Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 258

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6885 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XII/128/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
2019 6884 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
2019 6883 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XII/135/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krakowski
2019 6882 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XII/134/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krakowski
2019 6359 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r.
2019 6358 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/124/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r.
2019 5314 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/111/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/202/08 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów honorowych: „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” i „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego”
2019 5315 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/103/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
2019 5167 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/110/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Krakowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krakowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019r.
2019 4444 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019.
2019 3754 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/322/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybui zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski zmienioną uchwałą XLII/367/2018 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2018r.
2019 3701 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019.
2019 3700 2019-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Powiatu Krakowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2019 2832 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019.
2019 2818 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
2019 2817 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2019 2816 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
2019 2815 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
2019 2814 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
2019 2813 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
2019 2812 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2019 2811 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2019 2810 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2019 2809 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
2019 2808 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie
2019 2807 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2019 2806 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2019 2805 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2019 2804 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
2019 2803 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Skale wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2019 2802 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
2019 2323 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2224 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
2019 1190 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia Nagród Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej.
2019 415 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa
2019 199 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
2018 8684 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami pn. "Program Opieki nad zabytkami Powiatu Krakowskiego na lata 2019-2022”
2018 8638 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r.
2018 8637 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w  2019 roku
2018 8509 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krakowski
2018 7889 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVII/401/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Powiecie Krakowskim
2018 7665 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/405/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski
2018 7664 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/402/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r.
2018 7663 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/400/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
2018 6779 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/396/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krakowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych
2018 6667 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/391/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Krakowskiego
2018 6120 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/390/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
2018 6119 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/388/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2018 5230 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/370/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
2018 5229 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/375/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawiew zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
2018 3563 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/367/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/322/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski.
2018 3562 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/365/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/257/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału powiatu krakowskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3561 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/364/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018
2018 3560 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/362/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski
2018 3559 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/355/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
2018 3141 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/399/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski
2018 3068 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/356/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 maja 2002r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/207/2012 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. i Uchwałą Nr XLII/400/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r.
2018 2161 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XL/349/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka poprzedniej drogi wojewódzkiej nr 794 położonej na terenie Miasta i Gminy Skała – ul. Krakowska i ul. Wolbromska (o długości ok. 2,7 km) na odcinku ograniczonym wschodnią obwodnicą Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794.
2018 2112 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XL/345/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018
2018 705 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/317/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2018
2018 704 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/315/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2018 622 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/322/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski
2017 8216 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/312/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2018 roku.
2017 8215 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/304/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017
2017 8214 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVi/299/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017
2017 8213 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/306/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Krakowskim
2017 7252 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/278/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r.
2017 6432 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/277/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2017 6431 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/276/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2017 6430 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/275/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2017 6429 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/274/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
2017 6428 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/273/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
2017 6427 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2017 6425 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/271/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2017 6424 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/270/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2017 6423 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/269/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
2017 6422 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/268/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
2017 6421 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/267/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 5 wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie
2017 6420 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/266/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie
2017 6419 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2017 6418 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/265/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie
2017 5935 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/254/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
2017 5934 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/252/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2017 5933 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/247/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2017 3642 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/222/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski
2017 3607 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2017 3107 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2017 2761 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1539 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
2017 911 2017-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVI/183/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 109 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
2017 82 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/186/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r.
2017 81 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/192/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski.
2016 7677 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski
2016 7636 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2017 roku.
2016 6676 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016
2016 5810 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Krakowskiego instrumentem płatniczym
2016 5809 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016
2016 5354 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016
2016 5353 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Krakowskiego
2016 3799 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2016 roku
2016 3798 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
2016 3797 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski
2016 3246 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach, a także odpowiednio w zespołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski
2016 3008 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
2016 3007 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi położonej na terenie Gminy Wielka Wieś – ulicy Częstochowskiej w m. Modlnica, na odcinku od granicy administracyjnej miasta Krakowa do początku węzła na drodze krajowej nr 94 w Modlnicy
2016 2532 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016
2016 1891 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
2016 1671 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Czernichowie i włączenia go do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2016 1564 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2016 591 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2016
2016 296 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
2015 7440 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
2015 7439 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2016 roku.
2015 6835 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 6834 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2016 r.
2015 6833 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 5898 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 5897 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 5853 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2015 4548 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 4547 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 2917 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
2015 2909 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 2855 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
2015 2854 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 2841 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski od roku szkolnego 2015/2016
2015 955 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2015
2015 529 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 6607 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/457/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 6606 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVII/452/14 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2014 6380 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/448/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 6300 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/453/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2015 r.
2014 6299 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/455/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w Jeziorzanach i w ciągu drogi powiatowej nr 2183K w miejscowości Czernichów oraz ustalenia stawek za przewóz promem
2014 6298 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/454/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych
2014 6297 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/450/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014.
