Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 194

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7217 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wielickiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 6830 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce.
2019 6829 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 rok
2019 6828 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce w pięcioletnie Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.
2019 6827 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Gdowie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Gdowie.
2019 6826 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Gdowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Gdowie.
2019 6825 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Gdowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Gdowie.
2019 6824 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej
2019 5545 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 rok.
2019 4837 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 rok.
2019 4836 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach jak również nauczycieli wymienionych w art.42 ust. 7 pkt 3, lit b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach,dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki.
2019 3378 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 rok.
2019 1592 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 rok.
2019 889 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2019 ROK
2019 53 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
2018 9220 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2018 9219 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2019.
2018 9218 2018-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XI/72/2015Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015r. w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat
2018 9217 2018-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVIII/197/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wielickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 8180 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej
2018 8179 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
2018 7921 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/337/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok
2018 7810 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/335/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.
2018 7809 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/333/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 7808 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/101/12 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wielickiego
2018 7807 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XL/293/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.
2018 7806 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVIII/266/2018 w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2018 6706 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/330/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
2018 6669 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/325/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Wielicki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2018 6612 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wielickiego
2018 5690 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/318/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
2018 5428 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/314/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
2018 5427 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/312/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Wielickiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Wielickiego, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych
2018 5426 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/310/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/293/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.
2018 4543 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/305/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok
2018 4542 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/304/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wielickiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2018 4541 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/294/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat.
2018 4540 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/293/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.
2018 4539 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XL/292/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/266/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2018 3836 2018-05-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/288/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2018 3835 2018-05-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/287/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2015 z dnia 2 września 2015 r. Rady Powiatu Wielickiego w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat.
2018 2980 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
2018 2979 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2018 1307 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/261/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
2018 640 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/251/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2018 ROK
2018 639 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/247/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2018 416 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/250/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wielickiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 8353 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/244/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 8245 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/241/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2018.
2017 6867 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 6850 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 5827 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 5794 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów stażowych w ramach projektów „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” oraz „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie” realizowanych przez Powiat Wielicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 4217 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 4101 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 3616 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 3615 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wielickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r
2017 3619 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 3618 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany: uchwały Nr XXVIII/197/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wielickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1621 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 902 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/190/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok
2017 871 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/189/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parkingów Powiatu Wielickiego zlokalizowanych w Wieliczce obręb 1 na działkach nr 638/1 i 633
2017 870 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/188/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2017 827 2017-01-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXV/183/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK
2017 826 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2017 112 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2017 52 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2017 51 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 7773 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego
2016 7772 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2017
2016 6595 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 6544 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Wielickiego instrumentem płatniczym
2016 6543 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 5352 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 5343 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 4210 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Wielickiego uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z parkingów Powiatu Wielickiego zlokalizowanych w Wieliczce obręb 1 na działkach nr 638/1 i 633
2016 4104 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok.
2016 4071 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 3493 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 3307 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia dodatkowych dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.
2016 3306 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy.
2016 3000 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 2893 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 2780 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 2709 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki
2016 2708 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie realizujących tygodniowej liczby godzin obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, na żadnym ze stanowisk, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin
2016 1493 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok
2016 1492 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej
2016 1491 2016-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/98/12 w sprawieokreślenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wielickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wielicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1260 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2016 ROK
2016 917 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2016 770 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2016 454 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2015 7877 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2015 7876 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 7788 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2016
2015 7262 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 6690 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 5169 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015r. w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat
2015 5168 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 4705 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 4366 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr X/62/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego
2015 3706 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3018 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2412 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2045 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego
2015 1657 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012r., (tekst jednolity Uchwała Nr XXIV/206/13 z dnia 26 września 2013r.) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wielickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wielicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1188 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2015 rok i zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1187 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/22/2014 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2015 932 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr III/27/2014 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2015 ROK
2014 6428 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/286/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2015
2014 6427 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/283/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 6426 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/284/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie szczegółowych warunków odstąpienia od ustalenia, umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2014 6425 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/289/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 5464 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/279/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
2014 5331 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/268/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 5330 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/266/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 5329 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/263/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 5328 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/257/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 5318 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/245/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
2014 5317 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/240/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 4037 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2014 rok i zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 4022 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Wielickiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Wielickiego, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych
2014 4021 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/253/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wieliczce i włączenia go do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce
2014 3334 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej Nr 2005K kategorii drogi powiatowej
2014 2467 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 1393 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2014 544 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK
2013 7948 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2014
2013 7173 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/212/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2013 rok i zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 7172 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/210/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
2013 7171 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/207/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 6132 2013-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednoliteko tekstu uchwały nr XXV/192/09 wsprawie statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce
2013 6131 2013-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/155/13 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 6130 2013-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/98/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wielickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wielicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6129 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2013 6128 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2013 rok i zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 5164 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2013 rok i zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 5080 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce
2013 4835 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2013 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2013 rok i zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 4589 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/181/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wielickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
2013 4588 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/172/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012 roku o określeniu przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wielickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wielicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 4521 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/178/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia stypendiów stażowych i przyjęcia Regulaminu ich przyznawania w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Wielicki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2013 4473 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/179/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także wysokości nagród i rodzajów wyróżnień Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2013 4472 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/171/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla rodzin pomocowych, którymi są: rodziny zastępcze niezawodowe oraz małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim przeszkolone do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.
2013 4285 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/180/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania, i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2013 3007 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/166/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr XIX/155/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3006 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/165/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekształcenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gdowie, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 3005 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/164/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 1550 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XX/159/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2013 rok i zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 1087 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2013 ROK
2013 1086 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XIX/155/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowości ich wykorzystania
2013 825 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 7388 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/141/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 listopada 2012r. zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
2012 6717 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/140/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2012 6716 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/138/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2013.
2012 5931 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/130/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie szczegółowych warunków odstąpienia od ustalenia, umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 5883 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr xv/131/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 5551 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/134/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 4674 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XV/125/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 3521 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/108/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów będących mieszkańcami Powiatu Wielickiego lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat"
2012 3520 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/105/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.
2012 3519 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/106/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2012 3274 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIV/114/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 1991 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/101/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wielickiego
2012 1983 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/98/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wielickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wielicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1958 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/99/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 1959 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/94/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków odstąpienia od ustalenia, umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1736 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/103/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012
2012 404 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK
2012 114 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2012.
2011 7273 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2011 rok i zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
2011 6316 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 5483 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2011 rok i zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
2011 4643 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2011 rok i zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
2011 4644 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz uczniów wszystkich typów szkół, osiągających wybitne wyniki w sporcie lub artystyczne, mieszkających na terenie Powiatu Wielickiego oraz uczniów mieszkających poza jego terenem, ale uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki
2011 2700 2011-06-28 Budżet Budżet nr IV/33/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2011 ROK
2011 1041 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/12/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego
2011 1042 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/38/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wielickiego
2011 130 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 5508 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/290/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej.
2010 4945 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 4946 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/291/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 4597 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 4596 2010-11-18 uchwala_budzetowa_2010 Uchwala_budzetowa_2010 nr XXXIV/245/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 17 grudnia 2009r.
2010 4598 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 4600 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 4599 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2010 rok i zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 4313 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2010 4314 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieliczce
2010 2594 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 września 2009 r., w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz uczniów wszystkich typów szkół, osiągających wybitne wyniki w sporcie lub artystyczne, mieszkających na terenie Powiatu Wielickiego oraz uczniów mieszkających poza jego terenem, ale uczęszcających do szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki
2010 2316 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie podziału Powiatu Wielickiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Wielickiego, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych.
2010 1766 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu oraz projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego
2010 1467 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/10 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Wielickiego