Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 274

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5648 2019-07-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bocheńskiego
2019 5647 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/291/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
2019 5646 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego".
2019 5645 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok
2019 5601 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
2019 4624 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok
2019 3972 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok
2019 3816 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
2019 3746 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2019 3074 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok
2019 3020 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2019 3019 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 marca 2019 r. zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
2019 1459 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2019 1458 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok
2019 920 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr III/40/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/282/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Bocheńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bocheński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 919 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr III/39/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku.
2019 918 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok
2019 917 2019-01-31 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2018 r. Budżet Powiatu Bocheńskiego na rok 2019
2018 8828 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok
2018 7596 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/367/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2019 roku
2018 7595 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/366/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/339/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
2018 7594 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/365/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych dostosowanej do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu bocheńskiego ustalonych Uchwałą Nr XXV/225/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 marca 2017 r.
2018 7593 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/363/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok.
2018 6619 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/353/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok.
2018 6620 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/355/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2018 r. o zmianie w Statucie Powiatu Bocheńskiego.
2018 6621 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/356/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych do Rady Powiatu w Bochni.
2018 4694 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/341/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok
2018 3775 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/337/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni i jego likwidacji
2018 3774 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/340/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bocheński nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 3773 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/339/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński
2018 3772 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/338/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji i uzdolnień sportowych oraz artystycznych uczniów szkół i zespołów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, będących mieszkańcami powiatu bocheńskiego”
2018 3771 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/335/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmiany nazwy Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni i nadania jej imienia „Polski Niepodległej”
2018 3770 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/334/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Józefa Tischnera w Bochni i jej likwidacji
2018 3769 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/332/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie i jego likwidacji
2018 3768 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/331/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Technikum Nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie i jego likwidacji, przeniesienia kierunków kształcenia oraz zmiany nazwy szkoły
2018 3767 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/330/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie i jej likwidacji, przeniesienia kierunków kształcenia oraz zmiany nazwy szkoły
2018 3766 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/326/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok
2018 3593 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/336/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie włączenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni do Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2018 3592 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/333/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Młodzieży w Bochni.
2018 2511 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/323/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok
2018 1547 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/316/2018 Rady Powiatu w Bochni z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok.
2018 757 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/293/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok
2018 756 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/296/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Bocheńskiego na rok 2018
2018 359 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/315/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu ustalenia udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 8918 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXX/287/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok
2017 8778 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
2017 8777 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/290/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2018 roku
2017 6858 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/285/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/351/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bocheńskiemu oraz jego jednostkom podległym.
2017 6857 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok.
2017 5943 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/282/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Młodzieży w Bochni.
2017 5922 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/281/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni.
2017 5921 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/280/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
2017 5920 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/279/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni oraz włączenia Gimnazjum Specjalnego do 8-letniej Szkoły Podstawowej Specjalnej.
2017 5919 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/278/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
2017 5918 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/277/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
2017 5917 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/276/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5916 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5915 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/274/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5914 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/273/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5913 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/272/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5912 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/271/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5911 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/270/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2017 5910 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/269/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni.
2017 5909 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/268/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.
2017 5908 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/267/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2017 5907 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/266/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2017 5906 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2017 5905 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/264/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2017 5904 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/263/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
2017 5903 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/262/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
2017 5902 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/261/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
2017 5901 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/260/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
2017 5900 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/259/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
2017 5899 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/258/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
2017 5898 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/257/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
2017 5897 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/99/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR: w Bochni ul. Karolina 14 D, zmienionej następnie Uchwałą XVIII/164/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca 2016 r.
2017 5896 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/250/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Bocheńskiego instrumentem płatniczym.
2017 5895 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok.
2017 4533 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/245/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu bocheńskiego” (planu transportowego)
2017 4532 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/240/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia Św. Jana Pawła II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie
2017 4531 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/233/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok
2017 3449 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/229/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok.
2017 3032 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXV/222/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok
2017 2645 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/225/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu bocheńskiego
2017 1775 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/220/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
2017 1774 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
2017 1773 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok
2017 1187 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/211/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok
2017 261 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/208/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku.