2014 6296 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/449/14 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2015 roku.
2014 5462 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/443/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krzeszowicach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2014 5444 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/445/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 5443 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/442/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie
2014 5175 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/438/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014.
2014 4264 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/426/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 3356 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/415/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 3355 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLI/394/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 3354 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/390/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 2765 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLII/408/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Giebułtowie i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Giebułtowie
2014 2725 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/399/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski
2014 2615 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/404/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 2614 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/407/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Skawinie i włączenia go do Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2014 2613 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/400/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 maja 2002r. zmienionej uchwałą Nr XVIII/207/2012 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 - Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i  w systemie kształcenia na odległość, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski
2014 2398 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLI/396/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/109/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. zmienionej Uchwałą Nr XVI/171/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVII/175/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012 r.w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2014 2397 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLI/395/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr XVI/170/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVII/174/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2014 1514 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/392/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2014 1154 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/373/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013
2014 1153 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/367/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2014
2014 475 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/371/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2014 roku
2013 7868 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.
2013 6716 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/2013 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami pn. "Powiatowy Program Opieki nad zabytkami na lata 2013-2016"
2013 6715 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2014 r.
2013 5842 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/348/2013 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.
2013 5433 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/2013 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.
2013 4959 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.
2013 4847 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 11 lipca 2013r. zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013
2013 4115 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/316/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Krakowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013 3532 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/312/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/183/08 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski
2013 3531 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/305/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013
2013 2550 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013
2013 2515 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/298/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2190 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.
2013 2172 2013-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Krakowskiego
2013 1207 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 927 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2013
2013 775 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012
2013 534 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/278/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego.
2012 7254 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/271/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012
2012 7102 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/267/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łazach w celu utworzenia Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Skale wchodzącego w skład Zespołu Szkół  i Placówek Oświatowych w Skale
2012 6178 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu
2012 6054 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2013 roku
2012 4538 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXII/242/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012
2012 3769 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/235/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012.
2012 2813 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XX/218/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012.
2012 2143 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/205/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół  i Placówek Oświatowych w Skale
2012 2142 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/204/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2012 2140 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/202/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2012 2141 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/203/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2012 2139 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/201/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2012 2138 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/200/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2012 2137 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie
2012 2136 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/198/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2012 2135 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie
2012 2134 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2012 2132 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/194/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.
2012 2133 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie
2012 2131 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie
2012 2130 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/192/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
2012 2129 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/191/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
2012 2128 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
2012 2127 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
2012 2126 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
2012 2125 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2012 2124 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Czernichowie
2012 2123 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2012 2122 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2012 2034 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/207/2012 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dn. 22.05.2002 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 - Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski
2012 1936 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/208/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012.
2012 1568 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 1567 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/174/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/170/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/110/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2012 1566 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/170/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2012 1565 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/175/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/171/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/109/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2012 1564 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/171/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/109/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2012 1430 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVI/167/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012
2012 683 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIV/125/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2012
2012 657 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/131/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego.
2012 132 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/134/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011
2011 7356 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/115/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011.
2011 7355 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/113/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krakowskiego.
2011 7358 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/110/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2011 7357 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2011 6719 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krakowskiego.
2011 6720 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/102//11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 5878 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/98/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011
2011 4513 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr X/87/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011
2011 3866 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011.
2011 3867 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Powiecie Krakowskim
2011 2683 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzacej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2011 2684 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
2011 2685 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2011 1783 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011.
2011 1579 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2011
2011 1245 2011-03-30 Budżet Budżet nr III/29/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2011
2011 712 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/32/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krakowskiego.
2011 328 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr II/22/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego.
2011 153 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/23/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2010 5529 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/406/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie.
2010 5028 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LII/398/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2010 5029 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/407/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010
2010 4311 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/390/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Krakowskiego kategorii dróg powiatowych
2010 4312 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/392/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały XLIX/366/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
2010 4017 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LI/391/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4002 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LI/394/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2010 3678 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/357/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Powiatowi Krakowskiemu oraz jego jednostkom podległym lub udzielania innych ulg w ich spłacie.
2010 3680 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr L/375/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010
2010 3679 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr L/378/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII /357/10 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Powiatowi Krakowskiemu oraz jego jednostkom podległym lub udzielania innych ulg w ich spłacie.
2010 2592 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
2010 2593 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego- Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
2010 2569 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010
2010 2172 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miękini.
2010 2057 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2010 1658 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/352/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2010 1186 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/332/2010 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
2010 1189 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/335/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Krakowski
2010 1178 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/338/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budzetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2010 1187 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/333/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzacego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Skawinie
2010 1188 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XVL/334/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Krakowski ze specjalnego funduszu nagród oraz sposobu podziału środków
2010 1190 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
2010 514 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/320/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2010 144 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XLII/319/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2010.
2010 75 2010-01-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/305/09 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2010