Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 248

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6977 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/79/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2019 6976 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/66/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XLII/299/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, warunki wypłaty, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
2019 6975 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/67/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XL/285/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2019 6974 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/64/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019  rok
2019 6973 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/68/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej.
2019 6972 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/71/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
2019 6971 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/72/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
2019 6970 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/73/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
2019 6969 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/74/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
2019 6968 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/70/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr II wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
2019 6967 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/69/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr I wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
2019 6733 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/IX/60/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 6732 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/IX/54/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019  rok
2019 6731 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/IX/61/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu suskiego od 1 września 2019 r.
2019 4803 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr 0007/VIII/52/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – BIOMASA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
2019 4802 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr 0007/VIII/51/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały NR 0007/VI/37/2019 RADY POWIATU SUSKIEGO z dnia 25.04. 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – BIOMASA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
2019 4801 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr 0007/VIII/49/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019  rok
2019 4639 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr 0007/VIII/50/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
2019 4118 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr 0007/VII/40/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019  rok
2019 3853 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr 0007/VI/36/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 3852 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr 0007/VI/33/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019  rok
2019 2568 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr 0007/V/27/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019  rok
2019 2567 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr 0007/V/28/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład z dniem 31 sierpnia 2019 r.
2019 2566 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr 0007/V/29/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej od dnia 1 września 2019 r.
2019 967 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr 0007/IV/22/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
2019 224 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/III/20/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2019 223 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/III/19/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 8865 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr 0007/II/16/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 8864 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr 0007/II/18/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2019.
2018 7882 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLVII/323/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 7881 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLVII/322/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2018 7011 2018-10-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Suskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Suskiego
2018 6957 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLVI/319/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 6763 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLV/314/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 6762 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLV/313/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2018 5976 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLIV/309/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 5518 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLIII/306/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 5517 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLIII/305/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie: zmian do uchwały Budżetowej Powiatu Suskiego na 2018 r. Nr 0007/XXXVIII/261/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.
2018 4699 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLII/299/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, warunki wypłaty, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2018 4664 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLII/301/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 4167 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLI/288/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 4166 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLI/292/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR zmienionej Uchwałą nr 0007/XXXI/212/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.
2018 3589 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XL/285/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 3588 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XL/282/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 2001 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXIX/271/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018  rok
2018 2000 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXIX/279/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXXVIII/264/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
2018 985 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVIII/268/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 898 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVIII/264/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
2018 897 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVIII/265/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego
2018 896 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVIII/261/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
2018 538 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVII/256/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2018 537 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVII/255/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2018.
2018 316 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVII/258/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2017 8808 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVI/247/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 8566 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVI/244/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 8565 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVI/249/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
2017 8564 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXVI/250/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
2017 7385 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/236/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
2017 7384 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/235/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
2017 7383 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXV/238/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
2017 7382 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/239/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.
2017 7381 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXV/237/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
2017 7380 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/234/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.
2017 7379 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/240/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
2017 7378 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/242/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
2017 7377 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/241/XXXV/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.
2017 7376 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXV/233/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.
2017 7375 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXV/231/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 6142 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXIV/225/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 5632 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXIII/224/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2017 5631 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXIII/217/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 5076 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXII/215/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 4398 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXi/212/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
2017 4397 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXI/213/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody Budżetu Powiatu Suskiego instrumentem płatniczym.
