Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 159

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6900 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
2019 6899 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
2019 6373 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr VII/67/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2019 6372 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr VII/62/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach jak również nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3, lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tatrzański
2019 6345 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu tatrzańskiego.
2019 6344 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zakopanem.
2019 4397 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/58/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zakopanem.
2019 4396 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/57/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Zakopanem
2019 4395 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
2019 4394 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/55/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego.
2019 1721 2019-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Tatrzańskiego
2019 1637 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem
2019 1636 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.
2019 1635 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.
2019 1634 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr IV/28/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem
2019 1633 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego
2019 171 2019-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/19/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwala Budżetowa Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019
2018 8903 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019
2018 8902 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego
2018 7521 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/263/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 7329 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/267/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego.
2018 7328 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/266/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiegona koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
2018 6469 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
2018 5421 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/254/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych
2018 5420 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/253/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w  Zakopanem.
2018 1372 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/230/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury.
2018 1371 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/229/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.
2018 1370 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/228/18 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr Olgierda Sokołowskiego w Zakopanem.
2017 9216 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/226/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 9215 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Tatrzańskiego na rok 2018
2017 8275 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/220/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
2017 8274 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/219/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2017 8273 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/215/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2018.
2017 6926 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem.
2017 4442 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/199/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat ulgowych pobieranych za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.
2017 4441 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/198/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem.
2017 4440 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/194/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zakopanem.
2017 4439 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/193/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.
2017 4438 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/192/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników im. Aleksandra Dziedzica w Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.
2017 3569 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem.
2017 3164 2017-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Powiatowego im dr T. Chałubińskiego w Zakopanem, nadanego Uchwałą Nr XV/109/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem.
2017 2893 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XX/178/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem
2017 2605 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XX/177/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem.
2017 2535 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/173/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2017 1303 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/168/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem.
2017 1302 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/169/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego
2017 1301 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/163/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.
2017 624 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/155/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem
2017 623 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVIII/152/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 294 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego
2017 293 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/154/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2017.
2016 7083 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/146/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7082 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/145/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 6985 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/147/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2016 6446 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
2016 3658 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr NR XIII/124/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie: przyznawania „Nagrody Starosty Tatrzańskiego” za szczególne osiągnięcia dla kultury regionalnej na terenie Powiatu Tatrzańskiego.
2016 2779 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XII/109/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany UCHWAŁY dotyczącej wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.
2016 2778 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XII/108/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem.
2016 2777 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XII/107/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
2016 1635 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XI/100/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 1634 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XI/99/16 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie regulaminu rekrutacji do publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem
2016 840 2016-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr X/85/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 468 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr X/90/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 467 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr X/87/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2016
2016 261 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr X/88/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2015 7451 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/78/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 7450 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/76/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 4780 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr VI/61/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin projektowanego w ramach zadania pn. „Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie”
2015 4779 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: przekształcenia Gimnazjum Specjalnego w Zakopanem
2015 2206 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/41/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2015 2205 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/40/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym
2015 2204 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/39/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/237/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego
2015 2153 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr IV/37/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem
2015 472 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 19 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Powiatu Tatrzańskiego na rok 2015
2014 6733 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/292/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Młodocianych Pracowników w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.
2014 6732 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/291/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2015 .
2014 6731 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/290/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2014 5900 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/283/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego.
2014 5901 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/287/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego
2014 2506 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym
2014 2505 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Tatrzańskiego
2014 2504 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem
2014 2503 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przeniesienia kształcenia zawodowego z Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem
2014 2502 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
2014 2501 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
2014 2500 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego i Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
2014 2499 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przeniesienia kształcenia zawodowego z Technikum Ekonomicznego, Technikum Gastronomicznego i Technikum Handlowego w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
2014 2498 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie: likwidacji Technikum Urządzeń Sanitarnych i Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.
2014 2497 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przeniesienia kształcenia zawodowego z Technikum Urządzeń Sanitarnych i Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem
2014 1602 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego
2014 936 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
2014 935 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem
2013 7780 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 7779 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem
2013 7778 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2014
2013 4634 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmian w statucie Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zakopanem.
2013 4633 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych dla uczniów realizujących staż w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Tatrzański w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 4632 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury
2013 4533 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/270/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
2013 4532 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem.
2013 2735 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXII/181/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
2013 1955 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/173/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie: wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego zmienionej UCHWAŁĄ Nr XIV/101/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 lutego 2012 r.
2013 1954 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/172/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Brzegach
2013 1953 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/170/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie: określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Tatrzańskiego ograniczonym prawem rzeczowym służebności przejazdu, przechodu, przegonu i przeprowadzenia mediów.
2013 1952 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/169/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Tatrzańskiego ograniczonym prawem rzeczowym służebności przesyłu.
2013 1951 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/167/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego.
2013 1822 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXI/174/13 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwała Nr XX/163/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 108 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 91 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/158/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2013
2012 6546 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/147/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 4149 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVII/127/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 2564 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/118/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem
2012 2563 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/117/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla młodocianych pracowników w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem.
2012 2562 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/116/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie: likwidacji trzyletniego Budowlanego Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.
2012 2561 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/115/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem
2012 2560 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/112/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w zasadach przyznawania „Stypendium Starosty Tatrzańskiego” dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tatrzańskiego.
2012 1660 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/104/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego, z dnia 30 listopada 2011 r., w sprawie Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2012 1659 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie: wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.
2012 1658 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/100/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 71 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/91/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka w Zakopanem
2011 6436 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/80/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie
2011 6435 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.
2011 6437 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/81/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem.
2011 6439 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012.
2011 6438 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2011 4674 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi Powiatu Tatrzańskiego
2011 4675 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Tatrzańskiej Agencji Rozwoju,Promocji i Kultury
2011 3642 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tatrzańskiemu i jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 3676 2011-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 czerwca 2011r. Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (tekst jednolity)
2011 2320 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Aleksandra Dziedzica w Zakopanem.
2011 1137 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2011 1138 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie warunków zwalniania z odpłatności w rodzinie zastępczej
2011 1139 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.
2011 89 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/297/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r.
2010 5264 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych.
2010 5265 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie : zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka w Zakopanem.
2010 5266 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/270/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
2010 4681 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2011 .
2010 4682 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2010 4683 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.
2010 4628 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie: likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zakopanem.
2010 3938 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/277/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem.
2010 3297 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/269/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: przekształcenia Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem.
2010 3298 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/270/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
2010 2353 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/263/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Nr XXXIX/254/10 w sprawie zmian Statutu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.
2010 2352 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/262/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. Nr XXXIX/253/10 w sprawie zmian statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem.
2010 2355 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/265/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. Nr XXXIX/256/10 uchwalającej Statut Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo- Księgowej w Zakopanem.
2010 2354 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/264/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. Nr XXXIX/255/10 w sprawie zmian Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Zakopanem.
2010 1969 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem.
2010 1968 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem
2010 1970 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian Statutu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.
2010 1972 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprwie: uchwalenia Statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo- Księgowej w Zakopanem
2010 1971 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Zakopanem.
2010 1803 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie ograniczenia działalności Szpitala Powiatowego im . dr T. Chałubińskiego w Zakopanem polegającej na likwidacji Poradni Diabetologicznej.
2010 1804 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem.
2010 1781 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego z siedzibą w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5.
2010 1313 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 824 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości środków na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli w 2010 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowia.
2010 205 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem