Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 214

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7324 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr 82/IX/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2019 6531 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 78/VIII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosądeckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 4918 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr 72/VII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
2019 4116 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr 61/VI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie
2019 4115 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr 60/VI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 267/XXVIII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad przyznawania obniżenia lub zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
2019 4114 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr 59/VI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
2019 3169 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr 55/V/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2019 3168 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr 54/V/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu
2019 3167 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr 51/V/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2019 roku
2019 394 2019-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 33/III/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2019 ROK
2018 8697 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 10/II/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2019 roku.
2018 8696 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 9/II/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 336/XXXV/18Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2019 rok
2018 8115 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr 8/I/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2018 7433 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr 337/XXXV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2019 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego
2018 7432 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr 336/XXXV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2019 rok
2018 7431 2018-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
2018 7430 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr 334/XXXV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach oraz zmiany statutu
2018 7429 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr 333/XXXV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie oraz zmiany statutu
2018 6311 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr 330/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2018 6310 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr 329/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 267/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018 roku
2018 6309 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr 325/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i  kształceniu na odległość
2018 4217 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr 303/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu
2018 4139 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr 302/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach.
2018 3290 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr 297/XXXI/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2018 2050 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 288/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 2049 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr 283/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. zmienionej uchwałą nr 182/XIX/16 z dnia 25 listopada 2016 r. i uchwałą nr 196/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu
2018 736 2018-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2018 ROK
2018 620 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr 277/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju
2017 8784 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 267/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018 roku.
2017 8537 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 270/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 262/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
2017 8536 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr 269/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmniejszenia wysokości opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Tęgoborze
2017 7434 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr 263/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2018 rok
2017 7433 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr 262/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego
2017 6017 2017-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2017 4196 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr 242/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans Edukacyjnych oraz określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym
2017 4195 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
2017 3748 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr 227/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XXII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
2017 3733 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr 225/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 210/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 3132 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr 219/XXII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2017 2311 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr 216/XXII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym
2017 1381 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr 213/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany siedziby filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu
2017 1380 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr 210/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 896 2017-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK
2017 745 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr 197/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 265/XXII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
2017 377 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr 200/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju i Miasta i Gminy Stary Sącz, w 2017 roku.
2017 247 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr 201/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2017 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
2017 246 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr 196/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.
2016 7892 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 187/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmniejszenia wysokości opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Nawojowa
2016 7891 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 186/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2017 rok.
2016 7890 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 182/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.
2016 5322 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr 177/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu” oraz nadania jej statutu
2016 5321 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr 176/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, w 2016 roku.
2016 5320 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr 175/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
2016 2315 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 146/XV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wyodrębnienia i podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.
2016 2314 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 143/XV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2016 1483 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr 141/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łącku
2016 1482 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr 140/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krynicy Zdroju
2016 1481 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr 139/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grybowie
2016 1480 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr 136/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, w 2016 roku.
2016 1333 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 138/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 120/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 1332 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 137/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2016 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
2016 639 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr 126/XIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015r. POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2016 ROK RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
2016 218 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr 128/XIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przekształcenia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu
2016 217 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr 123/XIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie częściowego umorzenia należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Nowosądeckiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
2015 7082 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 117/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2016 roku
2015 7081 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 114/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nowosądeckiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 6937 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr 120/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 6924 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr 121/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2016 rok
2015 5327 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr 98/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
2015 5326 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr 88/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu
2015 5253 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 97/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z zaprzestaniem funkcjonowania tego typu szkół, likwiduje się Technikum Uzupełniające w Starym Sączu
2015 5252 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 96/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z zaprzestaniem funkcjonowania tego typu szkół,  likwiduje się Technikum Uzupełniające w Nawojowej
2015 5251 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 95/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z brakiem naboru  likwiduje się Szkołę Policealną w Starym Sączu
2015 5250 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 94/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z brakiem naboru  likwiduje się II Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
2015 5249 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 93/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z brakiem naboru likwiduje się Szkołę Policealną w Krynicy Zdroju
2015 5248 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 92/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z brakiem naboru likwiduje się Liceum Ogólnokształcące w Tęgoborzy
2015 5247 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr 91/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w związku z brakiem naboru  likwiduje się Szkołę Policealną w Marcinkowicach
2015 3742 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr 84/IX/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/II/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2015 roku.
2015 3373 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 79/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej szkół i placówek oświatowych
2015 3372 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 78/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie rozwiązania Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.
2015 3371 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 77/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015r. związku z brakiem naboru w latach 2012 – 2014 podejmuje się uchwałę o likwidacji szkół, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu
2015 3370 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 76/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu
2015 3369 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 75/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 325/XXVII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Nowosądecki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2015 3368 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 63/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2015 2325 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2015 2012 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 35/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok
2015 1099 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr 52/V/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2015 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego
2015 1098 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr 51/V/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2014 7373 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr 26/II/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2015 roku.
2014 6208 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu
2014 6207 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr 406/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2015 rok
2014 6206 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr 403/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2014 6205 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr 402/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 345/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2014 roku
2014 6204 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr 401/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności , rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
2014 5198 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr 398/XXXVI/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 września 2014r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich
2014 2856 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr 378/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 345/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2014 roku
2014 2753 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 373/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 359/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2752 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 372/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
2014 2751 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 369/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian do statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
2014 1723 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 342/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013r. Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok
2014 1382 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 361/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2014 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego
2014 1317 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr 359/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1315 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr 360/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2014 278 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 352/XXXI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach.
2014 75 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 351/XXXI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie nadania imienia Ks. Prof. Józefa Tischnera szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
2014 74 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 345/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2014 roku.
