Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 186

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7009 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na rok 2019.
2019 7008 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2019 7007 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok
2019 6386 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/88/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Proszowickiego
2019 6385 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok
2019 5087 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/98/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 20l2r w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przez SP ZOZ w Proszowicach
2019 5086 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok
2019 3833 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok
2019 3776 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2019 3775 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego
2019 2697 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok
2019 2315 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok
2019 1916 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Proszowickiego dla szkół niepublicznych oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1915 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2019 1101 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na rok 2019
2019 1100 2019-02-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V/39/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 18 stycznia 2019 r. na 2019 rok
2019 330 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2019 70 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2019 rok.
2018 8233 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2018 7287 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XL/329/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 7286 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XL/327/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 7285 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XL/326/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Proszowickiego
2018 7284 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XL/325/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2018 6788 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/322/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2018 6787 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/306/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2018 6786 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/321/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2018 6785 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/320/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2018 6784 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/319/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2018 6783 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/318/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2018 6769 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/317/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach
2018 6768 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/315/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łyszkowicach
2018 6767 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/311/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2018 5005 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/299/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2018 5004 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/298/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Proszowicki.
2018 5003 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2018 5002 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/295/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2018 5001 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2018 3706 2018-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu proszowickiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 3705 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/272/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2018 1571 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/267/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2018 1570 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/263/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok
2018 945 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/259/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XXXIII/239/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na rok 2018.
2018 944 2018-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXV/254/2018 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. na 2018 rok
2018 98 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2018 77 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/246/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 9321 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i  trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Proszowickiemu i  jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2017 8636 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2017 8635 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
2017 8634 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/242/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
2017 8204 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2018 rok.
2017 8203 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 8202 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 6101 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 5214 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/166/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26. 03. 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Proszowicki
2017 5213 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/222/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 4661 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/215/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 4126 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/211/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 3438 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/210/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 3437 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/209/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 z prognozą na lata 2020-2023.
2017 2540 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/199/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 2273 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/197/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Proszowickiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1523 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/182/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 643 2017-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXV/178/2017 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 12 stycznia 2017r. na rok 2017
2017 193 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIII/164/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2017 192 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków na terenie Powiatu Proszowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Proszowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 191 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 6943 2016-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2016 6942 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2017 rok
2016 6941 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 6940 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 6401 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 5790 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 5180 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 3856 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
2016 3855 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 2671 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków na terenie Powiatu Proszowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Proszowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2670 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2016 2669 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego
2016 2668 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2016 2667 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
2016 2128 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok
2016 1591 2016-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2016 1486 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastepczych zawodowych i rodzin zastepczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
2016 1485 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok.
2016 1137 2016-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/91/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 stycznia 2016r. na rok 2016
2016 1002 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2016 827 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2015 7061 2015-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2015 7060 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2016 rok.
2015 7059 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 7058 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 5602 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2015 5601 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego
2015 5600 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.
2015 3849 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.
2015 3243 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 3242 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 2749 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w  Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2015 2748 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/260/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu proszowickiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 1827 2015-03-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/23/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 9 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 1501 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2015 1139 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Proszowickiego i nadania mu Statutu
2015 1138 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Proszowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Proszowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1137 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach
2015 55 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2015 rok.
2014 6514 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/275/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 12 listopada 2014r. zmiany Uchwały Nr XIII/103/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastepczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2014 5984 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXXV/270/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 3980 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIX/224/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2014 rok,zmienionej uchwałą nr XXX/231/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 stycznia 2014 roku.
2014 2488 2014-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2014 2480 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK
2014 1186 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/150/2012 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Proszowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Proszowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1185 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2014 564 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2014 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIX/224/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2014 rok.
2013 7956 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Proszowickiego.
2013 7955 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2014rok
2013 7642 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2013 7641 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2013 7297 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 6221 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
2013 5800 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 5799 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Proszowickiego
2013 4416 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2013 4415 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/180/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2013 3454 2013-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIII/98/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2013 1521 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XX/163/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Powiatu Proszowickiego
2012 7827 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2013rok
2012 6341 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i wysokości stawki procentowej bonifikaty
2012 6340 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Proszowickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Proszowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 6339 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im.Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2012 6338 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2012 4824 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 4823 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
2012 4822 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego
2012 3791 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/180/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2012 3641 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2012 3640 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
2012 3639 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 3499 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Liceum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2012 3498 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2012 2773 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2012 2455 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIII/98/2012 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
2012 1205 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach
2012 1181 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1180 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2012 1035 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XII/89/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Powiatu Proszowickiego
2012 953 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Powiatu  Proszowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  za 2011 rok
2012 468 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/93/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XI/82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2012 rok.
2011 7359 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2012rok
2011 6512 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5146 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2011 4594 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Proszowickiego na rok 2011
2011 3435 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych z/s Jakubowice 75
2011 2204 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały własnej nr III/25/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2011 rok.
2011 2205 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2011 2206 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Technikum i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2011 1749 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej
2011 1750 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolenienia rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastepczej
2011 1751 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/41/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Proszowicach.
2011 1323 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr v/49/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego
2011 16 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/25/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2011rok
2010 5853 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego.
2010 5686 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/279/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Proszowicach.
2010 5687 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im.Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
2010 2934 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2010 2932 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu proszowickiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 2931 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Proszowickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2010 2933 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 263/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publiczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2010 2935 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu proszowickiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2010 2313 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów
2010 2314 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
2010 1912 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Kucharz Małej Gastronomii wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 1911 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 1913 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 1910 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie likwidacji Zaocznego Uzupełniającego Technikum Rolniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 1914 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej i włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 1347 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXV/169/2002 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28.06.2002 r. w sprawie podziału Powiatu Proszowickiego na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu w Proszowicach, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2010 1206 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Powiatu Proszowickiego na 2010 rok.
2010 477 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 482 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie założenia Technikum i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 476 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXIX / 227 / 2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Proszowickiego
2010 478 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Agrobiznesu, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 481 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 480 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 479 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Ogrodniczego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
2010 267 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2010 rok.
2010 279 2010-02-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XXVIII/221/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Powiatu Proszowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok