Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 289

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7340 2019-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Myślenickiego
2019 7288 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 7287 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Myślenickiego
2019 7286 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki
2019 7119 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 6291 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 4874 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 4514 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr X/71/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 3995 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 3474 2019-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2019 3415 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 1672 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2019 1671 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 796 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 795 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 133 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/445/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Myślenickim
2019 132 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2019
2019 38 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2019 39 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2019 40 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 9132 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego
2018 8601 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/445/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Myślenickim
2018 8600 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu myślenickiego w 2019 r.
2018 8599 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 8598 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 7927 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/447/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 7926 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/445/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Myślenickim
2018 7220 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII/435/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/304/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w praktykach/stażach zawodowych i udzielania stypendiów w ramach realizacji projektów Centrów Kompetencji Zawodowych w ramach RPO WM 2014-2020
2018 7219 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII/440/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 6703 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/426/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/73/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powaitu Myślenickiego
2018 6702 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/428/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 6357 2018-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2018 6356 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr LVI/425/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 5888 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LV/415/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 5887 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LV/416/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 5886 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LV/410/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2018 5885 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LV/411/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki.
2018 5463 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIV/406/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 5462 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIV/405/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 4478 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/400/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 4477 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/399/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 4004 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr LII/386/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 4003 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr LII/391/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2018 4002 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr LII/384/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Myślenickiego instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 3382 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr LI/381/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 2642 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr L/373/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2018 2641 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr L/364/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Myślenicach nr XXXV/211/2001 dnia 07 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek i ich rozmiaru nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myślenicki, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2018 983 2018-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2018 937 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/356/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017r.
2017 9181 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/354/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych szkołom niepublicznym, niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Powiatu Myślenickiego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 9180 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/353/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/113/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu myślenickiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zmienionej Uchwałą Nr XIX/154/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2016 r
2017 9173 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/350/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w 2018 r.
2017 9172 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/347/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 9171 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2018
2017 8558 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/343/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 8557 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/342/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 8556 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/340/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na mocy art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
2017 7162 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/328/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 6092 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/319/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 6091 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/318/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 6090 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/313/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2017 5831 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIV/304/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w praktykach/stażach zawodowych i udzielania stypendiów w ramach realizacji projektów Centrów Kompetencji Zawodowych w ramach RPO WM 2014-2020
2017 5537 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/303/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 5029 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/299/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 5028 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/298/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 5027 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2017 4478 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/287/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 4477 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/286/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 4089 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XL/280/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 3683 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/275/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 2615 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 2538 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/258/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Myślenickiego
2017 1306 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 794 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/250/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 268 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2017 267 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2017
2016 7926 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/239/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 7925 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/237/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 7924 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/235/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawiee ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego
2016 7923 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/233/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w 2017 r.
2016 6850 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/232/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 6290 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/226/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 6289 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/223/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki.
2016 5906 2016-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/217/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 5680 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dwóch dróg zlokalizowanych wzdłuż drogi ekspresowej nr S7, posiadających obecnie charakter drogi zbiorczej (serwisowej): drogi położonej na terenie Gminy Pcim, na odcinku od granicy Gminy Pcim i Gminy Myślenice do Granicy Gminy Pcim i Gminy Lubień oraz stanowiącej jej kontynuację drogi położonej na terenie Gminy Lubień, na odcinku od granicy Gminy Pcim i Gminy Lubień do włączenia do obecnego przebiegu drogi krajowej nr 7
2016 5679 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/210/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi K1943 u. Traugutta w Myślenicach położonej w Myślenicach w obrębie nr 2, na działce nr 1022 o długości 0,29 km
2016 5678 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/209/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi Zarabie – Osieczany położonej na terenie Gminy Myślenice w miejscowości Osieczany na działce 303/1 o długości 0,89 km
2016 5677 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/213/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 5303 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/204/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 4919 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/194/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 4918 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/193/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 3873 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 2776 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/173/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 1593 2016-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Myślenickiego
2016 1515 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu myślenickiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2016 1514 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 1513 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej prowadzonej na zlecenie Powiatu Myślenickiego
2016 1512 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Powiatu Myślenickiego.
2016 759 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2016 Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 744 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVII/144/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2016
2016 607 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Powiatu Myślenickiego
2016 252 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 8418 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2015 8417 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 8416 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 8415 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/126/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w 2016 r.
2015 7841 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/125/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 7840 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/124/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 7839 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/122/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 7838 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego
2015 6452 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 6451 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu myślenickiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 6450 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Myślenickiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Myślenicki.
2015 5838 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 5837 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/73/2011 Rady Powiatu Myslenickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Powiatu Myślenickiego
2015 5054 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 5053 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r.
2015 5052 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
2015 5051 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
2015 5050 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu
2015 5049 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
2015 5048 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
2015 4016 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16.01.2015r.
2015 3251 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16.01.2015r.
2015 2572 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16.01.2015r.
2015 1123 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/52/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16.01.2015r.
2015 979 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2015 Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16.01.2015r.