2013 6386 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 332/XXVIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2013 6385 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 330/XXVIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego
2013 5356 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr 327/XXVII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
2013 5355 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr 325/XXVII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowanego przez Powiat Nowosądecki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 4417 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 318/XXVI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu
2013 4329 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 319/XXVI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych na terenie Powiatu Nowosądeckiego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2013 4279 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr 317/XXVI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.
2013 4266 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 316/XXVI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2013 roku
2013 3838 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 286/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 1544 K Chełmiec – Naszacowice kategorii drogi powiatowej
2013 3837 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 285/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Lipnicy Wielkiej
2013 3836 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 284/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.
2013 3835 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 283/XXIV/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznej dla Powiatu Nowosądeckiego.
2013 2560 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 275/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.
2013 2559 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 274/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 2558 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 273/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Świętej Kingi w Podegrodziu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Podegrodziu.
2013 2557 2013-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
2013 2556 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 271/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2013 roku
2013 2555 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 269/XXIII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego
2013 1411 2013-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego
2013 1208 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 262/XXII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
2013 842 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 241/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO na 2013 rok
2012 7833 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr 249/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom Dziecka w Klęczanach.
2012 7787 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 248/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
2012 6707 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 238/XX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2013 roku
2012 6706 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 239/XX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych .
2012 6025 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 233/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2012 6024 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 231/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Starym Sączu
2012 6023 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 229/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy Zdroju oraz przekształcenia jej w filię Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu.
2012 6022 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 227/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec - Naszacowice kategorii drogi powiatowej
2012 6021 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 223/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
2012 5928 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 232/XIX/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosądeckiego
2012 5927 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 230/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starym Sączu oraz przekształcenia jej w filię Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu
2012 5926 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 228/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grybowie oraz przekształcenia jej w filię Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu
2012 5925 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 225/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 130/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2012 roku
2012 5549 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 224/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju z Małopolskim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
2012 5548 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 222/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
2012 4626 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr 214/XVIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
2012 4440 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr 215/XVIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 130/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2012 roku.
2012 3869 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr 204/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2012 3868 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr 202/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.
2012 3867 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr 201/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu
2012 3845 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 207/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania aktywami trwałymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
2012 3844 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 206/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu .
2012 3843 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 203/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2012 3761 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 121/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011r. uchwała budżetowa
2012 2769 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 184/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
2012 2724 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 182/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy
2012 2725 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 183/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
2012 2722 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 180/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.
2012 2723 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 181/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych im. Świętej Kingi w Podegrodziu.
2012 2721 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 179/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceów Profilowanych, Szkół Policealnych, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Starym Sączu.
2012 2720 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 178/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie.
2012 2719 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 177/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Świętej Kingi w Łącku
2012 2718 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 176/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmiany siedziby Technikum w Złockiem
2012 2717 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 175/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złockiem
2012 2716 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 174/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Złockiem
2012 2715 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 170/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
2012 2714 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 169/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
2012 2713 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 168/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu
2012 2112 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 167/XIV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 127/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
2012 2111 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 163/XIV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu.
2012 2110 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 161/XIV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 1921 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr 150/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie
2012 942 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 155/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu
2012 940 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 153/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku
2012 941 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 154/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej
2012 939 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 152/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju
2012 938 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 151/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
2012 937 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 149/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy.
2012 936 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 146/XIII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Złockiem.
2011 7227 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 127/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
2011 7228 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 130/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2012 roku
2011 6244 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 116/X/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyłączenia placówki i szkoły z Zespołów Szkół
2011 6243 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 112/IX/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu
2011 6246 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 118/X/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 112/IX/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011 r. zmieniającej uchwałę Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu
2011 6245 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 117/X/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie włączenia do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej placówek oświatowych
2011 4416 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr 108/IX/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych .
2011 3217 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 83/VII/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Nawojowej placówki o nazwie Centrum Kształcenia Praktycznego i utworzenia samodzielnej jednostki.
2011 2688 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 74/VI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie utworzenia Technikum w Starym Sączu
2011 2687 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 73/VI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie likwidacji Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Technikum nr 3 w Starym Sączu.
2011 2686 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 72/VI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu i Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu.
2011 2689 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 75/VI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Starym Sączu i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Starym Sączu.
2011 2699 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 41/IV/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok
2011 2691 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 77/VI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
2011 2690 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 76/VI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starym Sączu
2011 1365 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr 55/IV/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w statucie Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
2011 1039 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 36/III/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
2011 1040 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 50/IV/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
2011 473 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 21/II/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej- Dom Dziecka w Rytrze.
2011 474 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 22/II/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 328/XXXII/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich"
2010 5852 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 8/I/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 231/XXXI/2001 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Nowosądeckiego.
2010 5506 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 427/XLII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie.
2010 5507 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 428/XLII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 328/XXXII/2009 z dnia 6 listopada 2009 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich"
2010 5422 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 436/XLIII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w roku 2011
2010 4996 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 416/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
2010 4146 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 419/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych projektowaną "Obwodnicę zachodnią Nowego Sącza"
2010 2748 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr 412/XL/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2010 2173 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr 390/XXXIX/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad przyznawania obniżenia lub zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
2010 1946 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr 378/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu
2010 1944 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr 375/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Dom Dziecka w Rytrze.
2010 1947 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr 379/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Nawojowej
2010 1943 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr 374/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Rytrze.
2010 1945 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
2010 1705 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 377/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym funkcjonującym na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1659 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 383/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
2010 877 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 334/XXXIII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zbyszycach.
2010 145 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr 353/XXXV/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Nowosądeckiego.
2010 89 2010-02-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 Rok