2017 260 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2017 259 2017-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXII/198/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2016r. na rok 2017
2016 7388 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 7109 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2017 roku
2016 7108 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok.
2016 6248 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XX/188/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bocheński oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 6247 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XX/184/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2016 5179 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 6 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców/prawnych opiekunów za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni, prowadzonej przez Powiat Bocheński oraz terminu i sposobu ich wnoszenia
2016 5178 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/180/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 6 września 2016r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji i uzdolnień sportowych oraz artystycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami powiatu bocheńskiego”
2016 5177 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/177/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2016 4531 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2016 4079 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/176/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Bocheńskim
2016 4078 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/165/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu
2016 4077 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/164/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Bochni ul. Karolina 14D
2016 4076 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/160/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2016 3264 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, a także likwidacji: Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy, zmiany siedziby szkół i utworzenia zespołu szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
2016 3122 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2016 2557 2016-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bocheńskiego
2016 2556 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Bochni nr XVI/176/2012 z dnia 24 lutego 2012 r.
2016 2555 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/139/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2016 2554 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/136/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2016 1601 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/133/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2016 1600 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/131/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2016r. sprawie zmiany uchwały Nr XXI/181/2005 Rady Powiatu w Bochni z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania nagrody Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze.
2016 1599 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.
2016 1430 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok
2016 719 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2016 718 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2015r. uchwała budżetowa Powiatu Bocheńskiego na rok 2016
2016 356 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 215 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XII/126/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/101/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2016 roku
2015 8423 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 8041 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 6629 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr X/97/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Bocheńskim.
2015 6578 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/95/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 6522 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/100/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bocheńskiego.
2015 6469 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/102/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/2003 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. czerwca 2003 roku w sprawie honorowego wyróżnienia "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego".
2015 6468 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/101/2015 Rady Powiatu w Bochni; Starosty Bocheńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2016 roku
2015 6467 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/99/2015 Rady Powiatu w Bochni; Starosty Bocheńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Bochni ul. Karolina 14D
2015 6466 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr X/98/2015 Rady Powiatu w Bochni; Starosty Bocheńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR” w Bochni oraz nadania statutu Dziennemu Domowi „Senior-WIGOR” w Bochni.
2015 6006 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 4675 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 4336 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Publicznego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.
2015 4335 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
2015 4334 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2015 4333 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.
2015 4332 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2015 4331 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów ustawowych i lokalnych w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 3392 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 3246 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/46/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 2861 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2015 – 2017
2015 2798 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok.
2015 2797 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXIX/421/2014 Rady Powiatu w Bochni z 25 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Bochni.
2015 2526 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok
2015 2524 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok
2015 2244 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Powiatu Bocheńskiego na rok 2015
2015 2233 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/49/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bocheńskiego.
2015 1524 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2015 roku
2014 7333 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2015 roku
2014 6036 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/388/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok.
2014 5874 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/436/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok
2014 5847 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/427/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 5846 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 5845 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/424/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok
2014 5844 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XL/426/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 12 września 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Bocheńskim
2014 5685 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/439/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2014 5223 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/408/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok.
2014 5046 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/422/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały XL/336/2009 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w Powiecie Bocheńskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 4380 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/373/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok
2014 4084 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/421/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Bochni
2014 4083 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/420/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni
2014 3662 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/418/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
2014 3661 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/415/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2014 3657 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/412/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Bocheńskiego
2014 2867 2014-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2014 2662 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/401/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni
2014 2661 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/400/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Technikum Uzupełniającego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im.prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy
2014 2660 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/399/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie przekształcenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
2014 2659 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - trzyletniej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla absolwentów gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
2014 2658 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/397/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bochni oraz likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bochni
2014 2657 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2014 1920 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok
2014 1919 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Bocheńskiego na rok 2014
2014 1479 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/387/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2014 1478 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/370/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2014 1477 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia podstawy obliczenia dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu bocheńskiego
2014 236 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/372/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z 13 września 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2014 235 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/370/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2013 7857 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 października 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 7856 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok
2013 7510 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/351/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bocheńskiemu oraz jego jednostkom podległym.
2013 7509 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/346/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2014 roku.