2017 4396 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXI/211/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 3793 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
2017 3775 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXX/203/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 3429 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXIX/198/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 3428 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXIX/200/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
2017 2898 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVIII/193/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Suchej Beskidzkiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
2017 2856 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVIII/194/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Suchej Beskidzkiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
2017 2855 2017-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2017 2854 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVIII/189/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 2689 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVIII/192/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie suskim na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1751 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVII/183/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017  rok
2017 1750 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVII/181/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2017 1099 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVI/178/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2017 1098 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXVI/170/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
2017 344 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXV/166/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2017 343 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXV/169/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXIV/164/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
2016 7714 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXIV/162/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2017
2016 7713 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXIV/159/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 7712 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXIV/163/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim
2016 7711 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXIV/164/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
2016 6577 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXII/155/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 20 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej 1710 K ul. Turystyczna w km 0+000- 0+410 w miejscowości Sucha Beskidzka na terenie Powiatu Suskiego
2016 6400 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXIII/156/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 6023 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXII/152/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 5227 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXI/145/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej
2016 5206 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXI/146/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
2016 5174 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXI/147/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy na zagospodarowanie przysługującej pełnoletnim wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2016 5173 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXI/143/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 4659 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/XX/142/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2016 3902 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIX/139/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XIII/92/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2016
2016 3901 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIX/136/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 3354 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVIII/131/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Makowie Podhalańskim.
2016 3353 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVIII/127/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 3352 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVIII/129/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej
2016 2941 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVII/122/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 2308 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVI/119/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Suskiego.
2016 2307 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVI/120/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
2016 2306 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XVI/115/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 1666 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/XV/109/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
2016 1598 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XV/114/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2016 r.
2016 1041 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIV/98/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
2016 973 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIV/103/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie
2016 972 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIV/104/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
2016 357 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIII/92/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2016
2016 179 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIII/95/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały przyznawania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.
2016 180 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIII/93/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 181 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/XIII/94/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 8303 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr 0007/XII/89/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2015 8302 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr 0007/XII/86/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 6176 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr 0007/XI/78/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 5283 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/74/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
2015 5282 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/X/71/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 4035 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr 0007/IX/65/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 3498 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr 0007/VIII/58/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 2762 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr 0007/VII/48/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 2738 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr 0007/VI/40/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 2735 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr 0007/V/34/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2015 r.
2015 2734 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr 0007/IV/23/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
2015 2446 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/VI/46/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0049/XXIII/169/04 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku, zmienionej uchwałą nr 0049/XXIX/218/05 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku.
2015 2445 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr 0007/VI/45/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia tygodniowej, obowiązkowej liczby godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
2015 709 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr 0007/IV/26/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 708 2015-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Suskiego
2015 81 2015-01-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2015 80 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr 0007/III/15/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 7380 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 0007/II/14/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2015
2014 7379 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 0007/II/11/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 6748 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr 0007/XLI/290/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 5988 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr 0007/XL/284/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 4927 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr 0007/XXXIX/282/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 0007/XXXVIII/276/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.
2014 4115 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVIII/276/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 4112 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVI/258/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 4111 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVI/257/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2014 r.
2014 4109 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXV/250/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2014 rok
2014 3972 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVIII/280/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2975 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVII/272/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
2014 2889 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVII/270/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0049/XXVI/212/09 Rady Powiatu Suskiego z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 2888 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVII/271/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2013 r
2014 2882 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVII/273/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2014 2117 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVI/264/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007/XXXIV/246/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego
2014 2116 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVI/263/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości dotacji na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego
2014 2115 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXVI/262/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 2078 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXIV/244/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2014 862 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXV/254/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 211 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXIV/247/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 października 2013 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2014 210 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXIV/246/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego
2013 7678 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXIII/240/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 7497 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXIII/242/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2014.
2013 6447 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXII /235/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 września 2013 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2013 6446 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXII/237/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie przyznawania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.
2013 6445 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXII/231/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 5512 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXI/226/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 23 października 2012 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2013 5511 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXXI/222/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 4969 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 0007/XXX/216/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 4696 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIX/208/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 4033 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIX/214/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim
2013 4032 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIX/213/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
2013 4031 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIX/211/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „ Regulaminu udzielania stypendiów stażowych” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Suski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2013 4017 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIX/212/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
2013 3877 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXVII/202/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 2067 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXVI/196/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 1528 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 0007/XXV/182/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: budżetu Powiatu Suskiego na 2013 rok
2013 1375 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXV/187/2013 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Makowie Podhalańskim
2013 279 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIV/177/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2013 73 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIV/179/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2013
2012 7329 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIII/171/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 6599 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007/XXIII/174/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łętowni
2012 5482 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 0007/XXII/167/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XVIII/140/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2012 5483 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 0007/XXII/166/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
2012 5419 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 0007/XXII/163/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 października 2012r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 4492 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XXI/159/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie placówki oświatowo – wychowawczej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Chrobacze” w Jordanowie.