2015 407 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/35/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2015
2015 154 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/23/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2015 153 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr I/9/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2015 152 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr I/8/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2015 69 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr II/21/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego
2014 6472 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LV/464/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 6180 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LIV/462/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 5919 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LIII/450/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 5918 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LIII/449/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 5917 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LIII/443/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
2014 4347 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/437/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013 r.
2014 4346 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/436/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013 r.
2014 4345 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/429/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Myślenickiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu
2014 3700 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/428/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 2917 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 2916 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/416/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r.
2014 2911 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/405/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013 r.
2014 2902 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/399/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013 r.
2014 2870 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLV/391/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2014 Nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013 r.
2014 2687 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/380/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2014
2014 1603 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/396/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLII/373/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2014
2014 1535 2014-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2014 932 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/388/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki
2014 931 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/385/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2014 930 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLV/384/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/73/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Powiatu Myślenickiego.
2014 346 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/376/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 7807 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLIII//378/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012 roku
2013 7775 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLI/369/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012 roku
2013 7774 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLI/368/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012 roku
2013 7671 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/374/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2013 7670 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/373/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2014
2013 6277 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/362/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012 roku
2013 6278 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/361/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012 roku
2013 5607 2013-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 września 2013r. w sprawieogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2013 5606 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5597 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXV/212/2001 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myślenicki, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2013 5596 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 5141 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 5095 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 4812 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 4844 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012 r.
2013 4853 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/334/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
2013 4044 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Myślenicach nr XXXV/211/2001 z dnia 7 czerwca 2001 roku w sprawie szczgółowych zasad udzielania zniżek i ich rozmiaru nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myślenicki, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2013 3853 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 3852 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 3323 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 3322 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 3274 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Myślenickiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Myślenicki.
2013 2529 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 2142 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 1956 2013-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
2013 1082 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2013 1081 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2013 Nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.12.2012r.
2013 828 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/267/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2013 556 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej imienia Tadeusza Piekarza w Harbutowicach.
2013 441 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Biały Potok” w Trzemeśni
2013 440 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa” w Myślenicach i nadania mu Statutu
2013 411 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu.
2013 410 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.
2013 194 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/272/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2013
2013 112 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011 rok
2012 7509 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 7319 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 6841 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2013
2012 5320 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 5257 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2012r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 5044 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 4931 2012-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
2012 4445 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXV/227/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 4363 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/226/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 4362 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.
2012 4361 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.
2012 4360 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/219/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
2012 4359 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
2012 4358 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Wojska Polskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
2012 4357 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
2012 4356 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
2012 4355 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.
2012 4354 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach.
2012 4353 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.
2012 4352 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
2012 4351 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach.
2012 4350 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego wchodzącego  w skład Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.
2012 4349 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego  w skład Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.
2012 4348 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
2012 4347 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego im. św. Jana Kantego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
2012 4346 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
2012 4220 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 4083 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2012 4020 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 3986 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów
2012 3705 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011 rok
2012 3289 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”
2012 3203 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2012 3038 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011 rok
2012 2960 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 2361 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 2360 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 2062 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XX/170/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji szkół i Internatu w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych im. Jana Długosza przy ul. Górskiej 31 w Dobczycach.
2012 1284 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 1230 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 1167 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.
2012 697 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2012
2012 188 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2012 187 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 7208 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/119/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 6212 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 6213 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2012
2011 5212 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 5213 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 4698 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 4340 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 4341 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 4342 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty dla wyróżniających się uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki.
2011 3706 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 3641 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myślenickiego.
2011 3547 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2011 3084 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r
2011 2542 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Myślenicach nr XXXV/211/2001 z dnia 7 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek i ich rozmiaru nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myślenicki, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2011 2510 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany: Uchwały nr VII/54/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27.04.2011r. dotyczącej zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 2511 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 2092 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 1550 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/18/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2011 1263 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 1264 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 1265 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Myślenickiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w tych przypadkach oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg.
2011 987 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
2011 603 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2010r.
2011 548 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2011
2011 53 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2011 54 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2011 63 2011-01-13 Aneks Aneks nr 1 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 17 listopada 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 lutego 2010 r. pomiędzy Powiatem Myślenickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
2011 4 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2011
2011 5 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2011 6 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 5967 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr I/8/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 5020 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LVI/406/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 5021 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LVI/409/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 4627 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/403/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4568 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LV/400/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 4385 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/391/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie sprostowania Uchwały Nr LI/374/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
2010 3936 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LIII/389/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 3935 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LIII/388/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 3937 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LIII/390/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 3401 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/374/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
2010 3400 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr 1506/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3386 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr 1501/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3314 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 1498/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
2010 3276 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr LII/378/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału powiatu myślenickiego na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu w Myślenicach, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2010 3278 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr LII/382/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 3277 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr LII/381/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 3274 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr 1490/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3275 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr 1495/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 3032 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr 1483/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
2010 2976 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/368/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 2977 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/369/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r
2010 2766 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/360/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 maja 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym.
2010 2226 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr L/364/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 2108 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX /358 /2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 maja 2010r. o uchyleniu uchwały w sprawie organizacji oraz ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez powiat myślenicki.
2010 2109 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 maja 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2010
2010 1967 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/356/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.
2010 867 2010-04-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Powiatu w Myślenicach na rok 2010