Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 196

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7326 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/95/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 7311 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr VII/83/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 7269 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/97/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników odpowiednio w czteroletnie licea ogólnokształcące oraz pięcioletnie technika.
2019 7268 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Limanowskiego.
2019 7046 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr VII/84/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 6529 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VII/85/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/277/18 Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2019 4891 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VI/76/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 4276 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr V/63/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2019 r.
2019 4275 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr V/62/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w 2019 r.
2019 3882 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr IV/49/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w 2019 r.
2019 2518 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/54/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.
2019 2517 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/55/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: przekształcenia ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.
2019 2514 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr IV/60/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/120/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Limanowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 1117 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr III/40/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2019 r.
2019 34 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr II/25/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w 2018 r.
2018 9024 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/36/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie współpracy z Gminami z terenu powiatu limanowskiego mającej na celu podniesienie umiejętności pływania uczniów oraz trybu jej finansowania
2018 9023 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/35/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 9022 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/34/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/244/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2018 9021 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/33/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2019
2018 9020 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/27/2018 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7440 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/299/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w 2018r.
2018 6432 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/290/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Limanowskiego
2018 6431 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/289/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w 2018 r.
2018 6430 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/287/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXIV/241/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5197 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/284/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym
2018 5196 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/277/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 5195 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w 2018 r.
2018 3334 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/261/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w 2018 r.
2018 3333 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/259/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXIV/241/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 2035 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/253/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem rejestrującym jest Powiat Limanowski, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci, uczniów i wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2034 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/251/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie w 2018r.
2018 700 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV/241/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2018 r.
2018 616 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/243/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Limanowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych
2018 495 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/120/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Limanowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 494 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/245/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2018.
2018 493 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingustrzeżonym.
2018 492 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/239/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017r.
2018 491 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/238/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XVII/169/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7304 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/232/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017r.
2017 6336 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/219/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej w Branżową Szkołę I Stopnia.
2017 6335 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/220/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej w Branżową Szkołę I Stopnia.
2017 6334 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/221/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej w Branżową Szkołę I Stopnia.
2017 6333 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/222/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Szczyrzycu w Branżową Szkołę I Stopnia
2017 6332 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/223/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej w Branżową Szkołę I Stopnia.
2017 6331 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/224/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasdniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrej w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia.
2017 6330 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/225/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej w ponadpodstawową Szkołę Policealną.
2017 6329 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/226/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Inforamtycznych w Mszanie Dolnej w ponadpodstawową Szkołę Policealną.
2017 6328 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/227/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Dobrej.
2017 6327 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/228/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dobrej.
2017 6326 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/229/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Dobrej.
2017 6325 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/218/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej w ponadpodstawową Szkołę Policealną.
2017 6324 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/215/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017r.
2017 4415 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/210/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017 r.
2017 4063 2017-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Limanowskiego
2017 4062 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XX/200/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017 r.
2017 2269 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/189/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2103 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/188/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Limanowskiego
2017 2068 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XIX/184/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017r.
2017 1199 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/182/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/120/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Limanowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 1198 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/176/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w 2017r.
2017 806 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/169/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Limanowskiego na 2017r.
2017 805 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/168/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr X/94/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 804 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/167/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie w 2016r.
2016 7800 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/161/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
2016 7777 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/165/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2016 7721 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/162/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2017.
2016 6177 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XV/153/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
2016 6111 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XV/155/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 19 października 2016r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu limanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 5411 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/141/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
2016 5362 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności publiczno-prawnych stanowiących dochody budżetu Powiatu Limanowskiego elektronicznym instrumentem płatniczym.
2016 4611 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
2016 4207 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/129/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/97/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2016
2016 2774 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XII/115/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
2016 2769 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XI/102/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.
2016 2699 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XII/120/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Limanowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 1616 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XI/107/16 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/97/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2016.
2016 808 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr X/94/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2016 r.
2016 807 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr X/93/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXX/33/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.
2016 806 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr X/92/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.
2016 593 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr X/99/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2016 592 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr X/97/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2016
2015 6407 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/85/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu limanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 6406 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/215/05 Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2015 6405 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie
2015 5937 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr VII/70/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie w 2015r.
2015 5814 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.
2015 4027 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/68/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 4026 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie w 2015r.
2015 2994 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/56/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/29/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2015.
2015 2993 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/53/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie w 2015r.
2015 2992 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/51/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/33/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2596 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr IV/41/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.
2015 2018 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr III/33/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2015 r.
2015 653 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr III/38/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/139/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2014 7434 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/25/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie w 2014 r.
