Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 178

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7353 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2019r.
2019 7352 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/03 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 17.09.2003 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowej.
2019 7351 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/05 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 16.02.2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
2019 7350 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23.12.2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miechowski
2019 7349 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/275/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19.09.2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz pedagogów psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć: w kształceniu zaocznym, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Miechowski.
2019 5319 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2019r.
2019 5318 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/229/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe Powiatu Miechowskiego, realizowane w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i w niepublicznych placówkach oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania zmieniona uchwałą Nr XXIX/240/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 lutego 2018 r.
2019 5317 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Miechowskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 3925 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2019r.
2019 3175 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr VI/48/2019 z dnia 14.02.2019r
2019 3174 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2019r.
2019 1740 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2019r.
2019 991 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2019 r.
2019 990 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2019 989 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 358 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.
2018 9053 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.
2018 9052 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Miechowskiego
2018 8173 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku węzeł Biskupice – węzeł Bukowska Wola położonej w Gminie Miechów
2018 7205 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/284/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.
2018 6468 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/276/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego
2018 6464 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/275/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Miechowski.
2018 6463 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/280/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.
2018 5276 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/272/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018 r.
2018 4044 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/258/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.
2018 4043 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/256/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Miechowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu
2018 2929 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/248/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w jednostce budżetowej Powiatu Miechowskiego - Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów
2018 2928 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/249/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 2927 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/250/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018 r.
2018 1499 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/240/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/229/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe Powiatu Miechowskiego, realizowane w  szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i w niepublicznych placówkach oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1498 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/238/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.
2018 51 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/232/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2018 r.
2018 50 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017r.
2018 49 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe Powiatu Miechowskiego, realizowane w  szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i w niepublicznych placówkach oświatowych oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 8294 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017r.
2017 8293 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/221/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów, w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów
2017 8292 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/220/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie włączenia dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów, do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów
2017 8291 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/219/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów, w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów
2017 8290 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/218/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach, Zagorzyce 9, 32-200 Miechów
2017 8289 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/216/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów, w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów
2017 8288 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/215/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów w Szkołę Policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów
2017 8287 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/214/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów, w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów
2017 8286 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/213/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów w Szkołę Policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów
2017 8285 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/211/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Miechowskiego
2017 6205 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/205/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017r.
2017 4548 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/192/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017r.
2017 4547 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/191/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/172/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29.03.2017r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego oraz rozwiązania Zespołu Szkół im. W. Witosa w Książu Wielkim
2017 4546 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/172/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego oraz rozwiązania Zespołu Szkół im. W. Witosa w Książu Wielkim
2017 4040 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/174/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 4041 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/185/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017r.
2017 4042 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/184/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/174/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 4039 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/181/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego
2017 2495 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/176/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017 r.
2017 2494 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/175/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Miechowskiego „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych” w Miechowie
2017 970 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XX/162/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu „Powiatowemu Centrum Usług Wspólnych” w Miechowie
2017 969 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XX/161/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Miechowskiego, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych” w Miechowie
2016 8093 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2016 r.
2016 8092 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe Powiatu Miechowskiego, realizowane w  szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i w niepublicznych placówkach oświatowych a także ustalający tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 8045 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2017 rok
2016 8044 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Miechowskiego
2016 8043 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2016 7686 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2016 rok
2016 6737 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Miechowie
2016 5506 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2016 r.
2016 3340 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Miechowskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 3339 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2016 r.
2016 3338 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Miechowskiego w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
2016 3337 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/251/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Miechowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miechowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2600 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2016 r.
2016 2599 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2016 r.
2016 1213 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2016 rok
2016 865 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe powiatu, realizowane w  szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i w niepublicznych placówkach oświatowych a także ustalający tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2016 864 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2016 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Miechowskiego
2016 801 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2015 rok
2015 6610 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 5843 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 5635 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2015 5634 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Miechowskiego
2015 5633 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/44/03 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 17 września 2003 r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej.
2015 5632 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2009 Rady Powiatu w Miechowie z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miechowski.
2015 4316 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 3694 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 3500 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Miechowie, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 2617 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 1918 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2015 r.
2015 694 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Miechowskiego
2015 360 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/339/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014 r.
2014 7411 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/23/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014r.
2014 7410 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/20/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Miechowskiego.
