Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 321

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6832 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 6803 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Orłowskiego w Oświęcimiu
2019 6802 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2019 5961 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 5014 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/92/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski
2019 5013 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski
2019 5012 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/89/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 4503 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 4373 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2019 4374 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
2019 3587 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Oświęcimskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2019 3586 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 3522 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej działającej przy TUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uchwalenia jej regulaminu
2019 3521 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/226/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem i zarządzajacym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3520 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski
2019 3519 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego
2019 2591 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
2019 2054 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Oświęcimskim
2019 2053 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019
2019 932 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok
2019 907 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
2019 906 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2018 9099 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 8987 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulic w sołectwie Laskowa w gminie Zator
2018 7987 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr LIII/472/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 7567 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/468/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2018 7566 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/464/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 7325 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LII/470/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/446/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 września 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu w Oświecimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”
2018 7324 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LII/469/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego
2018 7323 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LII/467/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Powiatu Oświęcimskiego
2018 7322 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LII/466/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 6836 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/457/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR realizwanego przez Powiat Oświęcimski
2018 6835 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/448/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 6834 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/447/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 6797 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr LI/460/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Kleparz i ul. Wyspiańskiego w Kętach
2018 6796 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr LI/455/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2018 6029 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr L/446/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”
2018 5081 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/443/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2018 5080 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/441/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem ulic w sołectwie Graboszyce w gminie Zator
2018 5079 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/440/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem ulic w sołectwie Palczowice w gminie Zator
2018 5078 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/438/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 5077 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/437/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski
2018 5076 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/436/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIII/400/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 5075 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/435/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2018 5074 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/433/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 4374 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/413/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 4372 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XLVII/428/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/329/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia muzeum – samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) oraz nadania statutu Muzeum
2018 4273 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/420/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski
2018 4272 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/418/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2018 4271 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”
2018 3309 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/408/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 2510 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/393/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 2374 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/406/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem ulicy Jana Kantego nazwy ulica Świętego Jana Kantego w Kętach w zapisie „Św. Jana Kantego”
2018 2373 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/400/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 1954 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/391/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 1350 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/384/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 1162 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/390/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/193/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Oświęcimskiego
2018 1161 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/388/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 1160 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/387/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski
2018 910 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr XL/383/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.
2017 9136 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/374/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 9135 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok
2017 9018 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/381/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Trzebieńczyce, gmina Zator
2017 9017 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/379/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2018
2017 8934 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/356/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 8663 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/371/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2017 8662 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/369/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego
2017 6755 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/352/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Oświęcimiu, dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Oświęcimiu w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Oświęcimiu i dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Oświęcimiu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Oświęcimiu
2017 6754 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/351/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w policealne szkoły, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe
2017 6753 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/350/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w branżowe szkoły I stopnia, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe
2017 6752 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 6615 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/332/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 6302 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 6179 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/338/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2017 6170 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/346/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Łowiczki oraz zmianą przebiegu i nadaniem nazw ulicom na terenie miasta Zator, gmina Zator
2017 6169 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/339/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski
2017 5513 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/331/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2017 5299 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/326/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 5269 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/329/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia muzeum - samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) oraz nadania statutu Muzeum
2017 4962 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/315/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 4504 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/322/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i  prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Rudze
2017 4503 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/318/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2017 3864 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/306/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 3490 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXX/294/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 3433 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/298/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2017 3432 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/296/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
2017 3127 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 3128 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/303/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2252 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/286/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2017
2017 2251 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/285/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo–Leczniczych w Grojcu
2017 2250 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu oraz Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu i utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego o nazwie: Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu
2017 2249 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/281/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/145/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
2017 2248 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/277/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 1346 2017-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2017 134 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/254/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2017 133 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok
2016 6959 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/250/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Grodzisko
2016 6958 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/246/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 6957 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/244/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym
2016 6956 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/237/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 6670 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 6042 2016-10-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/228/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 6027 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/236/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego
2016 6026 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/231/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2016 5782 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/226/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 5781 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/224/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego
2016 5780 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/214/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2016 5329 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/201/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 4620 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 4057 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Oświęcimskiego
2016 3428 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/183/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 3314 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/187/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustanowienia preferencyjnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego na cele umieszczania toalet przenośnych, pojemników na odpady oraz innych obiektów umieszczanych na potrzeby organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 r.