2013 5964 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/2000 Rady Powiatu w Bochni z dnia 19 września 2000 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 5963 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 5962 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
2013 5961 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/2003 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”.
2013 5069 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/315/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 4608 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/317/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności ponoszonej przez rodziców za zakwaterowanie dzieci w Bursach prowadzonych przez Powiat Bocheński
2013 4318 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/301/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowanego przez Powiat Bocheński w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
2013 4299 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/299/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 3557 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/296/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.
2013 3556 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/294/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego
2013 3555 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 3170 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok
2013 3125 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 2306 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Bocheńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bocheński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1403 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok.
2013 119 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/259/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Bocheńskiego
2013 118 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.
2013 89 2013-01-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2013 88 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/274/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bocheńskiego.
2013 87 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/270/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2013 roku
2012 7566 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Bocheńskim.
2012 7565 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.
2012 7564 2012-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/176/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 7563 2012-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni
2012 7562 2012-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.
2012 7561 2012-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013
2012 7560 2012-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/212/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu.
2012 5996 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.
2012 5351 2012-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bocheńskiego
2012 5350 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/237/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/176/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012 r. wraz ze zmieniającymi ją uchwałami.
2012 4825 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXII/234/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.
2012 3873 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/230/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2012 3852 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXI/231/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.
2012 3416 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok.
2012 2839 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/201/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
2012 2838 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/204/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
2012 2837 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/203/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2012 2836 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/202/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.
2012 2835 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/196/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
2012 2834 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
2012 2833 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/194/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
2012 2796 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.
2012 2795 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/199/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
2012 2794 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/198/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
2012 2793 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/197/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
2012 2772 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XIX/193/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
2012 2671 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/190/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok
2012 2518 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Bochni nr XVI/176/2012 z dnia 24 lutego 2012 r.
2012 2351 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok
2012 1636 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/178/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok
2012 1347 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/176/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1346 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/173/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Młodzieży w Bochni
2012 1345 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/174/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni
2012 1270 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2012 rok
2012 798 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa powiatu Bocheńskiego na rok 2012
2012 381 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIV/155/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2012 roku
2012 377 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIV/156/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
2011 6485 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej poprzez likwidację Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji).
2011 6484 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr X/90/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy.
2011 6483 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr NR X/92/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Bochni.
2011 6489 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/126/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 października 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. bł. Marty Wieckiej w Bochni poprzez likwidację Poradni Specjalistycznych: „Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci” oraz „Poradni Chirurgii Onkologicznej” działających w strukturze organizacyjnej Szpitala.
2011 6487 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bochni.
2011 6486 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
2011 5279 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/125/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia, udzielane przez Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym, Znacznym, z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni.
2011 5047 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/114/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 5048 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/115/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 września 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego.
2011 5049 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 9 września 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
2011 3431 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie włączenia Przedszkola Specjalnego w struktury organizacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.
2011 3430 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Bochni.
2011 3429 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy.
2011 3434 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/102/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Uściu Solnym działającego w strukturze Szpitala.
2011 3433 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bocheńskiego.
2011 3432 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Bocheńskim.
2011 2877 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 954 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/54/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
2011 955 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.
2011 956 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/57/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
2011 678 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/44/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/212/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu.
2011 679 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/45/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/2003 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. czerwca 2003 roku w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”
2011 257 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/33/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2011 roku.
2010 5682 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/419/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni
2010 5681 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/418/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni.
2010 5684 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/421/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu.
2010 5683 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/420/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
2010 3869 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLVII/402/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/286/2006 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 czerwca 2006 r.
2010 3868 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLVII/401/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 września 2010r. w sprawie sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bochni stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/285/2006 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 czerwca 2006 r.
2010 3871 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLVII/404/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi, w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3870 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLVII/403/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni
2010 3775 2010-09-30 uchwala Uchwała nr XLVII/407/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 września 2010r. w sprawie nadania imienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni.
2010 2455 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/384/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bochni
2010 2454 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/379/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Bochni
2010 1160 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.
2010 370 2010-03-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/325/2009 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 rok
2010 258 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/336/2009 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w Powiecie Bocheńskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 259 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/338/2009 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały NR XX/169/2000 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.