidacji tych szkół
2014 18 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr 297/41/IV/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 4 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 roku
2013 7960 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/317/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2014 rok
2013 7577 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/301/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26 listopada 2013r. Zmieniająca Uchwałę Nr XIX/223/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu olkuskiego na 2013 rok.
2013 5761 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/284/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 4823 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/275/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 rok
2013 4449 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/265/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu
2013 4379 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/278/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/246/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
2013 4378 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/277/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/245/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20.03.2013 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu.
2013 4310 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/261/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 4268 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/276/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 3149 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/230/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 3097 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/229/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 roku
2013 2764 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/245/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu.
2013 2763 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/238/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2013 r.
2013 2710 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXI/246/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
2013 2540 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/242/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 marca 2013r. Zmieniająca Uchwałę Nr XIX/223/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu olkuskiego na 2013 rok
2013 1017 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/218/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OLKUSKIEGO NA 2013 ROK
2013 394 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/220/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 7825 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/223/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego  na 2013 rok.
2012 7816 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/225/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego
2012 7815 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/222/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 7412 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/216/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Powiat Olkuski udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2012 7411 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/213/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 5108 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/195/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu
2012 4698 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/191/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 12 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 4697 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/190/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 12 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 3358 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/181/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok
2012 3357 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/180/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 3349 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/183/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat
2012 2953 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XIV/171/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 2376 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 2289 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/166/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Trzyciążu i likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w jego skład
2012 2288 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/165/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu
2012 1293 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XII/149/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu
2012 1292 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XII/148/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie Statutów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
2012 1240 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/146/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 1239 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/142/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
2012 1238 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/141/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Bukownie.
2012 817 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/137/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.
2012 585 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XI/123/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok
2011 7271 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/125/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 7272 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/130/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2012 rok.
2011 5613 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5614 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2011 5612 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/107/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5610 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5611 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5618 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr X/120/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5619 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr X/121/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2011 5617 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr X/119/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 5615 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 października 2011r. w sprawie w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 5616 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr X/117/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 3717 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/80/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 3718 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/81/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2960 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/68/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011r. w sprawie określenia przypadków, warunków i trybu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2011 2959 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/67/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011r. w sprawie: przyjęcia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu
2011 2961 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/69/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
2011 2963 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/71/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2011 2962 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/70/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski.
2011 2079 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr III/45/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2078 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr III/43/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.
2011 2080 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/48/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2082 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/57/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2081 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.
2011 2035 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr II/29/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2010r.
2011 1744 2011-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Olkuszu w 2011 roku.
2011 1673 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/51/2011 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 marca 2011r. w sprawie Statutu Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olkuszu
2010 5403 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5404 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2011 rok
2010 3402 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu
2010 2767 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 roku w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe powiatu, realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Powiatu Olkuskiego przez inne niż Powiat Olkuski osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 2721 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.
2010 2722 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu.
2010 2720 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
2010 2718 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie planu sieci publicznych szkół pnadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
2010 2719 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Olkuskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2726 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zarządu Drogowego w Olkuszu.
2010 2717 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Nr 2 w Olkuszu.
2010 2725 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu.
2010 2723 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu.
2010 2724 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.
2010 2389 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 19 maja 2010r. w sprawie: zmiany harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2010 rok