2016 3313 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2016 2781 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/170/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 2742 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/179/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2016
2016 2741 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/178/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2016 2318 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/160/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 2197 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/168/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2196 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/167/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach w trzyletnie liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
2016 2195 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/166/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2016 2194 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/163/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016r. w sprawie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
2016 1484 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/150/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 1377 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XV/159/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Smolice
2016 1376 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XV/158/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 761 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
2016 22 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016
2016 10 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 7175 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 7159 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 6987 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/125/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego
2015 6196 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015r. w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
2015 6195 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 6194 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski
2015 6193 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 6005 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 5940 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr X/96/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla powiatu oświęcimskiego p.n. „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018”
2015 5658 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/95/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustanowienia preferencyjnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego na cele umieszczania urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym
2015 5657 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2015 5296 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 4060 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 4007 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg nr 1892K - ul. Chemików oraz 1895K - ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu
2015 4006 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2015 3718 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 3716 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2781 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2014 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego
2015 1919 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2015 52 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2015 51 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/19/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 7058 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/487/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 6005 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/472/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 5829 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu
2014 5828 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/474/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski
2014 5826 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/453/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 5825 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/444/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 5824 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/436/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 5650 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/484/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego
2014 5649 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 5648 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/477/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski
2014 5288 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/423/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 5073 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/468/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XL/446/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2014 4106 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2014 4087 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 4086 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/459/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski
2014 3648 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/462/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego osób zamieszkałych w miejscowości Dwory Drugie w Gminie Oświęcim
2014 3632 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/446/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2014 2639 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/441/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2014 2638 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/440/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014.
2014 2479 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/415/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 2204 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/429/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014
2014 2203 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/426/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu
2014 537 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/402/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 roku
2014 536 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok
2014 505 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/410/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2014 325 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/385/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 7947 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/408/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
2013 7946 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014
2013 7643 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/391/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2013 6241 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/375/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 5682 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/312/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5681 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/367/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2013 5680 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/365/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2013 5679 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/363/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Kęty.
2013 5678 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 4957 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/353/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 roku
2013 4573 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/352/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/277/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2013.
2013 4557 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/356/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego.
2013 3880 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/327/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 2731 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/323/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku.
2013 2730 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/322/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.
2013 2729 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/320/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
2013 2728 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/318/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu.
2013 2727 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/316/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 2696 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/312/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2683 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/324/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach
2013 2682 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/321/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach w trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
2013 2681 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/319/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu
2013 2680 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/317/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu
2013 2180 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski.
2013 2179 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/297/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 1309 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/288/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2013 815 2013-01-21 Porozumienie Porozumienie nr 26/ZDP/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 stycznia 2013r. Zawarte w dniu 2 stycznia 2013 r. w Oświęcimiu pomiędzy: Zarządem Powiatu w Oświęcimiu, będącym na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych zarządcą dróg powiatowych w imieniu którego występują:
2013 700 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Powiatu Oświęcimskiego  na rok 2013
2013 48 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/274/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012
2012 7824 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/277/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2013.
2012 6392 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/268/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu.
2012 6391 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/263/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych  oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski.
2012 6390 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/261/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
2012 6389 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/257/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011  Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.
2012 5797 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/252/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2012r. w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
2012 5686 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/243/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu
2012 5589 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/244/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach
2012 5359 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/249/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012
2012 4761 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/236/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012
2012 3722 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/230/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012
2012 3374 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/223/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  Specjalnego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka  Szkolno -Wychowawczego w Oświęcimiu.
2012 3373 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/221/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kętach  wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej  w Kętach.
2012 3372 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/220/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach.
2012 3371 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/218/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chełmku  wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych  i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku.
2012 3370 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/217/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego  Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego  w Chełmku.
2012 3369 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/216/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Brzeszczach wchodzącego w skład  Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.
2012 3368 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/214/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych  im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu.
2012 3367 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/213/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Oświęcimiu  wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu
2012 3366 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/212/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu.
