Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 186

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6898 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/49/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 6897 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/44/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gorlickiego
2019 5170 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/42/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 4619 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/33/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gorlicach
2019 4618 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/36/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyny jego usunięcia
2019 3782 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/31/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 2917 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/28/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach
2019 2916 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/27/19 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2019 190 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2019 rok
2019 189 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 8318 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach i zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach.
2018 7713 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/249/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2018 7657 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/246/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7656 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/247/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2018 7655 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/248/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2018 7654 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/243/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 6804 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/239/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorlickiego
2018 6803 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/242/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2018 5329 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/234/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Gorlicki oraz trybu postępowania w tym zakresie
2018 5110 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/235/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/503/02 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Gorlickiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Gorlickiego.
2018 5105 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/228/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 4005 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/223/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 3673 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/221/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2018 3672 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/222/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego oraz do internatów i bursy szkolnej
2018 2781 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/218/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2780 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/217/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym
2018 2779 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/215/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 1644 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/213/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 1643 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/212/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2018 852 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/209/18 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 646 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 rok
2018 258 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/207/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2017 8665 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/201/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 8664 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/200/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2017 7184 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/195/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szymbarku
2017 7183 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/194/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kobylance
2017 7182 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/193/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Szymbarku
2017 7181 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/192/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Kobylance
2017 7180 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/191/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szymbarku
2017 7179 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/190/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kobylance
2017 7178 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/189/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Gorlicach
2017 7177 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/188/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Gorlicach
2017 7176 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/187/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Gorlicach
2017 7175 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/186/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Bieczu
2017 7174 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/185/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Bobowej
2017 7173 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/184/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Bobowej
2017 7172 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/183/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3  w Gorlicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Gorlicach
2017 7171 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/182/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2  w Gorlicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Gorlicach
2017 7170 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/181/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Gorlicach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Gorlicach
2017 7169 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/180/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bieczu w Branżową Szkołę I Stopnia w Bieczu
2017 7168 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/179/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bobowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Bobowej
2017 7167 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/178/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szymbarku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Szymbarku
2017 7166 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/177/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 6449 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/175/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Gorlice
2017 6448 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/174/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Gorlice
2017 6447 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/173/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach
2017 6446 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/168/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 4457 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/167/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach
2017 4456 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/166/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieczu oraz utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach z siedzibą w Bieczu
2017 4455 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/160/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Gorlickiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2017 4454 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/159/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowcza w Gorlicach
2017 3732 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/156/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2017 3210 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/152/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 3113 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI/146/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej Nr 4 w Gorlicach
2017 3112 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI/145/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2017 2784 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/147/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 1572 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/142/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2017 590 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/132/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego na lata 2017-2020"
2017 94 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/133/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach
2017 93 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/129/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2017 rok
2016 7359 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/122/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 6545 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/117/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu stypendiów sportowych przyznawanych przez Powiat Gorlicki za osiągnięte wyniki sportowe".
2016 6414 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/115/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 5808 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XX/108/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2016 4120 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 3016 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/98/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorlickiego
2016 3015 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/96/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 2929 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/99/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2016 2645 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/85/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 2261 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2016 1682 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/84/16 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2016 637 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2016 rok
2016 74 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 7442 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/65/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 7441 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/69/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 5775 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/60/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Biecz
2015 5774 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/59/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Biecz
2015 5759 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/56/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 4108 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/55/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach, Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Bieczu oraz Bursy Szkolnej w Bieczu
2015 3907 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/51/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 3454 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach
2015 3453 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach
2015 3378 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 2567 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2015 1358 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/36/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach
2015 500 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gorlickiego
2015 253 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok
2014 6240 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/287/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 6200 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/286/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 6199 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/285/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5434 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/275/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 4304 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/268/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 4300 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 3687 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/271/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Gorlicach
2014 3613 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/272/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2014 3212 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Bobowej
2014 2053 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2014 1316 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szymbarku
2014 782 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXv/245/14 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2014 562 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok
2014 356 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 7485 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
2013 6407 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2013 5887 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 5886 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach
2013 5885 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Razem” w Gorlicach.
2013 5884 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
2013 5016 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/205/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 4252 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/211/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2013 4251 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/210/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowanego przez Powiat Gorlicki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 3978 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 3827 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 3825 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Powiat Gorlicki udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 3824 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Gorlicach
2013 2782 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2013 1852 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2013 1210 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/186/13 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach
2013 772 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2013 rok
2012 6725 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Razem” ul. Skrzyńskich 21 w Gorlicach w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi przy ul. Skrzyńskich 21 w Gorlicach.
2012 6724 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 5864 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/155/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Zbiorniku Wodnym w Klimkówce.
2012 4731 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/153/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 3287 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XvIII/143/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 3147 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/137/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu
2012 3146 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/135/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej
2012 3145 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/132/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Gorlicach
2012 3144 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/128/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Gorlicach
2012 3086 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Bieczu
2012 3085 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/134/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Gorlicach
2012 3084 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/133/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Gorlicach
2012 3083 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szymbarku
2012 3082 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bobowej
2012 3081 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/129/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bieczu
2012 3080 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/127/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Gorlicach
2012 3079 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/126/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowodowej Nr 1 w Gorlicach
2012 3078 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przekształcenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach
2012 2948 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/140/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 2274 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/117/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach
2012 1820 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/119/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2012 1400 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/113/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1304 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/111/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2012 511 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2012 rok
2011 7270 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/98/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 6129 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 5821 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2011 5344 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy.
2011 5345 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej
2011 5177 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 3865 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 3376 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Gorlicach
2011 3309 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Gorlicach
2011 3310 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Gorlicach
2011 3311 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2011 2914 2011-07-07 Budżet Budżet nr III/19/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 2915 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr V/48/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok
2011 1232 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2011 471 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/23/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2011 472 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/29/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 5017 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/367/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego na lata 2011-2014
2010 4994 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie założenia Bursy Szkolnej w Bieczu
2010 4995 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu
2010 4699 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2010
2010 4720 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach
2010 4016 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLVI/352/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2010
2010 2635 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2010 2634 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach
2010 2637 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Bobowej
2010 2636 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Bieczu
2010 2568 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 2171 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Gorlicach ze Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
2010 1324 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLI/328/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz parkowanie na parkingu strzeżonym.
2010 1078 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/327/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2010 rok
2010 914 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/315/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki
2010 915 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/316/10 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach
2010 579 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/09 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 206 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/09 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gorlickiego