2014 7392 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/29/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2015.
2014 7391 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/27/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów
2014 7278 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/28/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu limanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 6935 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr I/6/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Limanowskiego.
2014 6394 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/358/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie w 2014r.
2014 6376 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/363/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu limanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 5134 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/340/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie w 2014 r.
2014 5133 2014-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Limanowskiego
2014 5117 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/353/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.
2014 4698 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/310/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie w 2014 rok
2014 4700 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/325/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie w 2014 rok
2014 4383 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie w 2014 roku
2014 2786 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/318/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Limanowskiego
2014 2785 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/311/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego
2014 2350 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/284/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa
2014 2349 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie w 2013 r.
2014 420 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/290/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2014
2013 7699 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/277/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie w 2013 r.
2013 7626 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/281/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Limanowskiego.
2013 7292 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2013 5943 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/257/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/206/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2013.
2013 5942 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/256/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie w 2013 r.
2013 4964 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie w 2013r.
2013 4676 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/161/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitala Powiatowego w Limanowej.
2013 4614 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2013 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Limanowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
2013 3115 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/228/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie w 2013 roku
2013 2271 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/223/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2013 2048 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/216/13 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie w 2013r.
2013 829 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/209/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA  POWIATU LIMANOWSKIEGO  NA 2013r.
2013 710 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/212/2012 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012 rok
2012 7345 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/204/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012 rok
2012 7201 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/206/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2013.
2012 6153 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVI/172/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012 rok
2012 5804 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/192/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012 rok
2012 5003 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/181/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XI/119/11 z dnia 28 grudnia 2011r.
2012 5002 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/183/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012 roku
2012 4714 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/158/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2011 rok
2012 4625 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVI/178/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2012 4501 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVI/170/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Rady Powiatu Limanowskiego Nr XI/119/11 z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 3790 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XV/167/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Limanowskiego
2012 3184 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XV/161/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szpitala Powiatowego w Limanowej
2012 3183 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XV/157/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie 2012r.
2012 2644 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIV/153/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012r.
2012 2341 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/150/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
2012 1677 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/143/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1594 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/141/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XI/119/11 z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 1252 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/131/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie w 2012r.
2012 1175 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XII/139/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 752 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/119/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Limanowskiego na rok 2012
2012 611 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XI/124/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2012.
2012 45 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XI/122/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie w 2011r.
2011 6956 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/113/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.
2011 6957 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/118/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/98/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatu Limanowskiego – Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu i nadania statutu jednostce.
2011 6488 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/110/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
2011 5642 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr VIII/98/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatu Limanowskiego - Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu i nadania statutu jednostce.
2011 5643 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr VIII/92/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym
2011 5274 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/102/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
2011 5074 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010 r.
2011 4633 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr VIII/89/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
2011 4112 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IV/46/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
2011 4113 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr V/54/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/38/11 z dnia 2 lutego 2011r.
2011 4110 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr III Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Limanowskiego na 2011 r.
2011 4111 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IV/44/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/38/11 z dnia 2 lutego 2011r.
2011 4116 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VI/66/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011 r.
2011 4117 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/81/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
2011 4114 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr V/56/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie w 2011r.
2011 4115 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/38/11 z dnia 2 lutego 2011 r.
2011 3572 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr V/62/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
2011 3573 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/73/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 3574 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/74/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/62/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
2011 3370 2011-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr VI/67/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2010 rok
2011 2201 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/51/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.
2011 2202 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/52/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej.
2011 2203 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/53/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
2011 1253 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr III/40/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Limanowskiego.
2011 277 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/25/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2011 276 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr XLII/419/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010r.
2011 275 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr XLII/418/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
2011 280 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/29/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia Harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2011.
2011 279 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/27/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budzetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 278 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/26/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie w 2010 r.
2011 15 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr XLI/406/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 4732 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/403/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 4733 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/404/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010 r.
2010 4122 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XL/385/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 4123 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XL/386/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010r.
2010 3636 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za rok 2009 i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Limanowskiego z tego tytułu.
2010 3478 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/378/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Limanowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 2823 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010 r.
2010 2821 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 2820 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/348/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010 r.
2010 2818 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/346/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Limanowskiego na 2010 r. Rady Powiatu Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 2819 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/347/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 2822 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 2827 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 2828 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/376/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010 r.
2010 2825 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/364/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 9 czerwca 2010r.
2010 2824 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 2826 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/365/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 9 czerwca 2010r.
2010 2817 2010-08-05 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/339/09 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 2457 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Limanowski.