2012 4383 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 0007/XXI/157/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 4326 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 0007/XXI/160/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XIV/101/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2012.
2012 3974 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 0007/XX/155/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Chrobacze” w Jordanowie
2012 3973 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 0007/XX/156/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Jordanowie
2012 3834 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 0007/XIX/150/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie : szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich .
2012 3808 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 0007/XVIII/137/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Suskiego
2012 3675 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 0007/XIX/148/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 2890 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr 0007/XVIII/141/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej
2012 2857 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr 0007/XVIII/135/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 2784 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 0007/XVIII/140/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
2012 2233 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 0007/XVII/130/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim
2012 2232 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 0007/XVII/129/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
2012 2231 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 0007/XVII/125/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
2012 1912 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 0007/XVII/128/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej
2012 1911 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 0007/XVII/127/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełcza z filią w Suchej Beskidzkiej
2012 1910 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 0007/XVII/122/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 1210 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007/XVI/118/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1209 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007/XVI/117/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
2012 1200 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007/XVI/113/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Podhalańskim
2012 1198 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007/XVI/119/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1199 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007/XVI/114/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
2012 1053 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 0007/XVI/115/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 771 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr Nr 0007/XV/108/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: budżetu Powiatu Suskiego na 2012 rok
2012 451 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 0007/XIV/103/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Suchej Beskidzkiej
2012 450 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 0007/XIV/101/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2012.
2012 62 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr 0007/XIV/100/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 6958 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIX/316/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
2011 6574 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 0007/XIII/93/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 5644 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 0007/XII/89/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 5645 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 0007/XI/83/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie: nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Makowie Podhalańskim
2011 5148 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 0007/XI/82/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łętowni
2011 5147 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 0007/XI/80/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 5150 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 0007/XI/85/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 5149 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 0007/XI/84/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2011 4221 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 0007/VIII/54/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2011 4062 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007/VI/26/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 4059 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007/V/16/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 4064 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007/VIII/49/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 4063 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007/VII/44/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
2011 4002 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 0007/VIII/51/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Suskiego oraz jego jednostek podległych.
2011 4003 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 0007/VIII/58/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
2011 2758 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 0007/VII/41/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2011 1752 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007/V/23/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2011 1753 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007/V/20/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim.
2011 1754 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007/V/19/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie : zmian w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.
2011 655 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr 0049/III/9/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełcza.
2011 612 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr 0049/III/8/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2011.
2011 613 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr 0049/III/5/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
2010 5193 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXVIII/311/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
2010 4964 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 0049/XL/323/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr 0049/XXXIX/316/10 z dnia 27.10.2010 r
2010 4734 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIX/321/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2919 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXVII/298/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
2010 2920 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXVII/299/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2010 r.
2010 2832 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXVII/306/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2010 2315 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXVI/294/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
2010 1728 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXVI/288/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 rok
2010 1376 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIV/273/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: budżetu Powiatu Suskiego na 2010 rok
2010 1377 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXV/279/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2010 rok
2010 1378 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXV/280/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2010 r.
2010 1348 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIV/275/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej.
2010 1349 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIV/276/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
2010 1350 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXV/283/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie: planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim.
2010 1161 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIII/267/09 Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego, o których mowa w art. 90 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2010 1162 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIII/268/09 Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie : ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2010.
2010 1163 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 0049/XXXIII/269/09 Rady Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.