2014 7140 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/329/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014 rok
2014 6712 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/349/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014r.
2014 6705 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/320/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014 rok
2014 6138 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/343/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2014 6137 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/344/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2009 Rady Powiatu w Miechowie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miechowski.
2014 6136 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/352/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego
2014 5817 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/310/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014 r.
2014 3843 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2014 r.
2014 3842 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zagorzycach
2014 1115 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/301/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/277/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 16.10.2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie
2014 1076 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/293/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013 rok
2014 1075 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/288/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2014 rok
2014 240 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013 rok
2013 6970 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie
2013 6189 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013 r.
2013 5694 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie przekształcenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zagorzycach.
2013 5693 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013r.
2013 5692 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych, o charakterze publicznoprawnym, przypadających Powiatowi Miechowskiemu z tytułu niezapłaconych opłat geodezyjnych za lata 2003-2010
2013 5691 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/258/10 Rady Powiatu w Miechowie z dnia 30.06.2010 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Miechowskiemu lub jego jednostkom podległym.
2013 4948 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/260/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/253/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Miechowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 4907 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/259/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/252/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu wypłacania refundacji kosztów poniesionych przez przedsiębiorców przy realizacji staży – praktyk dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Miechowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013 4906 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie utworzenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Zagorzycach.
2013 4854 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013r.
2013 4367 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/251/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Miechowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miechowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4302 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Miechowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013 4292 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr Nr Nr Nr XXIV/252/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wypłacania refundacji kosztów poniesionych przez przedsiębiorców przy realizacji staży-praktyk dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Miechowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013 3589 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013 rok
2013 3434 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Zagorzycach
2013 3096 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013 roku
2013 2717 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Miechowski położonych na terenie wiejskim – poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły środkami transportu publicznego.
2013 2470 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXI/225/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2013r.
2013 2441 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/219/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej pieczę zastępczą
2013 2440 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/218/2013 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określania szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2013 694 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/210/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/233/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe powiatu, realizowane w szkołach i placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 693 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/211/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.
2013 692 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 grudnia 2012r. uchwała budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2013 r.
2012 5900 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu miechowskiego na 2012 rok
2012 5509 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/180/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2009 Rady Powiatu w Miechowie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miechowski
2012 5012 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/185/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 rok
2012 4169 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.
2012 4168 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia wspólnie z Parafią Grobu Bożego w Miechowie oraz Gminą i Miastem Miechów instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie” w organizacji
2012 2608 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie
2012 2501 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XV/150/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012r.
2012 1509 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012r.
2012 1233 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.
2012 1163 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2012 rok
2012 96 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Miechowie.
2012 70 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/113/11 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2012 69 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/103/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego
2012 68 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/106/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych im. Janusza Korczaka w Miechowie
2011 5733 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia, użyczenia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala Św. Anny w Miechowie
2011 5311 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2011 4799 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/89/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2011 4391 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/92/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2011 3083 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2011 2485 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/69/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2011 2386 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2011 2387 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.
2011 2365 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa Powiatu Miechowskiego na 2011 rok
2011 1735 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 marca 2011r. W sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Miechowski położonych na terenie wiejskim – poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły środkami transportu publicznego.
2011 1745 2011-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VI/35/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Miechowskiego w formie obwieszczenia.
2011 868 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Miechowskiego
2011 208 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.
2010 6039 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.
2010 5261 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie utworzenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im.Jana Pawła II w Miechowie.
2010 5262 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie utworzenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie.
2010 4611 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23.09.2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu miechowskiego.
2010 4612 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r
2010 4032 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XXXII/277/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.
2010 3422 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Miechowie
2010 3318 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie
2010 3319 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Miechowie
2010 3316 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3317 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miechowie
2010 3322 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Miechowie
2010 3315 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Miechowskiemu lub jego jednostkom podległym.
2010 3320 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Miechowie
2010 3321 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mianocicach
2010 3031 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.
2010 1979 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010 r.
2010 1744 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe powiatu, realizowane w szkołach i placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1495 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego.
2010 1496 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z dróg i ich parkowania na wyznaczonych przez Starostę parkingach strzeżonych
2010 1497 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie utworzenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
2010 983 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/10 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.
2010 603 2010-03-23 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVII/212/09 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVII/212/09 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r.
2010 327 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Miechowski
2010 7 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego.
2010 8 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Miechowskiego.