2012 3365 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/210/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa  Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
2012 3230 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/222/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno -Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach
2012 3229 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/219/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku
2012 3228 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/215/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu
2012 3227 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/211/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.
2012 3192 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski.
2012 3191 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/227/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/207/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012 r.  w sprawie zamiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2012 3190 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/225/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr IX/109/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski
2012 2779 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XIX/208/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowym Zakładom Opiekuńczo–Leczniczym w Grojcu
2012 2778 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XIX/207/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Oświęcimiu.
2012 2729 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIX/203/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.
2012 2227 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/199/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 1547 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/187/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie minimalnych wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym.
2012 1546 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/158/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie minimalnych wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym.
2012 1528 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/193/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/140/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2012.
2012 1527 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/185/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.
2012 1023 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/166/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie założenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącej  w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu.
2012 1022 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/165/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie założenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu.
2012 1021 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/164/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie założenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
2012 1020 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/163/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia  19 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego  dla dorosłych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej  w Kętach.
2012 1019 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/162/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2003 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2003 r.  w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Chełmku.
2012 1017 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/160/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.
2012 1018 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/161/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/219/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego  dla dorosłych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących  im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.
2012 1016 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/157/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie  z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1015 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/155/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.
2012 617 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIV/154/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.
2012 616 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO  NA 2012 ROK
2011 7354 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/149/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 6721 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/125/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2011 6722 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/128/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu.
2011 6570 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/133/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego.
2011 6569 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/132/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
2011 6571 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/134/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 6573 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/138/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r.  w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
2011 6572 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/140/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2012.
2011 5145 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 5050 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/106/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Chełmek.
2011 5051 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/107/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg na terenie gminy Chełmek.
2011 4631 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/99/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/84/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 4632 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/100/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 4533 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr V/74/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 4532 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr IV/57/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 4535 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/89/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 4534 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/83/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.
2011 4152 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok
2011 4001 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VI/ 84 /2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania”.
2011 3575 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VII/92/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi oraz za jego parkowanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
2011 3576 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VII/95/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach.
2011 3185 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/90/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Oświęcimskimu i jego jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 2569 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/78/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu.
2011 2011 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/79/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/30/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2011.
2011 1712 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/ 65/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Technikum w Jawiszowicach.
2011 1711 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/64/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Jawiszowicach.
2011 1713 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/ 66/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jawiszowicach.
2011 1715 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/68/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Jawiszowicach.
2011 1714 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/ 67/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Jawiszowicach
2011 1320 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/61/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2011 1321 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr III/46/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie założenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
2011 1322 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/69/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/46/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie założenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
2011 1254 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/58/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy niektórych osób zamieszkałych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
2011 780 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr III/47/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 781 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr III/48/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2011 179 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/27/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
2011 180 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/30/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2011.
2010 5685 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/381/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy niektórym osobom – zamieszkałym w Zatorze przy ulicy Generała Józefa Hallera.
2010 4905 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/383/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kętach.
2010 4906 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/384/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/360/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski.
2010 4124 2010-10-21 uchwala Uchwała nr L/355/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
2010 4082 2010-10-20 uchwala Uchwała nr L/360/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski.
2010 4084 2010-10-20 uchwala Uchwała nr L/368/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego.
2010 4083 2010-10-20 uchwala Uchwała nr L/367/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2010 4085 2010-10-20 uchwala Uchwała nr L/369/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Oświęcimiu.
2010 2890 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w statucie Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu
2010 2891 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
2010 2889 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/336/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/300/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2010.
2010 2886 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/328/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2010 2887 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
2010 2888 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/335/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu
2010 2892 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grojcu
2010 2895 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/351/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/306/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bobrku.
2010 2894 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/350/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/304/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kętach
2010 2893 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
2010 2415 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2010 2414 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2010 2413 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
2010 2416 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku z budżetu Powiatu Oświęcimskiego oraz sposobu jej rozliczania i kontroli.
2010 1124 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/310/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
2010 1125 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/300/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2010.
2010 859 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok.
2010 474 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego
2010 472 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu i utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu.
2010 473 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
2010 475 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/326/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie Statutu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
2010 471 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2010
2010 4665 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr L/362/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 4667 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LI/385/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/362/2010 w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 4666 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LI/377/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.